Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

ERSTE BANK a.d. Novi Sad

Sedište: Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 5
Telefon: 0800 201 201
Faks: 021 480 97 00
Broj poslovnica: 72
Broj bankomata: 91
SWIFT Code NOVBCS22
Email: info@erstebank.rs
Website: www.erstebank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Subvencionisani stambeni krediti indeksirani u EUR 10000.00 do 75000.00 EUR 10.00 0.50
2 Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu od 3000.00 RSD   1.00
3 Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK u EUR 10000.00 do 300000.00 EUR   2.00
4 Potrošački krediti od 200.00 EUR 30.00 2.00
5 Dinarski auto kredit za klijente banke i ostale 200000.00 do 5000000.00 RSD   2.00
6 Gotovinski kredit 250.00 do 10000.00 EUR   2.00
7 Gotovinski kredit na bazi 100% depozita 500.00 do 100000.00 EUR   1.00
8 Dinarski gotovinski kredit 20000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
9 Namenski krediti za refinansiranje sa valutnom klauzulom od 250.00 EUR    
10 Namenski dinarski kredit za refinansiranje 20000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
11 Dinarski potrošački krediti od 15000.00 RSD   2.00
12 Krediti pokriveni 100% novčanim depozitom/zalogom komisionih plasmana/zalogom vrednosnih papira kratkoročni   EUR    
13 Krediti pokriveni 100% novčanim depozitom/zalogom komisionih plasmana/zalogom vrednosnih papira dugoročni   EUR    
14 Erste brzi krediti bez valutne klauzule 8000.00 do 250000.00 RSD    
15 Auto kredit sa valutnom klauzulom 2500.00 do 50000.00 EUR 30.00 2.00
16 Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK 10000.00 do 300000.00 EUR   2.00
17 Krediti za likvidnost   EUR    
18 Krediti za izvozne poslove i pripremu izvoza   EUR    
19 Okvirni kredit po poslovnom računu   EUR    
20 Revolving krediti   EUR    
21 Krediti za obrtna sredstva   EUR    
22 Kratkoročni višenamenski limiti   EUR    
23 Eskont menica   EUR    
24 Eskont inostranih menica   EUR    
25 Kredit za opšte namene   EUR    
26 Investicioni krediti   EUR    
27 Krediti za trajna obrtna sredstva - za poslovne subjekte   EUR    
28 Namenski krediti za investicije u poljoprivredi   EUR    
29 Kredit za legalizaciju od 15000.00 RSD    
30 Krediti za školarinu 50000.00 do 300000.00 RSD   1.00
31 Dugoročni krediti za obrtna sredstva i tekuću likvidnost bez obezbeđenja   EUR    
32 Gotovinski kredit na bazi zaloge polise mešovitog životnog osiguranja Wiener Stadtische indeksiran u EUR od 500.00 EUR   1.00
33 Kredit za kupovinu i adaptaciju poslovnog i garažnog prostora 10000.00 do 50000.00 EUR 30.00 2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Master Card Master Card Debitne kartice

Postupak izdavanja kartice započinje otvaranjem deviznog tekućeg računa u nekom od prodajnih punktova Erste Bank. Sklapanjem ugovora o otvaranju deviznog tekućeg računa sa Bankom automatski vam se naručuje Maestro kartica.

 

  DA

međunarodna platna kartica
čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
izdavanje do dve dodatne Maestro kartice za ovlašćena lica po tekućem deviznom računu
Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
promena PIN na bankomatima Erste Bank
ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
podizanje gotovine na bankomatima Erste Group bez naknade

 

2 Visa Visa Debitne kartice

Postupak izdavanja kartice započinje otvaranjem dinarskog tekućeg računa u nekom od prodajnih punktova Erste Bank. Sklapanjem ugovora o otvaranju dinarskog tekućeg računa sa Bankom automatski vam se naručuje VISA Electron kartica.

  NE

Međunarodna platna kartica;
Čip kartica - povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onomugaćava zloupotrebu;
Izdavanje do dve dodatne VISA Electron kartice za ovlašćena lica po dinarskom tekućem računu;
Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji;
Promena PIN-a na bankomatima Erste Bank;
Ponovno štampanje PIN-a ukoliko ste ga zaboravili ili izgubili;
Podizanje gotovine na bankomatima Erste Grupe bez naknade;

 

3 Visa Visa Debitne kartice

Karticu može kupiti svako punoletno fizičko lice u bilo kom prodajnom punktu Erste Bank, a pravo korišćenja ima isključivo ono lice koje potpiše karticu na poleđini.

