Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Komercijalna Banka A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Svetog Save 14
Telefon: 011/ 20 18 600
Faks: 011/ 32 83 871
Broj poslovnica: 252
Broj bankomata: 221
SWIFT Code KOBBCSBG
Email: posta@kombank.com
Website: www.kombank.com
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Stambeni krediti indeksirani u EUR osiguran kod NKOSK - upis hipoteke nad nepokretnosti koja je uknjižena   EUR 20.00 0.50
2 Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane do 1000000.00 RSD   3.00
3 Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za klijente banke do 1000000.00 RSD   2.00
4 Gotovinski krediti za klijente banke do 800000.00 RSD   2.00
5 Potrošački krediti bez devizne klauzule za klijente banke do 800000.00 RSD   2.00
6 KOMBANK AGRAR kratkoročni krediti   EUR   1.50
7 GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE OBEZBEĐENI HIPOTEKOM ZA KLIJENTE BANKEM     2.00
8 Krediti iz kreditne linije Vlade Republike Italije 50000.00 do 1000000.00    
9 KOMBANK AGRAR krediti za kupovinu zemljišta   20.00 1.75
10 Krediti za obrtna sredstva za msp      
11 Potrošački krediti za školovanje sa deviznom klauzulom za klijente banke do 1000000.00 RSD 30.00 2.00
12 Potrošački krediti za školovanje sa deviznom klauzulom za ostale građane do 1000000.00 RSD 30.00 2.00
13 Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 12 meseci za ostale građane   RSD   2.00
14 Mikro expres do 1200000.00 RSD   2.00
15 Krediti za obrtna sredstva za preduzetnike     1.00
16 KOM BEL kredit za mikro klijente     1.75
17 KOM BEL kredit za preduzetnike     0.80
18 Krediti za refinansiranje bez devizne klauzule - ostali do 800000.00 RSD   3.00
19 Kratkoročni kredit za msp      
20 KOM BEL kredit za msp      
21 Krediti za obrtna sredstva za mikro klijente     1.75
22 Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za mikro klijente     1.50
23 Potrošački dinarski krediti uz subvencionisanje kamate za klijente banke     0.50
24 Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 6 meseci za ostale građane   RSD   2.00
25 Stambeni krediti za poboljšanje uslova života, adaptaciju, rekonstrukciju I dogradnju stambenog objekta indeksirani u EUR do 15000.00 EUR 20.00 1.25
26 Gotovinski krediti za ostale građane do 800000.00 RSD   3.00
27 Potrošački krediti bez devizne klauzule za ostale građane do 800000.00 RSD   3.00
28 Stambeni krediti indeksirani u EUR, neosigurani kod Nacionalne korporacije za klijente banke   CHF   2.00
29 Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 6 meseci za klijente banke   RSD   1.65
30 Krediti za refinansiranje bez devizne klauzule - klijenti banke do 800000.00 RSD   2.00
31 Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom za klijente banke do 700000.00 RSD   2.00
32 Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i učešćem za klijente banke do 8000.00 EUR 10.00 2.00
33 Potrošački krediti za kupovinu motornih vozila sa deviznom klauzulom i učešćem za ostale građane   EUR 10.00 3.00
34 POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA BEZ DEVIZNE KLAUZULE ZA KLIJENTE BANKE   EUR   2.00
35 POTROŠAČKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA BEZ DEVIZNE KLAUZULE ZA NEREZIDENTE BANKE   RSD   2.50
36 Krediti za poslovni prostor sa učešćem za klijente Banke   EUR 30.00 2.00
37 TURISTIČKI KREDITI sa deviznom klauzulom za klijente banke do 1000000.00 EUR 30.00 2.00
38 TURISTIČKI KREDITI sa deviznom klauzulom za ostale građane do 1000000.00 EUR 30.00 2.00
39 TURISTIČKI KREDITI bez devizne klauzule za klijente banke do 1000000.00 RSD   2.00
40 TURISTIČKI KREDITI bez devizne klauzule za ostale građane do 1000000.00 RSD   2.00
41 Krediti iz kreditne linije Evropske Investicione banke (EIB)      
42 Overdraft krediti za msp      
43 Krediti pokriveni 100% depozitom za msp      
44 Overdraft krediti za preduzetnike     0.60
45 Overdraft krediti za mikro klijente     0.60
46 Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za preduzetnike     0.75
47 Investicioni krediti za mikro klijente     1.75
48 Krediti pokriveni 100% depozitom za preduzetnike     0.10
49 Krediti pokriveni 100% depozitom za mikro klijente     0.25
50 Krediti za kupovinu kamiona i građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji     0.50
51 Stambeni krediti za klijente banke-nerezidente indeksirano u EUR osiguran kod NKOSK   EUR 20.00 0.50
52 Krediti za osiguranje i registraciju vozila - Bez devizne klauzule sa rokom otplate 12 meseci za klijente banke   RSD   1.65
53 Investicioni krediti za preduzetnike     1.25
54 Potrošački krediti za školovanje bez devizne klauzule za ostale građane do 1000000.00 RSD   3.00
55 Potrošački krediti za školovanje bez devizne klauzule za klijente banke do 1000000.00 RSD   2.00
56 Krediti na bazi 101% deviznog depozita 3000.00 do 50000.00 RSD   0.50
57 Gotovinski krediti za ostale građane sa deviznom klauzulom do 800000 rsd do 1000000.00 RSD   3.00
58 Kreditna linija Evropske Agencije za rekonstrukciju (EAR) - Brisel do 200000.00 EUR   1.00
59 Kratkoročni kredit za mikro klijente     0.80
60 Kredit za obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE 1000.00 do 100000.00 EUR    
61 Krediti za investicije iz kreditne linije EFSE 3000.00 do 100000.00 EUR    
62 Krediti za nabavku domaćeg gotovog softvera i usluga implementacije softverskog rešenja   RSD   0.50
63 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 400000rsd do 400000.00 RSD   2.00
64 Okvirno obnovljivi krediti - revolving krediti za msp      
65 Investicioni krediti za msp      
66 KOMBANK AGRAR dugoročni krediti u saradnji sa MPŠV   EUR   1.50
67 Krediti za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava-dinari bez valutne klauzule do 99999999.99 RSD   0.50
68 Krediti za investicije   RSD   0.50
69 Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije 10000.00 do 100000.00 EUR 5.00 0.50
70 Gotovinski krediti za klijente banke sa deviznom klauzulom do 800000rsd do 1000000.00 RSD   2.00
71 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 600000rsd do 600000.00 RSD   2.00
72 Potrošački krediti sa valutnom klauzulom uz subvencionisanje kamate za ostale građane     0.50
73 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale građane do 600000rsd do 600000.00 RSD   3.00
74 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za klijente banke do 1200000rsd do 1200000.00 RSD   2.00
75 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale građane do 1200000rsd do 1200000.00 RSD   3.00
76 Potrošački krediti sa valutnom klauzulom uz subvencionisanje kamate za klijente banke     0.50
77 Krediti za refinansiranje sa deviznom klauzulom za ostale građane do 700000.00 RSD   2.00
78 Krediti za legalizaciju sa deviznom klauzolom za ostale gradjane do 400000rsd do 400000.00 RSD   3.00
79 KOMBANK AGRAR krediti za investicije   20.00 1.50
80 KOMBANK AGRAR krediti na bazi 100% depozita od 50000.00   0.25
81 Potrošački dinarski krediti uz subvencionisanje kamate za ostale građane     0.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren račun u banci 

