Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd

Sedište: Beograd
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b
Telefon: 011 3011 555
Faks: 011 3037 018
Broj poslovnica: 87
Broj bankomata: 89
SWIFT Code SOGYRSBG
Email: stanovnistvo.sgs@socgen.com
Website: www.societegenerale.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Gotovinski krediti indeksirani u evrima sa fiksnom kamatnom stopom 500.00 do 12000.00 EUR   2.00
2 Potrošački kredit indeksiran u evrima 500.00 do 12000.00 EUR   2.00
3 Dinarski krediti za gasifikaciju i toplifikaciju 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
4 EKSPRES BIZNIS krediti za mala i srednja preduzeća 5000.00 do 50000.00 EUR   1.00
5 Gotovinski dinarski krediti sa varijabilnom kamatom 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
6 Dinarski stambeni krediti za renoviranje i adaptaciju 50000.00 do 1000000.00 RSD 10.00 2.00
7 Krediti sa KASKO osiguranjem za nove i polovne automobile od 3000.00 EUR 30.00 2.00
8 Kombinovani stambeni krediti     0.50
9 Dinarski potrošački kredit sa fiksnom kamatom 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
10 Krediti za gasifikaciju i toplifikaciju indeksirani u EUR 500.00 do 12000.00 EUR   2.00
11 Studentski krediti - indeksirani u evrima do 12000.00 EUR   2.00
12 Krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom indeksirani u evrima 500.00 do 12000.00 EUR   1.00
13 Stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom za refinansiranje od 10000.00 EUR    
14 Stambeni krediti za renoviranje i adaptaciju sa varijabilnom kamatnom stopom 5000.00 do 50000.00 EUR 10.00 0.50
15 Krediti za refinansiranje stambenih kredita sa varijabilnom kamatnom stopom od 10000.00 EUR    
16 Dinarski krediti za refinansiranje bez devizne klauzule 40000.00 do 1000000.00 RSD   1.00
17 Mikro biznis krediti za osnovna sredstva 5000.00 do 75000.00 EUR 15.00  
18 Stambeni krediti sa subvencijom kamate od strane države 10000.00 do 100000.00 EUR 10.00 0.50
19 Auto kredit – nova i polovna vozila bez kasko osiguranja 500.00 do 8000.00 EUR 30.00 2.00
20 Auto kredit – nova i polovna vozila bez kasko osiguranja 2000.00 do 8000.00 EUR   2.00
21 Subvencionisani auto krediti do 7000.00 EUR    
22 Krediti za obrtna sredstva sa dozvoljenom pozajmicom 500.00 do 7500.00 EUR    
23 Turistički krediti indeksirani u evrima sa fiksnom kamatom 500.00 do 12000.00 EUR   2.00
24 Dinarski turistički kredit bez učešća 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
25 Studentski krediti - dinarski do 1000000.00 RSD   2.00
26 Gotovinski dinarski krediti sa fiksnom kamatom 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
27 Subvencionisani potrošački krediti od 50000.00 RSD   0.50
28 EKSPRES MIKROBIZNIS krediti za preduzetnike 2500.00 do 30000.00 EUR    
29 Overdraft 5 do 5000.00 EUR    
30 Overdraft 30 do 30000.00 EUR    
31 Stambeni krediti za renoviranje i adaptaciju sa fiksnom kamatom indeksirani u evrima do 12000.00 EUR 30.00  
32 Smallville - stambeni krediti od 10000.00 EUR 10.00  
33 Stambeni krediti iz sredstava banke sa fiksnom kamatnom stopom od 10000.00 EUR   0.50
34 Stambeni krediti iz sredstava banke sa varijabilnom kamatnom stopom od 10000.00 EUR   0.50
35 Dinarski potrošački - varijabilna kamata 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
36 Krediti sa KASKO osiguranjem za nove i polovne automobile od 2000.00 EUR 10.00 2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući, aktivan sa redovnim mesečnim prilivom,uredan bez nedozvoljenih prekoračenja

  NE

VISA Electron se koristi za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima koja imaju istaknut znak VISA Electron, kao i za podizanje gotovine 24 časa dnevno na bankomatima sa istom oznakom.  

