Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Subvencionisani krediti za građevinski materijal


Banka ProCredit Bank a.d.
Naziv kredita Subvencionisani krediti za građevinski materijal
Vrsta kredita Subvencionisani
Iznos 0.00 - 0.00
Kamata NKS 7.50
Kamata EKS 8.24 - 0.00
Učešće 0.00
Rok otplate (meseci)
Indeksiran
Naknada za obradu kredita 0.50
Specijal
Prihvatljivo obezbedjenje

- do 5.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) bez žiranata
- od 5.000 do 10.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) sa žirantom i zalogom
- preko 10.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) sa hipotekom
 

Valutni tip Dinarski
Korisnici Fizička
Namena

Ove kredite možete koristiti za kupovinu građevinskog materijala proizvedenog u Srbiji i to za:

* cement i ostala mineralna veziva
* kreč i gips
* opekarske proizvode (cigla, crep)
* betonske prefabrikate
* toplotne i hidroizolacione materijale
* lake građevinske ploče
* kamen, pesak, šljunak
* PVC i ALU stolariju
* oluke
* drvenu stolariju
* gvozdene ograde
* drvenu građu
* grejanje - kupovinu materijala za rekonstrukciju grejnih sistema.
 

Detalji

grejs period tokom prve godine, kada korisnik kredita plaća samo kamatu, a nakon toga plaća se i kamata i glavnica  

Anuitet
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA 0.00
6.8 (14)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.