Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

KBC Banka ad Beograd

Sedište: Beograd
Adresa: Omladinskih brigada 90v
Telefon: 011 30 50 300
Faks: 011 35 40 930
Broj poslovnica: 67
Broj bankomata: 63
SWIFT Code AAAARSBG
Email: -
Website: www.kbcbanka.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Subvencionisani dugoročni krediti za nabavku kamiona i građevinskih mašina 100000.00 do 300000.00 EUR   0.50
2 Revolving kredit 30000.00 do 200000.00 EUR   1.00
3 CROSS-BORDER KREDIT od 200000.00 EUR    
4 Krediti za legalizaciju od 25000.00 RSD   2.00
5 Overdraft krediti od 30000.00 RSD   0.50
6 Kratkoročni kredit sa planom otplate 1000.00 do 200000.00 EUR   1.50
7 Investicioni krediti za micro klijente 4000.00 do 200000.00 EUR    
8 Dugoročni investicioni kredit 4000.00 do 200000.00 EUR   1.50
9 Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK 5000.00 do 200000.00 EUR   0.50
10 Subvencionisani potrošački krediti od 5000.00 RSD   0.50
11 Subvencionisani kratkoročni krediti za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava do 2000000.00 EUR    
12 Gotovinski kredit u RSD 10000.00 do 1000000.00 RSD   1.50
13 Subvencionisani stambeni krediti osigurani kod NKOSK do 100000.00 EUR 10.00 0.50
14 Potrošački krediti u RSD 25000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
15 Krediti za poljoprivrednike u RSD 80000.00 do 400000.00 RSD   1.00
16 Okvirni kredit po tekućem računu građana – sa 100% depozita   RSD    
17 Subvencionisani potrošački krediti indeksirani u EUR 1000.00 do 10000.00 EUR   0.50
18 Kredit za nabavku osnovnih sredstava i poslovnog prostora za corporate klijente od 50000.00 EUR    
19 Gotovinski krediti na osnovu 100% depozita u RSD 70000.00 do 9500000.00 RSD   1.00
20 Okvirni kredit po tekućem računu građana – zaposleni   RSD    
21 Garancije i avali 3000.00 do 2000000.00 EUR   1.00
22 Kratkoročni krediti za poljoprivrednu proizvodnju u RSD, uz subvenciju kamate (program Vlade Republike Srbije) 50000.00 do 900000.00 RSD    
23 Krediti za kupovinu polovnih automobila 1500.00 do 10000.00 20.00  
24 Subvencionisani krediti za investicije – pravna lica do 4000000.00   0.50
25 Nepokriveni akreditivi 3000.00 do 200000.00 EUR   1.00
26 Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva 50000.00 do 200000.00 EUR   1.50
27 Subvencionisani kratkoročni krediti za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava do 2000000.00 EUR    
28 Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK indeksirani u EUR za stanove izgrađene uz pomoć projektnog finansiranja KBC Banke 5000.00 do 200000.00 EUR   0.25
29 Krediti za kupovinu novih automobila 1500.00 do 25000.00 10.00  
30 Dugoročni stambeni krediti za profesionalna vojna lica Vojske Srbije do 100000.00 EUR 14.00 0.50
31 Dugoročni krediti za poljoprivrednu proizvodnju (program Vlade Republike Srbije) 5000.00 do 300000.00 EUR    
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Možete da podižete novac na svim bankomatima ili plaćati robu i usluge na svim prodajnim mestima u zemlji sa oznakom DinaCard.

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Omogućava Vam raspolaganje sredstvima sa tekućeg dinarskog i/ili deviznog računa - obavljanje novčanih transakcija u trgovinama, na šalterima i bankomatima KBC Banke kao i ostalih banaka sa oznakom VISA Electron u zemlji i inostranstvu

3 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Svako pravno lice ili preduzetnik koji poseduje tekući račun u KBC Banci, može svoja sredstva koristiti upotrebom poslovne DinaCard platne kartice. Korisnik Poslovne DinaCard platne kartice može biti i svako punoletno fizičko lice kome ovlašćeno lice pravnog lica ili preduzetnika, odobri korišćenje poslovne kartice.

  NE

Poslovna DinaCard platna kartica KBC Banke omogućava da sredstva sa računa Vaše firme koristite za plaćanje roba i usluga ili za podizanje gotovine na svim šalterima i bankomatima u zemlji koji imaju oznaku DinaCard.