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući, aktivan sa redovnim mesečnim prilivom,uredan bez nedozvoljenih prekoračenja

  NE

VISA Electron se koristi za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima koja imaju istaknut znak VISA Electron, kao i za podizanje gotovine 24 časa dnevno na bankomatima sa istom oznakom.  

3 Visa Visa Debitne kartice

Otvaranjem dinarskog i evro tekućeg računa u Société Générale Srbija, bez uplate garantnog depozita, možete postati korisnik VISA Classic međunarodne kartice. 

  DA

VISA Classic se koristi za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima koja imaju istaknut prepoznatljiv znak VISA, kao i za podizanje gotovine 24 časa dnevno na preko 945.000 bankomata sa istom oznakom.
Plaćanje VISA Classic karticom je bez provizije u Srbiji i u inostranstvu. Podizanje gotovine na bankomatima Société Générale banke u Srbiji je takođe bez naknade.
 

4 Maestro Maestro Debitne kartice

Otvoren tekući, aktivan sa redovnim mesečnim prilivom,uredan bez nedozvoljenih prekoračenja

  NE

Maestro se koristi za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima koja imaju istaknut znak Maestro, kao i za podizanje gotovine 24 časa dnevno na bankomatima sa istom oznakom. Za sve transakcije Maestro karticom obavezna je identifikacija korišćenjem ličnog identifikacionog broja (PIN).

 

5 Visa Visa Debitne kartice

Pravo na izdavanje VISA Business Electron/VISA Business kartice imaju sva pravna lica čiji zahtev bude odobren i koja otvore namenske beskamatne depozitne račune na ime korišćenja VISA Business Electron/VISA Business kartice u banci Société Générale Srbija.

  NE

VISA Business kartica Vam omogućava da brzo i jednostavno plaćate troškove reprezentacije i da bezbrižno odlazite na službeni put – uvek je na raspologanju za plaćanje vaših troškova, a ukoliko troškove službenog puta platite karticom, imate i putno osiguranje. 

6 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Dovoljno je da otvorite dinarski tekući račun za prijem penzije u Société Générale banci. DinaCard karticu možete preuzeti u ekspozituri gde je otvoren tekući račun. Kartica se izdaje na rok do 3 godine, a nakon toga se vrši automatsko izdavanje nove kartice koje je besplatno  

  NE
7 Maestro Maestro Debitne kartice

Debitna kartica namenjena mladima od 18 do 26 godina

  NE


 

8 Visa Visa Debitne kartice

Međunarodna debitna kartica namenjena vlasnicima i zaposlenima u preduzećima. 

  NE
9 Visa Visa Kreditne kartice 2.25 NE
10 Master Card Master Card Kreditne kartice

Otvoren tekući, aktivan sa redovnim mesečnim prilivom,uredan bez nedozvoljenih prekoračenja

2.25 NE
11 Visa Visa Kreditne kartice

VISA Alterna kartica se izdaje korisnicima usluga Société Générale Srbija koji primaju platu preko računa bez depozita. Klijentima koji ne primaju platu preko banke, kartica može biti odobrena uz garantni depozit. Société Générale Srbija zadržava pravo da bez obrazloženja ne odobri zahtev za izdavanje kartice

2.25 NE

VISA Alterna karticom možete plaćati dinarima u zemlji i inostranstvu na preko 20 miliona prodajnih mesta. Na Vama je samo da izaberete da li ćete plaćati odloženo ili na rate. 

12 Master Card Master Card Kreditne kartice

Revolving kreditna kartica koja omogućava da se sa svakom otplatom rate limit kartice iznova obnavlja.  

2.25 NE
13 Visa Visa Charge kartice

Bez depozita i žiranata.

