Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Sberbank A.D. Beograd

Sedište: Novi Beograd
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165g
Telefon: 0700 700 800
Faks: 011 201 32 70
Broj poslovnica: 78
Broj bankomata: 53
SWIFT Code MBSORS22
Email: info@sberbank.rs
Website: www.sberbank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 DINARSKI KREDITI ZA REFINANSIRANJE KREDITA DRUGIH BANAKA - bez valutne klauzule 50000.00 do 1000000.00 RSD   1.50
2 Potrošački krediti u eurima 500.00 do 10000.00 EUR   1.50
3 Gotovinski krediti bez valutne klauzule 50000.00 do 1000000.00 RSD   1.50
4 Krediti za registraciju i osiguranje motornih vozila 5000.00 do 100000.00 RSD   1.00
5 Dozvoljeni minus   RSD   1.00
6 Stambeni krediti osigurani kod NKOSK 5000.00 do 100000.00 EUR 20.00 1.50
7 Dugoročni krediti za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika 1000000.00 do 99999999.99 RSD   1.00
8 Potrošački krediti na bazi Ugovora o poslovnoj saradnji 500.00 do 10000.00 EUR   1.50
9 KREDITI ZA REFINANSIRANJE - sa valutnom klauzulom 1000.00 do 10000.00 EUR   1.00
10 Dugoročni krediti za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje 1000000.00 do 50000000.00 RSD   1.00
11 Gotovinski krediti u eurima 1000.00 do 10000.00 EUR   2.00
12 Auto krediti indeksirani u evrima 3000.00 do 30000.00 EUR 30.00 1.50
13 Krediti za kupovinu automobila bez valutne klauzole 300000.00 do 3000000.00 RSD   1.50
14 Potrošački krediti bez valutne klauzole 50000.00 do 1000000.00 RSD   1.50
15 Dugoročni krediti za finansiranje fizičkih lica nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poslova do 7000000.00 RSD   0.50
16 Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika 1000000.00 do 50000000.00 RSD   0.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci.

  NE

Podizanje novac na svim bankomatima i plaćanje na svim POS terminalima u zemlji. 

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

VISA Electron kartica  je debitna platna kartica koju možete koristiti za podizanje gotovine, kao i za plaćanje roba i usluga, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. 

3 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun pravnog lica, kao i namenski devizni račun

  NE

VISA Business kartica je poslovna kartica koju možete koristiti za plaćanje roba i usluga, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. 

4 Visa Visa Debitne kartice   DA
5 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci.

  NE

Podizanje novac na svim bankomatima i plaćanje na svim POS terminalima u zemlji. 

6 Dina Card Dina Card Debitne kartice

namenski tekući dinarski račun fizičkog lica

  NE

Podizanje novac na svim bankomatima i plaćanje na svim POS terminalima u zemlji. 

7 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren račun u banci.

23.87 NE

DinaCard kreditna kartica je instrument bezgotovinskog plaćanja, koji omogućuje korisniku elektronsko plaćanje roba i usluga i podizanje gotovog novca na ATM aparatima.  

8 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

.Korisnik Poslovne DinaCard kartice može biti svako pravno lice ili lice koje samostalno obavlja delatnost, registrovano kod nadležnog organa u skladu sa propisima SCG i svaka osoba zaposlena na neodređeno vreme koju ovlasti direktor ili zakonski zastupnik pravnog lica ili preduzetnika.

  NE

Poslovna DinaCard kartica je platna kartica koja se koristi za plaćanje roba i usluga putem POS terminala, podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i na šalterima banaka. 

9 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

23.87 DA

VISA Classic kartica je kreditna platna kartica koju možete koristiti za podizanje gotovine kao i za plaćanje roba i usluga, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. 

10 Visa Visa Kreditne kartice

Pravno lice/preduzetnik 

Kreditna sposobnost utvrđuje se na osnovu dokumentacije i predloga od strane Sektora za korporativno bankarstvo, a po propisanoj proceduri od strane ovog Sektora.
 

  DA
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8 9 10 11 - -
2 - - 10 11 - -
3 3 3.8 4.6 5.4 - -
4 - - 6.5 - -
5 3.9 4.7 5.5 6.3 - -
6 3.2 4 4.8 5.6 - -
7 3.6 4.4 5.2 6 - -
8 - - 6 - -
9 3.4 4.2 5 5.8 - -
10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
11 1 1 1 1 1 1
12 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
14 2 2 2 2 2 2
15 5 5 5 5 5 5
16 2 2 2 2 2 2
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 100 RSD mesečno 2.00% mesečno - u visini prosečnog tromesečnog priliva po osnovu zarade 6 meseci da
2 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 0.00 2.50% do visine prosečnog stanja računa u prethodnih 6 meseci, odnosno u zavisnosti od visine prometa na računu, a najviše 1.500.000,00 dinara 12 meseci da
5.7 (12)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.