Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Raiffeisen Bank A.D.

Sedište: Novi Beograd
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 64a
Telefon: 011/ 3202 100
Faks: 011/ 2207 080
Broj poslovnica: 96
Broj bankomata: 122
SWIFT Code RZBSRSBG
Email: contact@raiffeisenbank.rs
Website: www.raiffeisenbank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata osigurani kod Nacionalne korporacije, model sa učešćem u EUR 5000.00 do 100000.00 EUR 20.00 1.50
2 Pozajmica po poslovnom računu 1000.00 do 100000.00 EUR    
3 KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA BEZ ČVRSTOG OBEZBEĐENJA (neobezbeđen kredit) do 2000000.00 RSD    
4 Kredit za kupovinu novih i polovnih vozila u EUR 1000.00 do 50000.00 EUR 30.00 2.75
5 Gotovinski kredit u EUR 100.00 do 5000.00 EUR   2.00
6 Stambeni kredit uz subvenciju države 10000.00 do 75000.00 EUR 10.00 0.50
7 Web kredit 8000.00 do 400000.00 RSD    
8 Subvencionisani potrošački kredit 10000.00 do 500000.00 RSD 30.00 0.50
9 Kredit za obrtna sredstva sa jemstvom pravnog lica do 3000000.00 RSD    
10 Krediti za kupovinu stambenih objekata, montažnih kuća i vikend kuća (koji nisu osigurani kod NK), na bazi učešća u EUR 10000.00 do 200000.00 EUR 20.00 2.75
11 Gotovinski kredit u RSD 9500.00 do 800000.00 RSD   1.00
12 Potrošački / Turistički krediti 8000.00 do 800000.00 RSD   2.75
13 Dinarski gotovinski kredit u okviru novog paketa 9500.00 do 800000.00 RSD   1.00
14 Stambeni krediti osigurani kod NKOSK, na bazi učešća u EUR 10000.00 do 200000.00 EUR 20.00 1.50
15 Komplet kredit u EUR 100.00 do 5000.00 EUR   2.00
16 Komplet kredit u RSD 9500.00 do 800000.00 RSD   1.00
17 Kredit za opšte namene ("Flexy" kredit) do 10000000.00 RSD    
18 Zeleni krediti do 5000.00 EUR   1.00
19 KREDIT ZA INVESTICIJE sa subvencionisanom kamatnom stopom do 200000.00 EUR 20.00 1.00
20 Krediti za ličnu izgradnju stambenih objekata 10000.00 do 100000.00 EUR 20.00 0.50
21 Kredit za refinansiranje stambenih kredita u drugim bankama osiguran kod NK 10000.00 do 200000.00 EUR 10.00 0.50
22 Kredit na bazi 100% depozita za paušalce do 200000.00    
23 Gotovinski kredit obezbedjen hipotekom 5000.00 do 20000.00 EUR   2.00
24 Gotovinski krediti sa fiksnom kamatnom stopom 9500.00 do 800000.00 RSD   1.00
25 Subvencionisani auto krediti 1000.00 do 8000.00 EUR 30.00 0.50
26 KREDIT ZA LIKVIDNOST I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA sa subvencionisanom kamatnom stopom do 5000000.00 RSD   0.50
27 OKVIRNI KREDIT za mikro preduzeća i preduzetnike 2000000.00 do 5000000.00 RSD    
28 Investicioni krediti 10000.00 do 200000.00 EUR    
29 Kredit na bazi 100% depozita do 200000.00 EUR    
30 Kredit za legalizaciju 8000.00 do 500000.00   1.00
31 Kredit za kupovinu novih i polovnih vozila u RSD 80000.00 do 800000.00 RSD 15.00 2.75
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Vlasnik kartice može biti svaki punoletni građanin Srbije, kao i strano fizičko lice koje je zaposleno u ambasadi, diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili stranac koji ima prebivalište na teritoriji naše zemlje.