  DA

Međunarodna platna kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, kao i putem Interneta, svuda gde je istaknut znak VISA Electron;
Uz karticu se ne izdaje PIN i ne može se koristiti na bankomatima;
Mogućnost podizanja gotovine na šalteru banke uz proviziju 3%;

Mogućnost plaćanja putem Interneta;
Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji;
Postupak izdavanja traje svega nekoliko minuta, a karticu možete odmah preuzeti;
Zajedno uz karticu dobijate i lepo dizajniranu čestitku-omot;

 

4 Visa Visa Debitne kartice

Uslov za dobijanje VISA Business Electron kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.
Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business Electron kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
 

  NE

međunarodna platna kartica
čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
promena PIN na bankomatima Erste Bank
ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
broj korisnika kartice je neograničen

 

5 Master Card Master Card Debitne kartice   NE

Namenjena je plaćanju roba i usluga i podizanju gotovine u zemlji i inostranstvu. Kartica je vezana za dinarski tekući račun.

Rok važenja kartice je 3 godine.
 

6 Master Card Master Card Debitne kartice   DA

besplatna kartica, bez troškova izrade i mesečnog održavanja
debitna kartica namenjena mladima od 16 do 27 godina
identifikaciona kartica za omladinski dinarski tekući račun
mogućnost podizanja novca na bankomatima u zemlji i inostranstvu
podizanje novca na bankomatima Erste banke (i Erste grupe) bez provizije
mogućnost plaćanja u prodavnicama u zemlji i inostranstvu, kao i na Internetu
bezbednost na najvišem nivou: čip na kartici Vas štiti pri upotrebi u prodavnici ili bankomatu, a servis MasterCard SecureCode pri upotrebi na Internetu
potrebna dokumentacija: lična karta (za punoletne) ili izvod iz matične knjige rođenih i prisustvo jednog roditelja (za maloletne)
važnost kartice: tri godine

 

7 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Korisnik DinaCard kreditne kartice vezane uz revolving kredit može postati svako kreditno sposobno, punoletno lice koje svoja mesečna primanja realizuje preko tekućeg dinarskog račun u Erste Banci.
Zahtev za izdavanje kreditne kartice podnosite u nekom od prodajnih punktova Banke, kod savetnika za građane. Savetnik za građane će Vam odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti Vas kroz proces izdavanja kreditne kartice.

 

24.00 NE

izdavanje do dve dodatne Dina kreditne kartice;
odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u zemlji 24hx7dana u nedelji;
mogućnost izbora visine mesečne otplate;
otplata mesečne rate i kamate desetog dana u mesecu;
kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos sredstava;
mogućnost prevremene otplate bez provizije;
refinansiranje obaveza po kreditnim karticama drugih banaka;

 

8 Visa Visa Kreditne kartice

Korisnik Visa GOLD kartice vezane uz dinarski revolving kredit može postati svako kreditno sposobno, punoletno fizičko lice. Zahtev za izdavanje Visa Gold kreditne kartice podnosite u nekom od prodajnih punktova Banke, kod savetnika za građane. Savetnik za građane će Vam odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti Vas kroz proces izdavanja kreditne kartice.

22.00 DA

izdavanje do dve dodatne Visa GOLD kartice;
čip kartica - povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu;
odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24h, 7 dana u nedelji;
mogućnost plaćanja putem interneta;
mogućnost izbora visine mesečne otplate;
otplata mesečne rate i kamate petnaestog dana u mesecu;
kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos sredstava;
odgoda obračuna kamate na transakcije nastale u toku meseca do 1. u narednom mesecu;
mogućnost prevremene otplate kredita bez provizije;
refinansiranje obaveza po kreditnim karticama drugih banaka;
Wiener Stadtishe polisa osiguranja za vreme puta i boravka u inostranstvu ( polisa važi dve godine od otvaranja kreditne kartice, 90 dana pokrića godišnje);
Odlaganje obračuna kamate za mesec u kojem su transakcije nastale;
Za klijente koji imaju oročenu štednju iznosu iznad 10.000€ , a pri tome nemaju ni jedan drugi kredit u Erste Bank a.d. Novi Sad imaju mogućnost dobijanja Visa Gold kartice uz 100% namenskog keš depozita (EUR) sa rokom oročenja od 25 meseci sa mogućnošću obračuna kamatne stope u skladu sa važećim kamatnim stopama za oročenu diferenciranu štednju;

 

9 Visa Visa Kreditne kartice

Korisnik Visa kreditne kartice vezane uz revolving kredit može postati svako kreditno sposobno, punoletno lice , kao i lica koja polože 100% garantni depozit.
Zahtev za izdavanje kreditne kartice podnosite u nekom od prodajnih punktova Banke, kod savetnika za građane. Savetnik za građane će Vam odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti Vas kroz proces izdavanja kreditne kartice.