1.20 NE

DIS Co-branding kartica se takodje može koristiti za plaćanje roba i usluga širom zemlje, na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, s tim što u ovom slučaju se ponaša kao debitna kartica.
Ovom karticom se može podizati i gotovina sa tekućeg računa u svim bankama i na svim bankomatima sa DinaCard znakom.
Na bankomatima Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard DIS Co-branding karticom ne podleže plaćanju naknade (besplatno je). 

2 Master Card Master Card Debitne kartice   NE
3 Visa Visa Debitne kartice

Visa Business kartica je internacionalna kartica namenjena privrednim subjektima koji imaju otvoren tekući račun u Banci.

  DA

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga (troškova reprezentacije, hotelskog smeštaja, putnih troškova) u zemlji i inostranstvu, za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu i obavljanje internet transakcija (rezervacije hotela, kupovina avio karata itd.) 

4 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Može se koristiti za plaćanje roba i usluga i za podizanje gotovine na šalterima banaka i u mreži bankomata.

Na licu DinaCard klasik kartice se nalazi broj transakcionog računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, istovremeno je i identifikaciona kartica (id) koja se koristi uz čekove. 

5 Visa Visa Debitne kartice

Uplata odredjenog iznosa

  NE
  • Gift kartica se može koristiti isključivi za plaćanja roba i usluga na POS terminalima, sa istaknutim znakom Visa Electron;
  • karticom nije moguće podizati gotovinu na ATM uređajima i šalterima;
  • upit stanja po kartici je moguće izvršiti na ATM uređajima Banke i ekspoziturama;
  • Gift karticom nije moguće plaćati preko interneta;
  • kartica se aktivira prilikom kupovine, a automatski se blokira (skida sa sistema) kada se potroše sva sredstva i račun svede na nulu;
  • dodatne kartice se ne izdaju.

 

6 Visa Visa Debitne kartice

Da biste postali korisnik Visa Classic, neophodno je da otvorite tekući i namenski devizni račun u banci.

  NE

Debitna kartica koju možete koristiti za plaćanja u zemlji i inostranstvu, na svim mestima sa istaknutim Visa znakom, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka.
 

7 Visa Visa Debitne kartice

Komercijalna banka svim vlasnicima tekućih računa plasira Visa Electron karticu -bez troškova izdavanja i članarine.