  NE

VISA Electron kartica se može koristiti na preko 10.000 mesta u zemlji za plaćanje roba i usluga. Sa VISA Electron karticom i gotovina Vam može biti dostupna, čak i onda kada više nemate novca na računu, pošto će Vam Raiffeisen banka u ovom slučaju, po prijemu zahteva vlasnika kartice, automatski odobriti pozajmicu po tekućem računu. VISA Electron katica Vam omogućava i uvid u stanje po Vašem tekućem računu putem mreže bankomata Raiffeisen banke, i mogućnost dobijanja mini izvoda koji sadrži poslednjih deset transakcija obavljenih karticom. 

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvaranjem tekućeg računa u Raiffeisen banci sa redovnim mesečnim prilivom, otvaranjem namenskog deviznog računa za plaćanje u inostranstvu i uplatom sigurnosnog depozita možete postati vlasnik VISA Classic kartice.

1.95 NE

VISA Classic kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na svim trgovačkim mestima koja imaju oznaku VISA, kao i za podizanje gotovine na bankomatima. Osim toga, kartica se može upotrebljavati i za transakcije koje se obavljaju putem pošte (mail order) ili telefona (telephone order).

Prilikom plaćanja roba i usluga karticom korisnik potpisuje račun na isti način na koji je potpisao i karticu, pri čemu dobija original računa koji je dužan da čuva.

 

3 Visa Visa Debitne kartice
Kartica se izdaje na osnovu Ugovora izmedu Raiffeisen banke a.d. i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke a.d. i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje VISA Business Electron kartice.
Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke a.d. otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.
Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulosani Tarifom Raiffeisen banke a.d, a kartica se izdaje sa rokom važenja od godinu dana.
Nosilac kartice se obavezuje da kao sredstvo obezbeđenja dostavi Raiffeisen banci a.d. kao izdavaocu VISA Business Electron kartice:
 • izjavu o korišćenju dinarskih sredstava sa računa u korist izdavaoca u slučaju neizmirenja duga
 • izjavu o korišćenju deviznih sredstava sa računa u korist izdavaoca u slučaju neizmirenja duga
 • Raiffeisen banka a.d. se obavezuje da dostavlja nosiocu Visa Business Electron kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima. 
  NE
Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na mestima sa oznakom VISA Electron, kao i za podizanje gotovine na bankomatima.
Kartica se ne može koristiti na internetu i imprint mašinama.
Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, korisnik potpisuje račun, pri čemu dobija original računa. Kod podizanja gotovine na bankomatima, unos PIN-a je "potpis" korisnika.
 

 

4 Maestro Maestro Debitne kartice   NE

 Maestro debitnu karticu (osnovnu i jednu dodatnu) možete koristiti za podizanje gotovine i plaćanje roba i usluga u zemlji i inostrantsvu, plaćanje robe i usluga putem Interneta. Ono što je najvažnije svako plaćanje robe i usluga u zemlji na iznos od RSD 3.000 ili veći biće podeljeno u 3 jednake mesečne rate bez kamate.

5 Visa Visa Kreditne kartice

Da bi dobio Raiffeisen VISA revolving kreditnu karticu, njen budući korisnik nema obavezu polaganja sigurnosnog depozita, pribavljanja nekih drugih vidova obezbeđenja poput menica ili žiranata.Jedina obaveza Vlasnika kreditne kartice je izmirivanje svega 5% sredstava koja je potrošio po kartici u prethodnom mesecu, a ostatak zaduženja se prebacuje u naredni period.

1.95 DA

Raiffeisen banka svim kreditno sposobnim građanima, na njihov zahtev, izdaje VISA revolving kreditnu karticu, koja se može koristiti za odloženo plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu u neograničenom broju rata.

Sa Raiffeisen VISA revolving kreditnom karticom dostupan je kredit u iznosu od 150,00 do 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti. Osim toga ova kartica se može koristiti i za podizanje novca na bankomtima , šalterima drugih banaka, plaćanja putem Interneta, i MOTO transakcije (narudžbine putem telefona ili pošte).

