Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Sedište:
Adresa:
Telefon:
Faks:
Broj poslovnica: 0
Broj bankomata:
SWIFT Code
Email:
Website:
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Kredit za kupovinu/rekonstrukciju poslovnog prostora na fizičko lice ( nosilac kredita fizičko lice - primalac plate, vlasnik DOO, privatni preduzetnik) u EUR od 800000.00 RSD   2.00
2 Krediti za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora u RSD za mala preduzeća od 10000.00 EUR   3.00
3 Kreditna linija za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u RSD 2000.00 do 100000.00 EUR   3.00
4 Krediti za kupovinu vozila i opreme od 5000.00 EUR   3.00
5 Potrošački krediti bez učešća indeksirani u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 500.00 do 20000.00 EUR   3.00
6 Gotovinski krediti bez učešća indeksirani u RSD sa fiksnom kamatnom stopom 500.00 do 20000.00 EUR   3.00
7 Krediti za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora u EUR za mala preduzeća od 10000.00 EUR   2.00
8 Dinarski auto kredit Energetska Efikasnost   EUR   2.50
9 Kredit za rekonstrukciju sa minimum 20% učešća i bez učešća indeksirani u EUR osigurani kod NKOSK   EUR 20.00 0.50
10 Krediti za legalizaciju indeksiran u EUR 500.00 do 20000.00 EUR   2.00
11 Stambeni krediti osigurani kod NKOSK sa min. 20% učešća i bez učešća indeksirani u EUR 10000.00 do 100000.00 EUR 20.00 0.50
12 Kredit za kupovinu vozila i opreme ENERGETSKA EFIKASNOST u rsd   RSD   2.00
13 Dinarski krediti za legalizaciju sa fiksnom kamatnom stopom 500.00 do 20000.00 EUR   3.00
14 Investicioni krediti u EUR do 8000000.00 EUR   1.00
15 Gotovinski krediti sa minimumom 30% učešća indeksiran u EUR 500.00 do 20000.00 EUR 30.00 2.00
16 Kredit za kupovinu/rekonstrukciju poslovnog prostora na fizičko lice ( nosilac kredita fizičko lice - primalac plate, vlasnik DOO, privatni preduzetnik) u RSD od 800000.00 RSD   3.00
17 Krediti za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora u EUR za preduzetnike od 10000.00 EUR   2.00
18 Auto kredit Energetska Efikasnost EUR   EUR   1.50
19 Kreditna linija za mala i srednja preduzeća i preduzetnike u EUR 2000.00 do 100000.00 EUR   2.00
20 Krediti za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora u RSD za preduzetnike od 10000.00 EUR   3.00
21 Stambeni krediti sa min. 20% učešća i bez učešća u EUR 10000.00 do 100000.00 EUR 20.00 2.00
22 Kredit za rekonstrukciju poslovnog prostora ENERGETSKA EFIKASNOST u eur   RSD 20.00 2.00
23 Kredit za rekonstrukciju sa minimum 20% učešća i bez učešća osigurani kod NKOSK ENERGETSKA EFIKASNOST u RSD   RSD 20.00 0.50
24 Kredit za rekonstrukciju poslovnog prostora ENERGETSKA EFIKASNOST u rsd   RSD 20.00 2.00
25 Kredit za kupovinu vozila i opreme ENERGETSKA EFIKASNOST u eur   RSD   2.00
26 Kredit za kupovinu automobila u EUR 3000.00 do 100000.00 EUR 30.00 2.00
27 Dinarski auto kredit   EUR    
28 Subvencionisani krediti za likvidnost u RSD do 99999999.99 RSD   0.50
29 Stambeni krediti sa min. 20% učešća i bez učešća u RSD   RSD 20.00 2.00
30 Krediti za rekonstrukciju sa min. 20% učešća i bez učešća u RSD 10000.00 do 100000.00 EUR 20.00 2.00
31 Potrošački kredit za energetsku efikasnost u RSD   RSD   3.00
32 Potrošački krediti sa minimum 30% učešća indeksirani u EUR 500.00 do 20000.00 EUR 30.00 2.00
33 Dinarski kredit za čuvanje matičnih ćelija   RSD    
34 Dinarski kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom 500.00 do 10000.00 EUR   3.00
35 Investicioni krediti - za nabavku trajnih potrošnih dobara za pravna lica   EUR   0.50
36 Potrošački kredit za energetsku efikasnost u EUR   RSD   2.00
37 Studentski krediti do 1000000.00 RSD   3.00
38 Kredit za rekonstrukciju sa minimum 20% učešća i bez učešća osigurani kod NKOSK ENERGETSKA EFIKASNOST u EUR   RSD 20.00 0.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Master Card Master Card Debitne kartice   NE
2 Master Card Master Card Debitne kartice