4 Visa Visa Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu otvorenog dinarskog ili deviznog računa u KBC Banci

  NE

VISA Business Electron platnom karticom možete obavljati plaćanje roba i/ili usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu kao i podizanja gotovine na svim šalterima i bankomatima banaka

5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u KBC banci, ili polaganjem deviznog depozita u visini željenog limita

1.90 NE

Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima sa oznakom DinaCard u zemlji, bez naknade,

Podizanje gotovine na šalterima i bankomatima u zemlji,

Upit stanja računa na bankomatu KBC Banke, bez naknade,

Dopunu prepaid kredita i plaćanje postpaid računa Mobilne telefonije Srbije, bez naknade.

6 Visa Visa Kreditne kartice

Kartica se izdaje zaposlenim licima prema njihovoj kreditnoj sposobnosti, kreditni limit se određuje na osnovu visine ličnog dohodka.

1.90 DA

Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima sa oznakom Visa Card u zemlji i inostranstvu, bez naknade,

Podizanje gotovine na šalterima i bankomatima u zemlji i inostranstvu,

Upit stanja računa na bankomatu KBC Banke, bez naknade.

7 Visa Visa Kreditne kartice

Visa Business revolving platna kartica KBC Banke je kreditna kartica namenjena pravnim licima i preduzetnicima.
Izborom Visa Revolving Business kartice KBC Banke možete da koristite sledeće povoljnosti i usluge:

    * plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima sa oznakom VisaCard u zemlji i inostranstvu bez naknade
    * plaćanje troškova službenih putovanja, reprezentacija
    * podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
    * upit stanja na računu na bankomatima KBC Banke bez naknade
    * evidenciju svih transakcija putem mesečnog izvoda koji omogućava da jednostavno i lako pratite troškove poslovanja

Korišćenje Visa Revolving Business kartice KBC Banke omogućava veću sigurnost i jednostavnost obavljanja transakcija, a time i smanjenje rizika nastalih manipuliranjem gotovinom.
uslovi

    * Iznos limita: u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta; minimum 30.000 RSD, maksimum 2.000.000 RSD
    * Način otplate: Obaveze po kreditnoj kartici nastale u prethodnom mesecu izmiruju se naknadno do 5-og radnog dana u narednom mesecu realizacijom trajnog naloga sa dinarskog tekućeg računa u platnom prometu. Svakim korišćenjem kartice smanjuje se raspoloživi iznos kredita, a svakom uplatom raspoloživi limit se uvećava za iznos otplaćenog dela glavnice
    * Iznos mesečne otplate: minimalno 10% od iskorišćenog kredita; minimum 3.000 RSD
    * Kamatna stopa:
          o klijenti iz Micro segmenta: NKS od 1,70% na mesečnom nivou na ostatak duga, promenljiva; EKS od 24,47%
          o klijenti iz SME segmenta: NKS od 1,50% na mesečnom nivou na ostatak duga, promenljiva; EKS od 21,54%
    * Jednokratna naknada za obradu zahteva: 1,5%
 

1.50 NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 - 10 10.5 11 - -
2 - 4 4.5 5 5.5 5.75
3 - - - 4.75 5.25 5.5
4 - 1.5 2.25 2.5
5 - 1.5 1.75 2
6 8 8 8 8 8 8
7 2 2 2 2 2 2
8 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 10.5 11.5 12 12.5 - -
11 2 2.5 3 3.5 4 5
12 1.2 2.2 2.6 3.4
13 1 1.8 2 2.6
14 - - - 9.5 10 -
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 110 RSD mesečno 0% mesečno U visini jedne prosečne zarade 12 meseci da
2 Dinamik paket Tekući dinarski RSD 300 RSD mesečno 2% mesečno 12 meseci da
3 Nerezidentni računi Tekući računi pravnih lica devizni EUR 0 da
4 Klasik paket Tekući dinarski RSD 200 RSD mesečno 2% mesečno 12 meseci da
5 Studentski Online Tekući račun za mlade dinarski RSD 100 RSD mesečno da
6 Dinarski račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 0 da
7 Devizni račun Tekući računi pravnih lica devizni EUR 0.00 da
8 Devizni račun Tekući devizni EUR 0 da
4.2 (30)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.