Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Poštanska Štedionica A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Kraljice Marije 3
Telefon: 011 20 20 292
Faks: 011 337 67 77
Broj poslovnica: 42
Broj bankomata: 107
SWIFT Code SBPOCSBG
Email: kontakt@posted.co.rs
Website: www.posted.co.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Potrošački kredit na 12 meseci 10000.00 do 150000.00 RSD    
2 Gotovinski kredit bez namene 5000.00 do 250000.00 RSD 1.00  
3 Kredit za školarinu 5000.00 do 100000.00 RSD    
4 Kratkoročni dinarski krediti     0.20
5 Potrošački kredit na 24 meseca 10000.00 do 150000.00 RSD    
6 Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom 1000.00 do 3000.00 EUR   1.00
7 Dugoročni devizni krediti     0.50
8 Kratkoročni devizni krediti     0.50
9 Dugoročni dinarski krediti     0.20
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

devizni račun

  NE

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron. 

2 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, svim korisnicima tekućih računa obezbeđuje POST CARD čekovnu karticu, koja pored toga što je identifikaciona , ima i platnu funkciju.

  NE

isplatu gotovine na bankomatima Banke Poštanska štedionica, a.d., kao i na šalterima i bankomatima drugih banaka koje su u sistemu DinaCard i vidno su obeleženi znakom DinaCard;
za podizanje gotovine na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., filijalama i ekspoziturama, uz nalog za isplatu i uz čekovne blankete Banke Poštanska štedionica, a.d.;
 za plaćanje roba i usluga, do visine raspoloživih sredstava po tekućem računu građana.
 

3 Master Card Master Card Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa u Banci

1.85 NE

Maestro je debitna platna kartica koja korisnicima omogućuje odloženo plaćanje u zemlji, do 45 dana, dok se za transakcije nastale u inostranstvu, tekući račun građana aktivira odmah, u dinarskoj protivvrednosti. 

4 Visa Visa Debitne kartice

tekući račun

  NE

Ovim platnim karticama možete plaćati robu i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji su obeleženi znakom Visa Electron. 

5 Diners Diners Kreditne kartice

Pristupnica za članstvo overena u firmi

  NE
6 Diners Diners Kreditne kartice

Potrebna dokumentacija: Pristupnica za članstvo DCI, overena od strane Banke Poštanska štedionica, a.d. Fotokopija dokumenata (lične karte i pasoša) za svakog korisnika

  NE
7 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

korisnik tekućeg računa

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

8 Master Card Master Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 DA
9 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

10 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

tekući račun građana

1.90 NE

DinaCard kreditna kartica se može koristiti na teritoriji Srbije, na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i akceptantskim mestima na kojima ima istaknut znak DinaCard. Koristi se za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine i upit stanja na bankomatima PŠ. 

11 Visa Visa Kreditne kartice

Visa Electron poslovna kartica je međunarodna kreditna kartica sa odloženim plaćanjem namenjena pravnim licima i preduzetnicima.

Banka odobrava kredit koji predstavlja ukupan limit kartice.

Pravno lice ima mogućnost da odredi mesečni limit korisnicima kartica i na taj način ograniči njihovo korišćenje. Ovom platnom karticom možete plaćati robe i usluge, podizati gotovinu na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvo koji su obeleženi znakom Visa Electron.

Uz Visa Electron poslovnu karticu, svaki ovlašćeni korisnik kartice besplatno dobija usluge putničkog zdravstvenog osiguranja za vreme boravka u inostranstvu.

Zahtev podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica a isti se predaje na šalteru Banke uz prateću dokumentaciju. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice ima otvoren tekući račun kod Banke i odobren kredit na osnovu Zahteva za izdavanje Visa Electron poslovne kartice i prateće dokumentacije.

 

  NE
12 Master Card Master Card Charge kartice

tekući račun

1.90 DA

MasterCard Standard je revolving kreditna kartica koja se koristi za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, na mestima na kojima je istaknut znak MasterCard. 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8 11 12 14 16 18
2 1.95 2.9 3.5 4.5 5 5.5
3 1.95 2.9 3.5 4.5 5 5.5
4 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6 8 8 8 8 8 8
7 - - - 1 1 1
8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
11 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
12 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun za zaposlene Tekući dinarski RSD 110 RSD mesečno 2.59% u visini 1 plate, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci da
2 Tekući račun za penzionere Tekući dinarski RSD 85 RSD mesečno 2.59% u visini 1 penzije, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci ali se kvartalno radi uskladjivanje da
3 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 200 RSD mesečno da
6.5 (44)

Anketa

1 komentara

  • ljiljana // 25.11.2010.

    Zasto je PS ukinula odobravanje subvencionisanih kredita?

    4.6 (22)

Ako želite možete ostaviti komentar



Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.