Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Poštanska Štedionica A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Kraljice Marije 3
Telefon: 011 20 20 292
Faks: 011 337 67 77
Broj poslovnica: 42
Broj bankomata: 107
SWIFT Code SBPOCSBG
Email: kontakt@posted.co.rs
Website: www.posted.co.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Potrošački kredit na 12 meseci 10000.00 do 150000.00 RSD    
2 Gotovinski kredit bez namene 5000.00 do 250000.00 RSD 1.00  
3 Kredit za školarinu 5000.00 do 100000.00 RSD    
4 Kratkoročni dinarski krediti     0.20
5 Potrošački kredit na 24 meseca 10000.00 do 150000.00 RSD    
6 Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom 1000.00 do 3000.00 EUR   1.00
7 Dugoročni devizni krediti     0.50
8 Kratkoročni devizni krediti     0.50
9 Dugoročni dinarski krediti     0.20
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

devizni račun

  NE

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron. 

2 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, svim korisnicima tekućih računa obezbeđuje POST CARD čekovnu karticu, koja pored toga što je identifikaciona , ima i platnu funkciju.

  NE

isplatu gotovine na bankomatima Banke Poštanska štedionica, a.d., kao i na šalterima i bankomatima drugih banaka koje su u sistemu DinaCard i vidno su obeleženi znakom DinaCard;
za podizanje gotovine na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., filijalama i ekspoziturama, uz nalog za isplatu i uz čekovne blankete Banke Poštanska štedionica, a.d.;
 za plaćanje roba i usluga, do visine raspoloživih sredstava po tekućem računu građana.
 

3 Diners Diners Kreditne kartice

Pristupnica za članstvo overena u firmi

  NE
4 Diners Diners Kreditne kartice

Potrebna dokumentacija: Pristupnica za članstvo DCI, overena od strane Banke Poštanska štedionica, a.d. Fotokopija dokumenata (lične karte i pasoša) za svakog korisnika

  NE
5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

korisnik tekućeg računa

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

6 Master Card Master Card Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa u Banci

1.85 NE

Maestro je debitna platna kartica koja korisnicima omogućuje odloženo plaćanje u zemlji, do 45 dana, dok se za transakcije nastale u inostranstvu, tekući račun građana aktivira odmah, u dinarskoj protivvrednosti. 

7 Master Card Master Card Charge kartice

tekući račun

1.90 DA

MasterCard Standard je revolving kreditna kartica koja se koristi za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, na mestima na kojima je istaknut znak MasterCard. 

8 Master Card Master Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 DA
9 Visa Visa Debitne kartice

tekući račun

  NE

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron. 

10 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

11 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

12 Visa Visa Kreditne kartice

Visa Electron poslovna kartica je međunarodna kreditna kartica sa odloženim plaćanjem namenjena pravnim licima i preduzetnicima.

Banka odobrava kredit koji predstavlja ukupan limit kartice.

Pravno lice ima mogućnost da odredi mesečni limit korisnicima kartica i na taj način ograniči njihovo korišćenje. Ovom platnom karticom možete plaćati robe i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvo koji su obeleženi znakom Visa Electron.

Uz Visa Electron poslovnu karticu, svaki ovlašćeni korisnik kartice besplatno dobija usluge putničkog zdravstvenog osiguranja za vreme boravka u inostranstvu.

Zahtev podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica a isti se predaje na šalteru Banke uz prateću dokumentaciju. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice ima otvoren tekući račun kod Banke i odobren kredit na osnovu Zahteva za izdavanje Visa Electron poslovne kartice i prateće dokumentacije.

 

  NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8 11 12 14 16 18
2 1.95 2.9 3.5 4.5 5 5.5
3 1.95 2.9 3.5 4.5 5 5.5
4 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6 8 8 8 8 8 8
7 - - - 1 1 1
8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
11 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun za zaposlene Tekući dinarski RSD 110 RSD mesečno 2.59% u visini 1 plate, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci da
2 Tekući račun za penzionere Tekući dinarski RSD 85 RSD mesečno 2.59% u visini 1 penzije, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci ali se kvartalno radi uskladjivanje da
3 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 200 RSD mesečno da
6.6 (43)

Anketa

1 komentara

  • ljiljana // 25.11.2010.

    Zasto je PS ukinula odobravanje subvencionisanih kredita?

    4.6 (22)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.