2.25 NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 2.79 4.06 4.81 4.75 4.88 5
2 1.01 1.26 1.51 1,75 1,74 1,72
3 0,25 0,35 0,50 1 - -
4 0,75 1 1,25 1,5 - -
5 9.38 9.58 9.73 10
6 - - - 4.86 5.12 5.64
7 - - 4.75 5 5.25 5.5
8 3 3 3 5 7-10 -
9 3 3 3 4 5.5-6.5 8-16
10 3.04 4.32 4.81 5 5.12 5.22
11 1.26 1.51 1.76 2 1.98 1.96
12 - - - 5.38 5.64 5.9
13 3.04 4.58 5.06 5.25 5.36 5.45
14 3.04 4.58 5.06 5.25 5.59 5.67
15 1.51 1.76 2.01 2.25 2.23 2.2
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
18 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
19 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20 3 3 3 3 3 3
21
22
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun + Visa Electron domestic Tekući dinarski RSD 285 RSD mesečno 2.75% mesečno Prosecan iznos poslednje 3 plate 12 meseci da
2 Paket Standard Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno 2.75% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
3 Tekući račun + Visa Electron International + Maestro Tekući dinarski RSD 355 RSD mesečno 2.75% mesečno U visini priliva 12 meseci da
4 Tekući račun + Visa Classic (+ MasterCard Standard) Tekući dinarski RSD 460 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
5 Tekući račun + Visa Classic (+ MasterCard Standard) + Visa O la la Tekući dinarski RSD 620 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
6 Tekući račun + Visa Electron domestic + Visa O la la Tekući dinarski RSD 450 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
7 Tekući račun + Visa Electron domestic + Visa Alterna Tekući dinarski RSD 450 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
8 Tekući račun + Visa Gold Tekući dinarski RSD 700 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
9 Tekući račun + Visa Electron International + Maestro + Visa Alterna Tekući dinarski RSD 520 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
10 Tekući račun + Visa Electron International + Maestro + Visa O la la Tekući dinarski RSD 520 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
11 Tekući račun + Visa Classic (+ MasterCard Standard) + Visa Alterna Tekući dinarski RSD 620 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
12 Tekući račun + Visa Classic (+ MasterCard Standard) + Visa Gold Tekući dinarski RSD 890 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
13 Tekući račun + Visa O la la Tekući dinarski RSD 200 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
14 Semestro tekući račun + Visa Electron International Tekući dinarski RSD 120 RSD mesečno da
15 Račun za pravna lica Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 600 RSD mesečno da
16 Mikro račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 250.00 da
17 Mikro paket Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 450.00 da
18 Tandem osnovni paket Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 400.00 da
19 Tandem potpuni paket Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 735.00 da
20 Classic Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 850.00 da
21 Business Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 975.00 da
22 Exclusive Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 1425.00 da
23 Tekući račun + MasterCard Plus Tekući dinarski RSD 70 RSD mesečno 2.75% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
3.7 (119)

Anketa

26 komentara

 • Marija Petrovic // 19.05.2011.

  Izuzetno je duga i spora procedura za dobijanje njihovih usluga, od dozvoljenog minusa do kredita. Uzimaju proviziju za podizanje novca na njihovom bankomatu sa njihovim debitnim karticama, i to su prva tri podizanja u mesecu besplatna, a svako sledeće kosta 15 dinara po transakciji. Nemaju cekove i sve vrste uplata koje nisu vezane za usluge njihove banke mozete obaviti samo do 14h svakog dana. Ja nisam zadovoljna njihovim uslugama.

  6.5 (99)
 • Dragoslav // 19.05.2011.

  Nisam zadovoljan ovom bankom jer su spori i neazurni. U ekspoziturama u unutrasnjosti nemaju odgovor na neka pitanja i neobavesteni su, a kada sam pozvao glavnu poslovnicu u Beogradu, dobio sam odgovor. Izmedju ostalog, sluzbenica banke u unutrasnjosti mi je rekla pred kraj radnog vremena da dodjem neki drugi put, jer je ona bila premorena da mi "radi" kreditnu karticu. Ja sam naravno otisao u drugu banku i koja mi je izasla u susret.

  7.3 (92)
 • Marija Petrovic // 20.05.2011.

  Svaka banka, pa i ova ipak ima neku pozitivnu karakteristiku. Cini mi se da su koliko-toliko blagonakloni prema svojim klijentima kada je u pitanju kasnjenje prilikom izmirenja dugovanja, ne zure sa prijavljivanjem kreditnom birou, i tolerisu neka kasnjenja prilikom otplate.Ali to nije dovoljno da bih ja licno i dalje bila klijent ove banke.