 

24.00 DA

izdavanje do dve dodatne Visa kreditne kartice
odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
mogućnost plaćanja putem interneta
mogućnost izbora visine mesečne otplate
otplata mesečne rate i kamate desetog dana u mesecu.
kamata se obračunava samo na iskorišćeni iznos sredstava
mogućnost prevremene otplate bez provizije
refinansiranje obaveza po kreditnim karticama drugih banaka

 

10 Visa Visa Kreditne kartice

Uslov za dobijanje VISA Business revolving kreditne kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.
Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business revolving kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom AM/stručnom saradniku. AM/stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
 

15.00 DA

međunarodna platna kartica
čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
mogućnost plaćanja putem interneta
promena PIN na bankomatima Erste Bank
ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
broj korisnika kartice je neograničen
mogućnost promene PIN-a na bankomatima ERTE Banke

 

11 Master Card Master Card Kreditne kartice

Nije obavezan prenos zarade/penzije;
Maksimalno opterećenje zarade 30%;
Mogućnost do 2 dodatna korisnika;
Maksimalan broj godina klijenta u momentu isteka roka važnosti kreditne kartice nije ograničen. Za klijente koji navršavaju 65 godina ili više u trenutku isteka roka važnosti kartice, potreban je jedan dodatni žirant (ne stariji od 65 godina) ili polisa riziko osiguranja (na 1ili 2 godine od čega zavisi i rok izdavanja kartice);
Minimalni iznos kredita 10.000 dinara;
Maksimalni iznos kredita do 500.000 dinara;
Model kreditiranja - izbor fiksne mesečne rate u rasponu od 500 do 25.000 dinara;
 

24.00 DA
12 Visa Visa Charge kartice

Uslov za dobijanje VISA Business charge kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.
Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business charge kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
 

  DA

međunarodna platna kartica
čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
mogućnost plaćanja putem interneta
promena PIN na bankomatima Erste Bank
ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
broj korisnika kartice je neograničen
Račun na adresu pravnog lica stiže jednom mesečno, zajedno sa specifikacijom troškova svakog pojedinačnog korisnika

 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 -
2 2.25 2.25 3.25 4.25 4.85 -
3 1.75 1.75 2.25 2.75 3 3.25
4 - 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
5 - 1.5 1.75 2.25 2.75 3
6 - - -
7 5 5 5 5 5 5
8 2.47 3.13 3.47 3.87 - -
9 2.6 3.27 3.6 4 - -
10 8.34 8.97 -
11 -
12 - - - 5.05
13
14
15 - - -
16 - - -
17 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
19 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
21 0 0 0 0 0 0
22 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
23 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
24 4 4 4 4 4 4
25 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
26 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
27 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
28 4.73 4.73 4.73. 4.73 4.73 4.73
29 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
30 6.5 6.71 6.82 6.92 - -
31 6.82 7.03 7.13 7.24 - -
32 7.03 7.24 7.34 7.45 - -
33 7.24 7.45 7.55 7.66 - -
34 7.45 7.66 7.76 7.87 - -
35 7.68 7.87 7.97 8.08 - -
36 3.33 3.93 4.27 4.67 - -
37 3.47 4.07 4.4 4.8 - -
38 3.6 4.2 4.53 4.93 - -
39 3.73 4.33 4.67 5.07 - -
40 3.87 4.47 4.8 5.2 - -
41 4 4.6 4.93 5.33 - -
42 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
43 4 4 4 4 4 4
44 1.83 2.5 2.77 3.03 - -
45 2.1 2.77 3.03 3.3 - -
46 2.37 3.03 3.3 3.57 - -
47 2.63 3.3 3.57 3.83 - -
48 1.93 2.6 2.93 3.33 - -
49 2.07 2.73 3.07 3.47 - -
50 2.2 2.87 3.2 3.6 - -
51 3 3 3 3 3 3
52 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
53 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
54 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
55 2.33 3 3.33 3.73 - -
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun za zaposlene Tekući dinarski RSD 180.00 RSD mesečno 35.14% U visini plate 12 meseci da
2 Tekući račun za mlade Tekući račun za mlade dinarski RSD 0 da
3 Tekući račun za penzionere Tekući dinarski RSD 150.00 35.14% da
4 Devizni tekući račun Tekući devizni EUR 0 da
5 Devizni račun Tekući računi pravnih lica devizni RSD - da
7.6 (40)

Anketa

5 komentara

 • Petar // 28.08.2009.

  Sve informacije u vezi sa bankom sam nasao na portalu banke online. Sve pohvale i samo napred.

  8.2 (23)
 • maja vucelic // 23.08.2010.

  kad planirate da otvorite jednu poslovnicu u leskovcu,hitno mi je potrebna

  6.1 (14)
 • Marija // 14.11.2010.

  Kada cete otvoriti poslovnicu u Obrenovcu?

  7.2 (13)
 • Marija Petrovic // 19.05.2011.

  Sajt ove banke je odlican. Ja sam mejlom dobila svu potrebnu dokumentaciju i telefonski se dogovorila sa bankarskom sluzbenicom koja je odlicno znala da pronadje pravu ponudu za mene. Tacno je da ste kod ove banke kao klijent uvek prvi, sto je njihov slogan. Meni su izasli u susret na pravi nacin. Nisam njihov klijent ali cu verovatno preneti svoja mesecna primanja u ovu banku.

  7.3 (18)
 • brankica debeljak // 13.06.2013.

  poštovani, imam sve overene papire iz firme i iz predhodne banke.Interesuje me dali mogu dobiti kredit kod Vas iako mi se sad pojavila aktivna docna . unapred hval

  10.0 (1)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.