Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

  • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
  • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
  • Preuzimanja izvoda
  • Plaćanja
  • Transfer novca sa računa na račun
  • Izmena informacija
  • Naručivanje čekova
  • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

Homeb@nking

Banka Poštanska Štedionica A.D.
Naziv Homeb@nking
Vrsta SMS,WEB,VOICE
Uslovi

Osnovni korisnik tekućeg računa

Cena 100.00
Detalji

Korisnicima su omogućene sledeće usluge:

• interni nalog za prenos sa tekućeg računa građana u Banci Poštanskoj štedionici, a.d. na tekući račun građana u Banci;

• eksterni nalog za prenos sa tekućeg računa građana u Banci Poštanska štedionica, a.d.na tekući račun pravnog lica (struja, telefon, porez itd.)

• kredit iz fotelje - podnošenje zahteva za novčani kredit sa učešćem

• pregled bitnih elemenata otplate kredita

• pregled preostalih zaduženja po kreditima (novčani i potrošački)

• prevremena otplata dugovanja, u celini ili delimično, po DinaCard kreditnoj kartici

• prevremena otplata dinarskog dela zaduženja po karticama izdanja Banke Poštanska štedionica, a.d. iz programa MasterCard-a

• pregled trajnih naloga

• pristupnica za Sezam Pro trajni nalog

• pristupnica za SMS dopunu i plaćanja za korisnike MTS mreže

• odjava SMS dopune i plaćanja

• kupovina Sezam Pro vaučera

• pregled kupljenih Sezam Pro vaučera

Napomena
Specijal
4.6 (9)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.