  5.0 (87)
 • Dragan // 27.06.2011.

  Imaju čekove, i ne skida se ekstra novac kad se koristi kartica banke. Banka radi do onoliko sati koliko je radno vreme, a često i duže.

  3.3 (98)
 • Zlatko // 30.06.2011.

  NEMAJU CEKOVE!!! Zato im ja dajem jedan veliki MINUS. A i sve drugo sto su rekli prethodnici je tacno. Posebno me je iznerviralo sto naplacuju upit stanja na njihovim bankomatima. Kakav bezobrazluk! Zato sto na ekranu procitate stanje - naplate vam proviziju. Pa koje oni tu imaju troskove???? Jako sam nezadovoljan ovom bankom i promenicu je cim pre budem mogao!

  7.1 (96)
 • Marija // 22.07.2011.

  Naravno da nemaju čekove! Upit stanja na njihovim bankomatima sa njihovom karticom posle trećeg puta u toku meseca košta 15 dinara! I ako nekad ostanu duže,ne primaju klijente posle radnog vremena.I treba im dugo, dugo vremena da završe sa jednim klijentom kada rade dozvoljeni minus ili kredit jer im je procedura komlikovana.Da ne pričam o zaposlenima na šalteru koji sporo i dugo rade, bar kad su filijale ove banke u unutrašnjosti u pitanju...I ponavljam, nemaju čekove!

  6.2 (77)
 • Marija // 02.08.2011.

  Obratite pažnju ukoliko želite da ugasite račun u Vašoj banci. Ja sam trenutno u procesu gašenja računa u ovoj ( Sosijete Ženeral) banci i pretpostavljam da je svuda, uglavnom ista procedura, kao što je ovde.Nakon što sam izmirila apsolutno SVA dugovanja i ostavila par stotina dinara za svaki slučaj, dobila sam informaciju u ekspozituri da mogu zvanično da ugasim račun tek za 30 dana, tj. da tek posle tog vremena mogu da dobijem potvrdu nakon koje ću zvanično moći da prebacim mesečna primanja u drugu banku. Da li je to politika svake banke, ne znam, ali su me uslovili na ovaj način da još dve polumesečne isplate "legnu" na njihov račun iako im više ništa ne dugujem, i u procesu sam gašenja, kako oni to kažu, nakon čega će me izdavanje potvrde da sam konačno ugasila račun dodatno koštati(još puno potvrda sam već platila). U drugoj banci sam uslovljena rokom za prenos zarade, u ovoj mi gase račun tek za 30 dana, što znači, mi kijenti smo uvek na neki način oštećena strana...

  8.6 (109)
 • Daca // 09.08.2011.

  EBanking je jedan od najlošijih koje sam video, mada ne znači da nema gorih. Potrebno je da prodje i do 24 sata da bi se transakcija pojavila na ebankigu, tako da takoreći nemate nikada uvod u pravo stanje računa. Da li je neko ima iskustva sa otvaranje Paketa Standard čije mesečno održavanje stoji 150 din. U banci su mi rekli da je najmanji paket 250 dinara, iako i na zvaničnom sajtu stoji da postoji i ovaj paket od 150 dinara.

  7.2 (79)
 • Ana // 21.09.2011.

  Banka sa ubeljivo najgorim osobljem koje sam ikada susrela! Neobrazovani-salterska sluzbenica je insistirala da mi naplati KAMATU jer podizem novac sa SVOG racuna u banci!!! Spori su za sve, licni bankar vas NIKADA ne obavestva ni o cemu ( moje iskustvo u inostranstvu sa licnim bankarom je da vas on obavestava o svemu vezano za vas i vas racun u banci). Ovo je samo ukratko, da ne duzim dalje. Hvala Bogu da sam pobegla glavom bez obzira, dok mi nisu skinuli kozu sa ledja. Iskreno nikom ne preporucujem, jedino ako vam je dosadno u zivotu i volite da vas neko stalno maltretira.

  8.2 (100)
 • Ivan Krgovic // 28.09.2011.