 

6 Master Card Master Card Kreditne kartice

Korisnik kartice može biti svaki punoletni gradjanin Srbije
Korisnik ne mora biti klijent banke
Redovna godišnja kamatna stopa se kreće od 21.60% do 26.40% i zavisi na koliko rata se vrsi kupovina.

1.80 DA

Kreditna kartica za plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na jednake mesečne rate u zemlji i inostranstvu.
Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka.
Plaćanja putem interneta, i MOTO transakcije (narudžbine putem telefona ili pošte).
 

7 Master Card Master Card Kreditne kartice

Kupovinom robe po vašem izboru na prodajnom mestu trgovca putem Raiffeisen WEB kreditne kartice postanite korisnik univerzalnog proizvoda za plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu.

Zahtev se podnosi direktno na prodajnom mestu bez odlaska u banku

1.95 DA
 • Kreditna kartica za plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.
 • Plaćanja putem interneta, i MOTO transakcije (narudžbine putem telefona ili pošte)
 • Iznos kreditnog limita: od 100 EUR do 5000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)
 • Odobreni limit po kartici predstavlja iznos kupljenog proizvoda zaokružen na prvu hiljadu više (npr. kupljen LCD TV u iznosu 35,458.59 RSD, odobren limit po kartici 36,000.00 RSD)
 • Bez učešća i menice
 • Vrsta robe ne uslovljava rok otplate
 • Jednom mesečno klijent dobija izvod na kome je prikazana dospela obaveza odnosno minimalni iznos za uplatu
 • Minimalni iznos mesečne otplate iznosi samo 5% od potrošenog limita (inicijalno 5% od iznosa kupljene robe)
 • Plaćanje dospele obaveze je uz 21 dan grejs perioda od datuma izvoda do datuma dospeća
 • Otplatom mesečne rate, oslobađa se kreditni limit kartice za ponovnu kupovinu i podizanje gotovine na bilo kom prodajnom mestu na kojem postoji znak MasterCard

 

8 Master Card Master Card Kreditne kartice

Kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva, po jednostavnoj i brzoj proceduri, a kreditni limit, koji može biti između 500 i 10.000 evra, se odobrava u zavisnosti od visine ostvarenih prihoda i ostalih pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća. Raiffeisen MasterCard kartica funkcioniše na revolving osnovi, što znači da je preduzeće u obavezi da mesečno uplaćuje željeni deo duga i na taj način obnavlja odobreni kreditni limit. 

26.40 DA

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, te za plaćanja preko Interneta. Rok važnosti kartice je 24 meseca, a minimalni iznos mesečne uplate iznosi 10% od ukupnog duga, a korisnik kartice može da odabere opciju uplate putem trajnog naloga i to 10% ili 100% od ukupnog iznosa duga. 

9 Visa Visa Charge kartice

Korisnik kartice može biti svaki punoletni građanin Republike Srbije, kao i strano fizičko lice koje je zaposleno u ambasadi, diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili strano fizičko lice sa prebivalištem u našoj zemlji.VISA Virtuon karticu možete dobiti nakon što popunite zahtev za izdavanje ove platne kartice, i pošto u Raiffeisen banci otvorite devizni račun sa minimalnom uplatom od 20 evra za koji će biti vezano korišćenje kartice ili otvaranjem posebnog dinarskog tekućeg računa sa minimalnom uplatom od 300 RSD za koji će biti vezano korišćenje kartice

  DA

VISA Virtuon kartica Raiffeisen banke može se koristiti samo za plaćanja putem Interneta na određenim domaćim i  inostranim web sajtovima. Raiffeisen banka preporučuje kupovinu samo preko proverenih Web sajtova proverene bezbednosti.

