Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Vojvođanska Banka A.D.

Sedište: Novi Sad
Adresa: Železnička 3
Telefon: +381 21 421 077
Faks: +381 21 421 077
Broj poslovnica: 136
Broj bankomata: 81
SWIFT Code VBUBCS22
Email: info@voban.groupnbg.com
Website: www.voban.co.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Kreditna linija u vidu okvirnog revolving kredita za finansiranje obrtnih sredstava 3000.00 do 75000.00 EUR    
2 Krediti po tekućem računu do 75000.00 EUR    
3 Krediti za kupovinu automobila i ostalih motornih vozila   EUR 30.00 1.00
4 Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, plastenika, staklenika, osnovnog stada i višegodišnjih zasada 2000.00 do 20000.00 EUR 30.00 1.00
5 Krediti za obavljanje poljoprivredne delatnosti do 5000.00 EUR 30.00 1.00
6 Krediti za finansiranje obrtnih sredstava 1000.00 do 75000.00 EUR    
7 Gotovinski krediti do 10000.00 EUR   2.00
8 Potrošački krediti do 15000.00 EUR 30.00 1.50
9 Gotovinski krediti u RSD bez valutne klauzule do 10000.00 EUR   2.00
10 Stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom do 200000.00 EUR   0.50
11 Krediti za refinansiranje kreditnih obaveza sa valutnom klauzolom do 10000.00 EUR   2.00
12 Stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) do 200000.00 EUR 10.00 0.80
13 Investicioni krediti 1000.00 do 75000.00 EUR 10.00  
14 Garancije do 75000.00 EUR    
15 Kredit za refinansiranje bez valutne klauzole do 10000.00 EUR   2.00
16 Dinarski krediti za održavanje likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozne poslove do 99999999.99 RSD   0.50
17 Dinarski krediti za investicije sa valutnom klauzulom do 8000000.00 EUR   1.00
18 Krediti za kupovinu „Toyota“ automobila u rsd 1000.00 do 20000.00 10.00 2.00
19 Krediti za kupovinu „Toyota“ automobila u eur 1000.00 do 20000.00 10.00 2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Visa elektron kartica se izdaje fizičkim licima rezidentima Republike Srbije, koja poseduju ličnu kartu i imaju otvoren tekući račun u Vojvođanskoj banci.

  NE

kao identifikacionu, uz čekove
za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu koja su opremljena POS terminalima i obeležena znakom VISA ELECTRON
za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na bankomatima i šalterima Visa banaka.
 

2 Visa Visa Debitne kartice

Visa klasik kartica se izdaje punoletnim fizičkim licima, rezdentima Republike Srbije koji:
imaju otvoren tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, sa redovnim mesečnim primanjima
polože 200 EUR na namenski devizni račun za poslovanje karticom u inostranstvu, kao početni devizni depozit.
 

  NE

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i dizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima obeleženim znakom VISA.
Raspoloživi iznos za trošenje karticom u zemlji je jednak stanju na tekućem računu Korisnika. Raspoloživi iznos za trošenje karticom u inostranstvu je jednak stanju na namenskom deviznom računu.
Dnevni limit za trošenje u devizama je:
plaćanje roba i usluga 1.000 EUR iz najviše 10 transakcija
podizanje gotovine 500 EUR iz najviše 3 transakcije
 

3 Visa Visa Debitne kartice

otvoren dinarski tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad
otvoren namenski devizni račun za poslovanje karticom u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, sa polaganjem minimum 20 EUR kao početnog deviznog depozita
uplata 100 RSD na ime naknade za izdavanje kartice.
 

  DA

Visa internet kartica služi za plaćanje roba i usluga isključivo putem Internet-a. 

4 Dina Card Dina Card Debitne kartice

DinaCard kartica se izdaje svakom fizičkom licu rezidentu Republike Srbije koje poseduje ličnu kartu, uz uslov da ima otvoren tekući račun u Vojvođanskoj banci.

  NE

DinaCard kartica služi za plaćanje roba i usluga i za dizanje gotovine, u zemlji, na svim mestima obeleženim znakom DinaCard. 