  Banke su zapravo izmisljena institucija koju su prvobitno smislili jevreji radi klasicnog legalnog zelenasenja. Kako bi drugacije bilo logicno da zakonski morate imati tekuci racun na koji dobijate zaradu a za koriscenje vaseg novca oni Vam jos i naplate proviziju a to je samo vrh ledenog brega. Tako da "U BANKE IDITE SAMO AKO NEMATE DRUGIH MOGUCNOSTI A USTVAR I NEMATE IH"!!! SRECNO

  6.2 (75)
 • Lidija // 10.11.2011.

  Iskreno pozeljno je da proverite licnog bankara! Izuzetno neodgovrno ponasanje kada su u pitanju licni podaci i informacije vezane za njih. Licni bankar je neprofesionalno obavestavao , meni nepoznato lice o kretanjima na MOM racunu!!! Pazite se, nestrucni ljudi ili mozda jednostavno bezobrazni!!!

  7.2 (78)
 • milan mitrovic // 16.11.2011.

  veoma spori, neodgovorni, nestrucni,...

  7.1 (74)
 • Svetlana Zgrabljic // 21.11.2011.

  Ova banka je neverovatna. Uzela sam potrošački kredit za kupovinu računara, ako se uopšte sećate Forum računara a da nisam ni znala ko je upetljan u tu priču i koliko su kamate. Došla sam samo da potpišem ugovor jer su me deca, koja su već odrasla, zbrzala sa pričom da je to super pa nisam obratila pažnju na veoma važne podatke. Elem, kasnila sam sa otplatom i vrlo brzo su mi stavili adm. zabranu na platu koju sam otplaćivala skoro dve godine. Ukupan dug je bio 54.000,00 dinara.Mislila sam da je taj ostatak duga koji ću otplatiti preko adm. zab. sve. Ali, oni su me kontaktirali i dok su mi skidali novac sa plate tražeći da istovremeno plaćam još toliko da bih stigla da izmirim dug. Ništa nisam shvatala jer sam mislila da su sve kamate, redovne, zatezne i sve koje postoje uračunate u taj dug. Otplatila sam pre oko dva meseca ovo dugovanje, da bi me već sledećeg dana zvali, a i poslali na kuću dugovanje zatezne kamate od oko 19.000,00 din. Obratila sam se svom Računovodstvu na šta su se vrlo čudili, jer moj kredit nije bio tako veliki da bi uopšte zatezna kamata mogla da bude tolika. Ako bi i postojala zbog kašnjenja, iako je svakog meseca skidan redovni iznos koji su oni odredili kao ratu zatez. kamata ne može nikako biti tolika. Kontaktirali su me još dva puta i rekli da uplatim, može i na rate,ovaj iznos zatezne kamate. Ne znam šta da radim jer iako ih prijavim Narodnoj banci (raspitala sam se) ne verujem da ću išta postići. NBS ima toliko pritužbi a ako pristanete na tzv. dil sa Bankom iz toga nećete izaći tako lako. Još samo da dodam da Forum računari, možete i proveriti uopšte nemaju email adresu a vrše prodaju računara i opreme!?. Mislim, ne mogu da verujem kakva sam guska bila, a još me više boli što ću ipak morati da im platim zateznu kamatu. Pazite se ljudi, u bankama samo kamate i kamate na kamatu i zatezne i za upit stanja, i izvod i datum i za Dobar dan i .............

  7.2 (54)
 • Svetlana Zgrabljic // 21.11.2011.