Prilikom plaćanja roba i usluga VISA Virtuon karticom na nekim sajtovima osim polja sa brojem kartice i polja sa datumom važnosti kartice, postoji i polje u koje treba uneti 3 cifre (CVV2). U ovo polje se unosi trocifren broj koji je odštampan na poleđini Vaše VISA Virtuon kartice.

 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 0.5 1.25 8 - - -
2 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5
3 0.5 2 2.2 2.5 2.7 3
4 0.5 1 1.5 2 2.5 3
5 8 10 10.5 11 - -
6 1.25 1.6 2.1 3.05 3.45 4.1
7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
11 1.4 1.8 2.2 3.15 3.5 4.2
12 1.5 2 2.5 3.25 3.75 4.3
13 1.6 2.05 3 3.35 3.75 4.5
14 4 4.25 4.75
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno 30% mesečno Prosecan iznos poslednje 3 plate 12 meseci da
2 Paket tekući račun Tekući dinarski RSD 250 RSD mesečno 30% mesečno Prosecan iznos poslednje 3 plate 12 meseci da
3 Dinarski račun Žiro dinarski RSD 350 RSD mesečno 12 meseci da
4 Tekući račun Tekući dinarski RSD 300 RSD mesečno 30% mesečno Prosecan iznos poslednje 3 plate 12 meseci da
5.5 (31)

Anketa

6 komentara

 • Subvencionisani // 14.03.2012.

  Juče sam bila spremna da pohvalim ovu banku. Baš sam se prijatno iznenadila kada sam na njihovom sajtu našla onlajn podršku, a tek kada mi je na upit odogoreno u roku od nekoliko minuta, možete zamisliti. Međutim, informacije koje sam tražila su bile malo obimnije pa je trebalo da mi ih dostave na email za nekoliko sati. Nažalost još uvek mi nije stigao odgovor. U svakom slučaju, htela bih pohvaliti ovakav način rada, ali naravno samo u slučaju ako će se tako stvarno dolaziti brže i jednostavnije do traženih informacija.

  7.6 (14)
 • Biljanica // 12.12.2012.

  Ako ulazite u bilo kakvu priču sa ovom bankom dobro se informišite i tražite pismeno svaku informaciju. U suprotnom se može desiti da svaki put kad dođete i nešto pitate ostanete uskraćeni za još neki podatak (zaboga, niste pitali) i da vas vraćaju barem 5-6 puta dok sve papire ne doneste ili ispoštujete njihove rokove. A kad podnesete zahtev za zatvaranje računa spremite se na čekanje. 5.10.2012. sam podnela zahtev za zatvaranje računa koji je vezan za kreditnu Visa karticu. Tražila sam stanje i uplatila dug. Rečeno mi je da će me zvati neko iz banke kad bude gotova procedura. Posle tačno 7 dana, 12.10.2012, su me zvali da me odgovore od zatvaranja i ponudili 6 meseci gratis vođenje računa. Nisam pristala i rekla sam da želim ipak da zatvorim račun. Danas je 12.12.2012. i ja još uvek čekam da me "neko" nazove.

  8.5 (19)
 • Dođi juče // 21.09.2013.

