Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Srpska Banka A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Savska 25
Telefon: 011 3607 200
Faks: 011 2644 854
Broj poslovnica: 17
Broj bankomata: 20
SWIFT Code SRBNCSBG
Email: banka@srpskabanka.rs
Website: www.srpskabanka.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Gotovinski krediti sa deviznom klauzulom 15000.00 do 2000000.00 RSD    
2 Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za kupovinu novih automobila 15000.00 do 2000000.00 RSD 30.00  
3 Overdraft kredit do 8000000.00 RSD    
4 Gotovinski krediti po osnovu položenog deviznog depozita bez valutne klauzule 12000.00 do 2000000.00 RSD    
5 Gotovinski krediti bez devizne klauzule 12000.00 do 2000000.00 RSD    
6 Potrošački krediti sa deviznom klauzolom 15000.00 do 4000000.00 RSD    
7 Kratkoročni krediti sa deviznom klauzolom   EUR    
8 Dinarski krediti      
9 Potrošački krediti bez devizne klauzule 10000.00 do 2000000.00 RSD    
10 Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za kupovinu polovnih automobila 15000.00 do 2000000.00 RSD 30.00  
11 Krediti za refinansiranje bez valutne klauzule 15000.00 do 4000000.00 RSD    
12 Gotovinski krediti po osnovu položenog deviznog depozita sa valutnom klauzulom 12000.00 do 2000000.00 RSD    
13 Krediti za refinansiranje sa valutnom klauzulom 12000.00 do 4000000.00 RSD    
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren račun u banci

  DA
2 Visa Visa Debitne kartice

Da biste dobili Visa Gold platnu karticu, potrebno je da kod Srpske banke a.d. imate otvoren tekući račun sa redovnim mesečnim prilivom, i / ili tekući račun bez čekova sa iznosom redovnih mesečnih primanja preko 70.000,00 dinara i devizni račun, kao i da položite garantni depozit u iznosu od EUR 1.000.-

  DA

Kartice se mogu koristiti i u zemlji i u inostranstvu, na svim bankomatima, šalterima banaka i prodajnim mestima na kojima je istaknut znak VISA.

3 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE
4 Visa Visa Debitne kartice   DA
5 Visa Visa Kreditne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa u banci, ili polaganjem garantnog depozita. Žirant je potreban ukoliko korisnik kartice redovna primanja prima preko računa u drugoj banci.

26.95 DA

Sa kreditnom karticom SRPSKE BANKE a.d., Beograd imate unapred odobren revolving kredit na 36 meseci, koji se aktivira u momentu plaćanja roba i usluga ili podizanja gotovine na bankomatima.

6 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci Navedene kreditne kartice će biti izdate sa kreditnim limitom u visini 75% iznosa štednog depozita, koji će se smatrati namenskim depozitom na osnovu koga Banka odobrava kreditnu karticu. Kreditnom karticom SRPSKE BANKE a.d., Beograd odobrava Vam se kreditni limit u visini od maksimalno 6 (šest) Vaših mesečnih primanja.

26.95 NE

Sa kreditnom karticom SRPSKE BANKE a.d., Beograd imate unapred odobren revolving kredit na 36 meseci, koji se aktivira u momentu plaćanja roba i usluga ili podizanja gotovine na bankomatima.

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 7 7 8 10 - -
2 3 3.5 4.0 4.5 5.5
3 1 2 2.5 3.5 3.7
4 1.2 1.3 1.5 - -
5
6 3.5 4.0 4.5 5.5 6.0
7 1.5 2.2 3 3.7 4
8 1.3 1.4 2 - -
9 9 9 10 12 - -
10 2 2 2 2 2 2
11 1 1 1 1 1 1
12 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
13 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
14 8 8 9 11
15 4.0 4.5 5.5 6.0 7.0
16 2 2.4 3.5 4.0 4.5
17 1.4 1.5 2.5 - -
18 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6
19 1 2 2.2 3 3.5 3.7
20 1 1.2 1.3 1.5 - -
21 3 4 5 5.5 6 6.5
22 1.3 2.2 2.6 3.5 3.7 4
23 1.2 1.3 1.4 2 - -
24 3.5 4.5 5.5 6 6.5 7
25 1.5 2.4 3 3.7 4.0 4.5
26 1.3 1.4 1.5 2.5 - -
27 7 8 10 11
28 8 9 11 12
29 9 10 12 14
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno 2.5% mesečno Visina dozvoljenog minusa izračunava se na osnovu prosečnog priliva po osnovu zarada/penzija u prethodna tri meseca. Maksimalni iznos koji može biti dodeljen je 100.000,00 dinara. Odobravanje dozvoljenog minusa vrši se svakog prvog u mesecu da
2 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD da
3 Devizni tekući račun Tekući računi pravnih lica devizni EUR ne
4 Tekući račun za penzionere Tekući dinarski RSD 75 RSD mesečno 2.5% mesečno Visina dozvoljenog minusa izračunava se na osnovu prosečnog priliva po osnovu zarada/penzija u prethodna tri meseca. Maksimalni iznos koji može biti dodeljen je 100.000,00 dinara. Odobravanje dozvoljenog minusa vrši se svakog prvog u mesecu da
6.9 (20)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.