Business karticu može dobiti pravno lice ili privatni preduzetnik (u daljem tekstu Nosilac) koji
ispunjava sledeće uslove:
da ima otvoren tekući račun u Volksbank;
da uz Zahtev za karticu podnosi i Zahtev za kredit ili da već ima odobren kredit u Volksbank;
da uredno izmiruje svoje postojeće kreditne obaveze;
da podnese popunjen Zahtev za izdavanje MasterCard Business kartice na utvrñenom obrascu Banke;
da dostavi Menicu pravnog lica;
da dostavi overeno i potpisano Ugovorno Ovlašćenje (blanko obrazac se dobija uz Zahtev);
da dâ saglasnost Banci za pribavljanje izveštaja Kreditnog Biroa;
da podnese fotokopiju lične isprave za svakog Korisnika Business kartice. Korisnik mora biti punoletno fizičko lice;

 

  DA

Business karticu Korisnik (ovlašćen od strane Nosioca) može koristiti u zemlji i inostranstvu za
plaćanje troškova službenog puta u inostranstvu i troškova službenog puta i reprezentacije u zemlji, na svim prodajnim
mestima, šalterima banaka i bankomatima na kojima je istaknut znak MasterCard.
 

3 Master Card Master Card Debitne kartice

otvorite dinarski i devizni EUR račun u Volksbank (ukoliko već nemate otvorene ove račune);
popunite i dostavite Zahtev za izdavanje kartice (obrazac Zahteva možete dobiti na bilo kom šalteru Volksbanke);
dostavite fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid;

 

  NE
4 Master Card Master Card Kreditne kartice 2.50
5 Master Card Master Card Kreditne kartice 2.30 NE

chip kartica koja obezbeđuje sigurno plaćanje i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, pomoću PIN broja kao identifikacija na svim terminalima na kojima se koristi PIN
refinansiranje dugovanja po svim karticama izdatim u drugim bankama
besplatne SMS poruke o izvršenim transakcijama sa novim raspoloživim stanjem
brza i sigurna dostava informacija sa detaljnim podacima, putem besplatnog mesečnog izvoda koji dobijate e-mailom
izmirivanje mesečnih obaveza putem besplatnog trajnog naloga
 

6 Master Card Master Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

chip kartica koja obezbeđuje sigurno plaćanje i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, pomoću PIN broja kao identifikacija na svim terminalima na kojima se koristi PIN
refinansiranje dugovanja po svim karticama izdatim u drugim bankama
besplatne SMS poruke o izvršenim transakcijama sa novim raspoloživim stanjem
brza i sigurna dostava informacija sa detaljnim podacima, putem besplatnog mesečnog izvoda koji dobijate e-mailom
izmirivanje mesečnih obaveza putem besplatnog trajnog naloga
 

7 Master Card Master Card Kreditne kartice 1.80 NE
8 Master Card Master Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.80 NE

chip kartica koja obezbeđuje sigurno plaćanje i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, pomoću PIN broja kao identifikacija na svim terminalima na kojima se koristi PIN
refinansiranje dugovanja po svim karticama izdatim u drugim bankama
besplatne SMS poruke o izvršenim transakcijama sa novim raspoloživim stanjem
brza i sigurna dostava informacija sa detaljnim podacima, putem besplatnog mesečnog izvoda koji dobijate e-mailom
izmirivanje mesečnih obaveza putem besplatnog trajnog naloga
 

9 Master Card Master Card Charge kartice   NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8 8.5 9 9.5
2 2.75 3.25 4.25 5 5.25 5.5
3 1.5 1.75 2.5 3 3.5 3.5
4 2 3 4 4.5 5 5.15
5 3 3.5 4.5 5.25 5.5 5.75
6 1.75 2 3 3.5 4 4
7 2.75 3.25 9
8 3.25 3.5 4
9 4.25 4.4 4.8 9
10 2
11 5.00
12
13 3 3.5 4.5 5.25 5.5 5.75
14 3.25 3.75 4.75 5.5 5.75 6
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 300 RSD mesečno 28% godišnje 12 meseci da
2 VolksPak Tekući dinarski RSD 99 RSD mesečno 28% godišnje U visini mesečnog priliva 24 meseca ne
3 VolksPak OXI Tekući dinarski RSD 159 RSD mesečno 28% godišnje U visini mesečnog priliva 24 meseca da
4 VolksPak OXI ACTIVE Tekući dinarski RSD 259 RSD mesečno 28% godišnje U visini mesečnog priliva 24 meseca da
5 VolksPak OXI ACTIVE PLUS Tekući dinarski RSD 499 RSD mesečno 28% godišnje U visini mesečnog priliva 24 meseca da
6.4 (10)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.