  Dosao sam sa 100.000 din da isplatim dozvoljeni minus,nedozvoljeni i ratu za kreditnu. Niko ali NIKO nije tacno znao da mi sabere koliko tacno dugujem! Sabrala se đuture i rekla da ostavim 89 000 pa kad se proknjizi da podignem ostatak. Posle 2-3 sata se proknjizilo i preplatio sam za 8000 koje sam mogao da podignem,ok. Srecan izlazim. Posle 2 dana dobijam sms da sam u nedozvoljenom minusu 3.800 (kaze sluzbenica prosao cek i ne obracajuci bas mnogo paznje na monitor,kao vidovita. Ajd' poverova, mozda i jeste) da bi sutradan dobio joj jedan sms gde se dug popeo na -4656 din. Neradan dan je pa jedva cekam ponedeljak da dobijem odgovor. Sve su banke manje vise iste i zatrpavaju sa papirologijom da vise ne znas dal' si došao ili pošao. Razlika je samo u sluzbenicima filijale. Posebno sam se obradovao godisnjoj "naknadi" za kredit od 1%,ekstra. Kredit niko nije uzeo da potrosi u kafani vec iskljucivo narod kojima je egzistencija u pitanju. Banke u Srb to strucno i bezdusno koriste uz blagoslov NBS. ps. @biljanica To je uobicajeno za njih! Moras da ih smaras svaki dan! Nagomilace ti koje kakvih gluposti da si im duzna. Recimo 1 dinar i onda ga nakamataju na 1000. Budi pazljiva i ZOVI IH. Mene su prijavili kreditnom birou zbog 132 dinara. Kazu "ne zovemo da opominjemo za tako male iznose".

  7.8 (20)
 • isti slucaj // 05.10.2013.

  Ja sam mesec i po dana zatvarala VISA kreditnu karticu, a jos tri meseca sam dobijala racune da sam duzna za odrzavanje racuna za tu istu karticu. Svaki put su rekli da je u sistemu sve zatvoreno, i da to nije do njih vec do VISA-e. Ali generalno je kod svih banaka isto: svaki njihov proizvod dobijes za cas, ali dok izadjes iz te igre ne gine ti jos par meseci placanja bar neke naknade ako ne i kamate ko zna na sto sve... A o gubljenju vremena i odlascima u banku, da ne pricam...

  7.1 (18)
 • Suncica // 06.12.2013.

  Čitam vaša iskustva i slazem se s vama..inače sam uposlenica banke i ovo sto kazete da je lakse ući u posao banke nego izaci to je upotpunosti tačno..Isto iskustvo sam imala sa nn bankom gdje nisam imala dozvoljeni minus a kartica je otisla u minus za vodjenje računa a obavijest o tome sam dobila nakog pola godine kad se na računu nakupilo duga.Naravno otisla sam provjeriti i nisu mi mogli objasniti zasto mi je ostisao račun u minus,a nije bilo ni uplate ni isplate?? U banci u kojoj radim trenutno, obračun za vodjenje računa imate samo onda i u onom mjesecu kada imate uplatu i splatu tj kada račun radi..a ne tamo neki izmisljeni dugovi,,Zato i to sto nece da zatvore račun kao do Vise to je čista laz,jer isto kako se zahtjev posalje za izradu kartice u visu tako se i zatvara..princip je isti sve su ostalo nijanse...Za zatvaranje duga pa vidi se koliko je minus po računima naravno uzme se u obzir kamata koja uistinu ne moze biti tačno odredjena na datum ali ako su iznosi do 1000 eura nema tu puno kamate...poravna se dug po kreditu po računima inače po dugovanjima i odstupanje je cca 10 eura ,ali da vi odete uplatiti minus a vama opet dodje obavijest o minusu to neko ne radi svoj posao kako treba.Trebamo sve pitati i istraziti jer ne samo u bankama meta smo tog nepotrebnog troska gdje god se okrenemo...

  4.6 (16)
 • Slavica Jovanovic // 14.02.2014.

  Moja iskustva su sasvim drugacija..U penziji sam ali sam bila sluzbenik jedne od zatvorenih banaka..Banka je vrlo korektna..procitajte najpre sta potpisujete... Naravno hteli ili ne svaka usluga se placa..Vazno je da koncizno pitate sluzbenika banke a sami da znate sta zelite.. Svi racuni moje porodice..i moji su u ovoj banci..Osoblje je vrlo ljubazno a uz to u Merkator centru radno vreme je svaki dan do 22 sata pa i zauzeti..zaposleni..mogu da zavrse sve sto im le potrebno..Veliki pozdrav...ps..svako ima svoje iskustvo..a i ono necemu sluzi pa odatle i potreba da ovo napisem..

  6.3 (15)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.