5 Visa Visa Kreditne kartice

Kartica se izdaje na osnovu otvorenog tekućeg računa pravnog lica

  NE

VISA Business katica Vojođanske banke je idealno rešenje za poslovne ljude za plaćanje troškova u zemlji i inostranstvu na svim isplatnim mestima obeleženim VISA oznakom, kao i za podizanje gotovine. 

6 Visa Visa Kreditne kartice

Tražilac kartice mora imati najmanje 18 a najviše 68 godina starosti
Otvoren tekući račun sa redovnim mesečnim primanjima odnosno penzijom u vojvođanskoj banci ili drugoj banci
Najmanje 6 meseci neprekidno zaposlenje kod istog poslodavca ili Da je kao vlasnik radnje u istoj najmanje 1 godinu
Da je visina redovnih mesečnih prihoda tražioca kartice 100 evra za penzionere odnosno 150 evra za ostale građane, računato u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu nbs za evro na dan podnošenja zahteva.
 

2.17 NE
7 Visa Visa Kreditne kartice

Kartica se izdaje fizičkim licima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja ispune sledeće uslove:
otvore tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad
otvore namenski devizni račun za poslovanje karticom u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad
polože minimum 2.000 EUR kao namenski oročen depozit na period važnosti kartice.
 

  NE

Tokom boravka u inostranstvu, Korisniku kartice su na raspolaganju usluge Global Customer Assistance Service (GCAS) koji obezbedjuje prijavu izgubljene ili ukradene kartice, hitnu zamenu kartice i hitnu isplatu gotovine u slučaju gubitka ili kradje kartice. 

8 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

da tražilac kartice ima najmanje 18 a najviše 68 godina starosti
otvoren tekući račun sa redovnim mesečnim primanjima, odnosno penzijom u Vojvodjanskoj ili drugoj banci
da je najmanje 6 meseci neprekidno zaposlen kod istog poslodavca ili da je kao vlasnik radnje u istoj zaposlen najmanje 1 godinu
da je visina redovnih neto mesečnih prihoda tražioca kartice 100 EUR za penzionere, odnosno 120 EUR za ostale gradjane, računato u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR na dan podnošenja Zahteva.
 

1.95 NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 10 10 9.5 10
2 3 4 5.5 5.5
3 2.5 2.7 2.8 3
4 1.35 1.5 1.7 2 2.25 2.5
5 2.6 2.8 2.9 3.1
6 1.65 1.8 2 2.2 2.5 2.75
7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
8 3 3 3 3 3 3
9 1 1 1 1 1 1
10 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
11 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Start paket Tekući dinarski RSD 0 da
2 Tekući račun Tekući dinarski RSD 250 RSD mesečno da
3 Tekući račun uz dozvoljeni minus Tekući dinarski RSD 300 RSD mesečno do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
4 Tekući račun Tekući dinarski RSD 160 RSD mesečno 25% godišnje do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
5 Porodični paket Tekući dinarski RSD 0 25% godišnje do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
6 Porodični plus paket Tekući dinarski RSD 0 25% godišnje do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
7 Penzija plus paket Tekući dinarski RSD 0 25% godišnje do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
8 Penzija kredit plus paket Tekući dinarski RSD 0 25% do visine prosečne mesečne uplate na tekući račun po osnovu redovnih ličnih primanja obračunatih za prethodna tri meseca 24 meseca da
5.8 (33)

Anketa

2 komentara

  • Radulović Ljubiša // 12.03.2013.

    moja iskustva sa Vojvođanskom Bankom Nakon što sam ih tužio Narodnoj Banci Srbije zbog uznemiravanja telefonom i drugi put jer i telefon smatraju trajnim nosačem podataka ( našta N. B. S. nije reagovala) anulirali su mi dug ( bez izdatog listinga , tako da ne verujem ni da je postojao) od oko 1800 din. i nisu se ni izvinili za svoje greške.

    8.0 (22)
  • Nebojsa // 03.09.2013.

    Ne znam da li postoji gora banka od ove, neljubaznost, neprofesionalnost, uznemiravanje klijenata itd...

    8.9 (13)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.