  NE

Korisnici Visa Electron kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini.
Komercijalna banka je obezbedila mogućnost podizanja gotovine Visa Electron karticom u mreži bankomata Banke, bez naknade za obavljenu uslugu.
Uz otvaranje namenskog deviznog računa Vaša Visa Electron kartica postaje internacionalno važeća.
Visa Electron karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje roba i usluga na mestima gde je vidno istaknut znak Visa Electron.
Visa Electron kartica u zemlji  funkcioniše na principu on-line stanja na tekućem računu, odnosno za korišćenje u inostranstvu na principu on-line stanja na Vašem namenskom deviznom računu. 

8 Dina Card Dina Card Debitne kartice   NE
9 Dina Card Dina Card Debitne kartice   NE
10 Master Card Master Card Debitne kartice

Komercijalna banka svim vlasnicima tekućih računa izdaje Maestro karticu - bez troškova izdavanja i članarine.

Korisnici Maestro kartice jednostavnije raspolažu sredstvima sa svog tekućeg računa, 24 časa dnevno - 365 dana u godini, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu.
 

  NE

Komercijalna banka je obezbedila mogućnost podizanja gotovine Maestro karticom u mreži bankomata Banke, bez naknade za obavljenu uslugu.

Maestro karticu Komercijalne banke možete koristiti i za plaćanje roba i usluga na mestima gde je vidno istaknut logo Maestro.

Funkcioniše po principu on-line autorizacije, što znači da korisnik može vršiti plaćanje, bilo u zemlji ili inostranstvu, do iznosa sredstava raspoloživih po tekućem računu. Korišćenje kartice u inostranstvu nije uslovljeno otvaranjem namenskog deviznog računa.

 

11 Visa Visa Kreditne kartice

Visa kreditna kartica je namenjena klijentima Banke koji primaju zaradu na tekući račun u Komercijalnoj banci ili su klijenti Banke po osnovu položenog depozita .

1.90 NE

Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu, za plaćanje roba i usluga kao i za podizanje gotovine, pri čemu korisnik kartice svoje obaveze izmiruje isključivo u dinarima, bez obzira na mesto nastanka transakcije.
 

12 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci, na osnovu kreditne sposobnosti, overena pristupnica (zahtev za izdavanje kartica) od strane poslodavca

1.90 NE

DinaCard kreditne kartice Komercijalne banke omogućavaju različite modele kredititranja kroz DinaCard 3, DinaCard 6, DinaCard 12, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima. Možete ih koristiti kao zamenu za čekove građana, za plaćanje roba i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka.  

13 Master Card Master Card Charge kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.30 NE
14 Master Card Master Card Charge kartice

Otvoren tekući račun u banci Ove kartice namenjene su VIP-klijentima

1.30
15 Visa Visa Charge kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Charge-kartica sa odloženim plaćanjem koju možete koristiti za sva plaćanja u zemlji i inostranstvu, kao i za podizanje gotovine, na šalterima banaka i na bankomatima. 

16 Visa Visa Charge kartice

Visa Platinum prestižna, jedinstvena kartica visokog kvaliteta koja pripada grupi Premium proizvoda, namenjena odabranoj grupi klijenata sa specifičnim životnim i poslovnim navikama, ugledom koji uživaju u društvu, visokom platežnom moći, čestim boravcima u inostranstvu 

  NE

Visa Platinum kartica je internacionalno važeća charge kartica, kojom korisnici mogu plaćati robu i usluge na POS terminalima i podizati gotovinu na bankomatima i šalterima banaka, na svim mestima gde je istaknut VISA logo.
Funkcionisanje kartica je zasnovano na principu  odloženog plaćanja, na period od 15 do 45 dana, bez naplate kamate. Sve obaveze nastale u jednom mesecu korisnik izmiruje 15-og u narednom mesecu.  

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 9 10 10.5 11 12 13
2 2 3.4-3.6 4.1-4.3 4.85-5.05 5.1-5.35 5.35-5.65
3 1 1.5 2 2.5 2.75 3
4 1 1.2 1.5 2 2.2 2.5
5 - - 4.1-4.3 4.85-5.05 5.1-5.35 5.35-5.65
6 - - 2 2.5 2.75 3
7 - - - 5.15 5.4 5.65
8 - - - 2.95 3.25 3.65
9 - - - 2.2 2.4 2.7
10 1 1 1 1 1 1
11 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
13 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
14 - - - 2.2 2.4 2.7
15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16 1 1.2 1.5 2 2.2 2.5
17 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun za zaposlene Tekući dinarski RSD 150 - 200 RSD mesečno 30% mesečno U visini prosečnog priliva po osnovu zarade 12 meseci da
2 Tekući račun za penzionere i poljoprivrednike Tekući dinarski RSD 100 - 150 RSD mesečno 27% mesečno U visini prosečnog priliva po osnovu zarade 12 meseci da
3 Računi za pravna lica Tekući dinarski RSD - da
5.8 (24)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.