  Ova banka je neverovatna. Uzela sam potrošački kredit za kupovinu računara, ako se uopšte sećate Forum računara a da nisam ni znala ko je upetljan u tu priču i koliko su kamate. Došla sam samo da potpišem ugovor jer su me deca, koja su već odrasla, zbrzala sa pričom da je to super pa nisam obratila pažnju na veoma važne podatke. Elem, kasnila sam sa otplatom i vrlo brzo su mi stavili adm. zabranu na platu koju sam otplaćivala skoro dve godine. Ukupan dug je bio 54.000,00 dinara.Mislila sam da je taj ostatak duga koji ću otplatiti preko adm. zab. sve. Ali, oni su me kontaktirali i dok su mi skidali novac sa plate tražeći da istovremeno plaćam još toliko da bih stigla da izmirim dug. Ništa nisam shvatala jer sam mislila da su sve kamate, redovne, zatezne i sve koje postoje uračunate u taj dug. Otplatila sam pre oko dva meseca ovo dugovanje, da bi me već sledećeg dana zvali, a i poslali na kuću dugovanje zatezne kamate od oko 19.000,00 din. Obratila sam se svom Računovodstvu na šta su se vrlo čudili, jer moj kredit nije bio tako veliki da bi uopšte zatezna kamata mogla da bude tolika. Ako bi i postojala zbog kašnjenja, iako je svakog meseca skidan redovni iznos koji su oni odredili kao ratu zatez. kamata ne može nikako biti tolika. Kontaktirali su me još dva puta i rekli da uplatim, može i na rate,ovaj iznos zatezne kamate. Ne znam šta da radim jer iako ih prijavim Narodnoj banci (raspitala sam se) ne verujem da ću išta postići. NBS ima toliko pritužbi a ako pristanete na tzv. dil sa Bankom iz toga nećete izaći tako lako. Još samo da dodam da Forum računari, možete i proveriti uopšte nemaju email adresu a vrše prodaju računara i opreme!?. Još me više boli što ću ipak morati da im platim zateznu kamatu. Pazite se ljudi, u bankama samo kamate i kamate na kamatu i zatezne i za upit stanja, i izvod i datum i za Dobar dan i .............

  8.1 (84)
 • Borka Avramovic // 19.06.2012.

  Uzas jedan toliko ne ljubaznog kreditnog sluzbenika nisam skoro srela , ja u banku idem po informaciju a ne da se neko izdire na mene i preti raskidom ugovora ko da smo mi budale, pa ako placam ratu uredno sto bi raskidali ugovor zbog pitanja ? Moj savet je zaobici ovu banku u sirokom luku bez obzira da li vasa firma ima neki popust kod njih na kamatu za kredit , uzasni sluzbenici koji ne zele da informisu

  6.9 (75)
 • Aleksandar Jovanic // 06.08.2012.

  I moje iskustvo je lose. Bilo je i pre 4-5 godina, nakon cega sam ugasio racun. Probali su da me muce sa gasenjem i davali mi rok, ali sam digao veliku frku i rekao da cu ih tuziti, pa su mi ugasili racun. Zbog potrebe posla sam ponovo otvorio racun, i opet ista, losa prica. Home Bank ne funkcionise i 2 nedelje ne mogu da isprave, da mi pruze uslugu koju reklamiraju i pruzaju. Grozni su, sve srednjoskolci, citaci flayer-a. Mislim da su im i direktori los kadar + imaju velike plate i ne zanimaju ih problemi klijenata. Tj. problemi u okviru banke. Mnogo novca zaradjuju i mnogo su drski.

  6.3 (68)
 • Srd Srd // 08.08.2012.

  SG banka, užasno birokratska. Prošle godine sam hteo da kupim auto u Nissanu kad su imali neku akciju. Prvo, kao budućem korisniku kredita nema nikakvih info o papirima šta treba doneti, osoblje u Renault/Nissan salonu isto nema informaciju nego te cimaju 10x za svaku stvar posebno pod izgovorom, banka traži. Posle 3-4 cimanja sam im se zahvalio na pokušaju saradnje.... toliko o banci i odnosu prema gradjanima.

  4.4 (75)
 • Nerealan? // 09.08.2012.

  @Srd Srd ne nalaziš li bar trunku odgovornosti ljudi iz salaona. Trebalo bi da je tim ljudima u salonu cilj da prodaju auto i da nauče osnovne procedure u odobravanju kredita. Proces jeste birokratski, ali njegov cilj nije maltertiranje klijenata već zaštita od neplaćanja. Kao čovek sa više od četvrt veka rada u bankarstvu mnogo puta sam se susretao sa pitanjem "da li postoje krediti koje ne bi morali da vraćaju"- što je navodno neka šala, jer svi znaju da su mnogi izbegli realno vraćanje glavnice(davno je to bilo, ali se pamti). Površnost u radu, olako pristupanje kreditnim obavezama su naša nevesela realnost koja se u tom salonu ispoljava kroz prevaljivanje odgovornosti na banke koje samonešto zanovetaju. Svaki posao treba dobro da se pripremi i da se zna šta je čija dužnost, a ne da se kupcima osoblje u salonu predstavlja u stilu "ja sam,mlad-a, lep-a i umem da se smeškam, ali te grozne banke kvare nam posao".

