Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Privredna Banka Beograd A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70
Telefon: 011 3816 555
Faks: 011 264 18 94
Broj poslovnica: 47
Broj bankomata: 53
SWIFT Code PBBBRSBG
Email: office@pbb-banka.com
Website: www.pbb-banka.com
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Gotovinski krediti bez valutne klauzule i revalorizacije za ostale građane do 1200000.00 RSD   1.50
2 Potrošački krediti (sa valutnom klauzulom) do 15000.00 EUR   1.50
3 Gotovinski krediti bez valutne klauzule i revalorizacije za klijente Banke do 1200000.00 RSD   1.50
4 Potrošački kredit za klijente banke (bez valutne klauzule) do 1200000.00 RSD   1.50
5 Dinarski krediti za automobile za klijente banke do 1200000.00 RSD   1.50
6 Krediti za refinansiranje za klijente banke do 1200000.00 RSD   1.50
7 Potrošački kredit za ostale građane (bez valutne klauzule) do 1200000.00 RSD   1.50
8 Dinarski kredit za kupovinu automobila za ostale građane do 1200000.00 RSD   1.50
9 Krediti za automobile sa valutnom klauzolom do 15000.00 EUR   1.50
10 Krediti za refinansiranje za ostale građane do 1200000.00 RSD   1.50
11 Krediti za refinansiranje (sa valutnom klauzolom) do 15000.00 EUR   1.50
12 Gotovinski krediti ugovoreni sa valutnom klauzulom do 15000.00 EUR   1.50
13 Dugoročni krediti za mala i srednja preduzeća od 40000.00 EUR   1.00
14 Dugoročni krediti za infrastrukturne projekte od 40000.00 EUR   1.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Poslovnu karticu Privredne banke mogu da dobiju firme koje zadovoljavaju sledeće uslove: da su deponenti Privredne banke da su u stanju da dokažu stabilno i uspešno poslovanje da su u stanju da obezbede sredstva za korišćenje kartice u zemlji i inostranstvu da prihvate da proverimo njihov bonitet.

  NE

plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu, gotovina na ATM

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci. Visa Gold je debitna kartica koju dobijate ukoliko posedujete dinarski tekući račun, otvorite devizni namenski račun na koji je potrebno položiti 2000 Eura kao inicijalnu uplatu i pravilno popunite i overite pristupnicu. Visa Gold karticu je moguće vezati i direktno za devizni tekući račun ukoliko se stranka izjasni za tu opciju.

  DA

plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu, gotovina na ATM

3 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

podizanje gotovine na ATM-u ili šalteru Banke

plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima

Dina Card debitna kartica je nacionalna kartica, koja se koristi samo u zemlji i vezana je za dinarski tekući račun klijenta.

4 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu, gotovina na ATM

5 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

 

  NE

plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu, gotovina na ATM

6 Maestro Maestro Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

podizanje gotovine na ATM-u ili šalteru Banke

plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima


7 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.95 NE
8 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.95 NE
9 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.95 NE

Kartica se koristi za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine na bankomatima u vidu revolving kredita.

10 Dina Card Dina Card Kreditne kartice 1.95 NE
11 Master Card Master Card Kreditne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa i kreditne sposobnosti klijenta

1.95

Koristi se za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. Funkcioniše po principu revolving kredita.

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 9.75 10.05 10.25 10.75 - -
2 3 4 5 6 - -
3 0.9 1.3 1.6 4 - -
4 1.5 2 2.5 4 - -
5 1.1 1.5 2 2.2
6 3 3 3 3 3 3
7 1 1 1 1 1 1
8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
9 1 1 1 1 1 1
10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 PBB - standard Tekući dinarski RSD 169 RSD mesečno 30.04% u visine 1 plate, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci ne
2 PBB - Standard Plus Tekući dinarski RSD 289.00 30.04% u visine 1 plate, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci da
3 PBB - Premijum Tekući dinarski RSD 389.00 30.04% u visine 1 plate, ali se uzima kao iznos prosek za predhodna 3 meseca 12 meseci da
4 PBB - Student Tekući račun za mlade dinarski RSD 89.00 ne
5 PBB - Agro Tekući dinarski RSD 69.00 ne
6 PBB - Štednja Štedni dinarski RSD 0.00 da
7 PBB - Štednja Plus Štedni dinarski EUR 0.00 da
8 PBB - Štednja Premijum Štedni dinarski RSD 0.00 da
9 PBB – Nerezident Tekući dinarski RSD 199 RSD mesečno ne
10 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 200.00 da
6.3 (8)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.