  8.0 (76)
 • Mladjan Lovac // 16.09.2012.

  sto dalje od SG banke, ni ne pomisljajte na dil sa njima. nestrucan i neprofesionalan personal (cast izuzetcima), odvratno ponasanje, sama banka posluje u maniru sibicara. sticajem nesrecnih okolnosti bio sam komintent godinama i svasta doziveo. poslednje od svega sto je da su mi po zatvaranju racuna, mesecima slali opomene za neplaceno odrzavanje racuna. na kraju su mi rekli da ce mi "oprostiti" taj dug!

  8.2 (63)
 • Ivana // 12.10.2012.

  Samo da upozorim ljude da bankarski sluzbenici ne prestaju sa dokazivanjem nestrucnosti u SG banci. Naime isti ne dozvoljavaju prevremenu otplatu duga po osnovu kartice!!! Doticna sluzbenica izricita je da se dug MORA placati mesecno???!!! Kao lice zaposleno u sektoru finansija tako nesto jos nisam cula! Pomislila sam da nisam dobro razumela?! Medjutim sluzbenica je vrlo IZRICITO naglasila da je to NEMOGUCE!!! Sta reci na to ? Pitam se koliko treba biti "debela veza" da bi takav neko radio bilo gde, ne samo u banci? Strasno.

  6.9 (67)
 • Biljanica // 12.12.2012.

  Societe Generale banka je, po mom mišljenju, jako "kruta" banka u pogledu saradnje. Ranije su radili samo sa pravnim licima, a od kada su počeli sa stanovništvom nisu se proslavili. Moj suprug ima kod njih račun, ja sam ovlašćeno lice i dosta stvari završavam, ali ne na lak način. Naplaćuju sve usluge, uslovljavaju raznim "smicalicama", kamatu na kreditnu karticu računaju od dana transakcije, a ne kao druge, od dana dospeća min otplate. Imala sam ranije njihovu karticu Master. Vraćena je pre više od 2 godine i ugašena ta partija, ali oni je i dalje vode u evidenciji i naplaćuju godišnju naknadu. Da bi bilo šta završili morate zakazati termin. Da bi plaćali preko e-bankinga morate "predefinisati" korisnika. Spori i kao da rade u socijalizmu!

  7.2 (72)
 • Petar // 23.01.2013.

  KATASTROFA BANKA!!! Meni hoce da naplate odrzavanje racuna a NIKADA nisam imao promet na tom racunu! Mislim da je to protuzakonito.

  5.4 (66)
 • zika simic // 04.02.2013.

  e,da super im je je-banking. ako imas da uplatis na 5 razlicita racuna/tetki, strini.../moras da ides na salter da prijavis pa da ti to prodje. to se zove (J)e banking...smesni su ...fred kremenko je bolji od njih! da sam znao pre potpisivanja...

  6.6 (64)
 • Branko Đurđic // 01.03.2013.

  Nisu zaiteresovani. Godinama sam klijent (to im ništa ne znači), prošle godine mi je bio potreban kredit za kupovinu automobila, odbili su me sa obrazloženjem da ću imati preko 65 god. pre isplate poslednje rate - ništa strašno, omatorilo se, a oni, znači, predviđaju da mogu da crknem i ostanem im dužan. Ne znam šta se događa kada neko umre mlad, a u kreditu...Zgranuo sam se kad mi je diler "odradio" kredit sa drugom bankom i to "online", bez da su me i videli, a kamoli da sam imao račun kod njih. Home Bank kao da je pravljen pre postojanja windowsa, a "predefinisanje" korisnika je biser za sebe.

  8.9 (96)
 • Ma da // 23.09.2014.

  Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke?

  8.0 (84)
 • Jasmina Radić // 02.03.2016.

  SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke.

  8.9 (71)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.