Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Piraeus Bank AD Beograd

Sedište: Novi Beograd
Adresa: Milentija Popovića 5b
Telefon: 0800 000 800
Faks: 011 3217 704
Broj poslovnica: 47
Broj bankomata: 58
SWIFT Code ATAACSBG
Email: cardinfo@piraeusbank.rs
Website: www.piraeusbank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Dugoročni krediti za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora od 10000.00 EUR   0.50
2 Dugoročni investicioni krediti od 10000.00 EUR   0.50
3 Revolving krediti - dinarski bez valutne klauzule od 10000.00 EUR    
4 Revolving krediti - devizni sa valutnom klauzulom od 10000.00 EUR    
5 Krediti za obrtni kapital - devizni i sa valutnom klauzulom od 10000.00 EUR    
6 Mikro kredit Opšte namene - sa valutnom klauzulom 2000.00 do 20000.00 EUR    
7 Relax potrošački krediti 250.00 do 15000.00 EUR   2.00
8 Gotovinski Hipotekarni Krediti 5000.00 do 100000.00 EUR    
9 Krediti za obrtni kapital - dinarski bez valutne klauzule od 10000.00 EUR    
10 Overdraft do 2500000.00 RSD    
11 Stambeni krediti Piraeus banke indeksirani u EUR, osiguran kod NKOSK od 5000.00 EUR 20.00 2.00
12 Mikro kredit Opšte namene - dinarski, bez valutne klauzule 2000.00 do 20000.00 EUR    
13 Dinarski potrošački kredit 20000.00 do 800000.00 RSD   2.00
14 Dinarski gotovinski kredit 20000.00 do 800000.00 RSD   2.00
15 Relax gotovinski kredit 500.00 do 15000.00 EUR   2.00
16 Dinarski krediti za refinansiranje 20000.00 do 1300000.00 RSD   2.00
17 Potrošački kredit za skladištenje matičnih ćelija u EUR do 1490.00 EUR   2.00
18 Stambeni krediti Piraeus banke indeksirani u EUR bez osiguranja kod NKOSK od 5000.00 EUR 20.00 2.00
19 Relax kredit za refinansiranje 250.00 do 15000.00 EUR   2.00
20 Gotovinski Relax kredit sa depozitom 110% 500.00 do 15000.00 EUR   1.75
21 Potrošački kredit za skladištenje matičnih ćelija u RSD do 1490.00 EUR   2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

deponent banke, poslovanje min. 1 god

  NE

 Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu po osnovu troškova reprezentacije, službenih putovanja i sl.

2 Visa Visa Debitne kartice

deponent banke, poslovanje min. 1 god

  NE

Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu po osnovu troškova reprezentacije, službenih putovanja i sl.

3 Visa Visa Debitne kartice

Stalno zaposleni ili studenti

  NE

VISA ELECTRON debitna platna kartica koristiti se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima, kao i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut znak VISA ELECTRON. 

4 Dina Card Dina Card Debitne kartice

DinaCard debitna kartica je nacionalna platna kartica koju, na osnovu popunjenog Zahteva za izdavanje kartice, može dobiti svako punoletno fizičko lice koje:
prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Piraeus banci;
položi čekove druge banke kao sredstvo obezbeđenja;
uplati depozit u gotovom novcu kao sredstvo obezbeđenja.
 

  NE

plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS-terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut znak DinaCard. 

5 Visa Visa Debitne kartice

Foto kartica je povezana sa Visa Classic proizvodom, a trošak za njenu izradu je 600 dinara.

Piraeus banka AD Beograd je prva i jedina Banka na srpskom tržištu koja je kreirala FOTO KARTICU, proizvod koji klijentima omogućava da sami dizajniraju izgled svoje VISA Classic revolving kartice.

Kreditna kartica sa slikom... Slikom koju Vi birate!

Foto kartica se izdaje na zahtev klijenta i uz priloženu fotografiju u elektronskom formatu koja mora biti u skladu sa propisima Banke i operativnim pravilima kompanije Visa International (rezolucija 300dpi, dimenzija 88 x 56 mm). Postojeći klijenti takođe su u mogućnosti da apliciraju za Foto karticu i tako promene izgled svoje VISA Classic kartice.

 

  NE
6 Visa Visa Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte ili pasoša; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

2.13 NE

Revolving VISA kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

7 Visa Visa Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost Minimalni kreditni limit: 1.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) Maksimalni kreditni limit: 20.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

2.13 NE

Revolving VISA kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

8 Master Card Master Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

2.13 NE

Revolving MasterCard kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak 

9 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost ,tekući račun: • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca Za korisnike bez tekućeg računa u Piraeus banci • isto kao i za korisnike sa tekućim računom kao i izvod sa tekućeg računa iz matične banke za poslednja tri meseca

2.13 NE
10 Master Card Master Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

1.58 NE

Revolving MasterCard kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak 

11 Visa Visa Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte ili pasoša; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

1.58 NE

Revolving VISA kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

12 Master Card Master Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

2.13 NE

Revolving MasterCard kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

13 Master Card Master Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, • fotokopija lične karte; • potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca

1.58 NE

Revolving MasterCard kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

14 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost, tekući račun: • Pristupnica za izdavanje kreditnih kartica, popunjena i potpisana, fotokopija lične karte; potvrda: a) za zaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, lica koja zaradu primaju na ruke u obavezi su da dostave i OPJ dokumentaciju i platne spiskove za poslednja tri meseca b) za samozaposlene: potvrda iz firme ( obrazac Banke), račun za telefon i Infostan, Rešenje o poreskoj osnovici, Uverenje o izmirenom porezu c) za penzionere: penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje iz PIO fonda o proseku penzije za poslednja tri meseca izvod sa tekućeg računa iz matične banke za poslednja tri meseca

1.58 NE

DinaCard revolving kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka u zemlji, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

15 Visa Visa Kreditne kartice

Stalno zaposlenje i kreditna sposobnost Minimalni kreditni limit: 1.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) Maksimalni kreditni limit: 20.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti)

1.58 NE

Revolving VISA kreditna kartica koristi se za plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS terminalima i za podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM) i šalterima banaka, a koja imaju vidno istaknut odgovarajući znak. 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8.5 9 10 11 - -
2 - 4.75 5.25 5.5 - -
3 3.5 4.5 5 5.25 - -
4 2 3 6 - - -
5 2 3 4 5.5 - -
6 3.20 3.5 4 4.4 - -
7 - 1.35 2.05 2.55 - -
8 - 1.50 1.70 2.00 - -
9 - 3.45 3.97 4.39 - -
10 3.3 3.6 4.2 4.5 - -
11 - 3.50 4.1 4.4 - -
12 3.4 3.8 4.4 4.7 - -
13 3.5 4 4.6 4.8 - -
14 3.7 4.2 4.8 5 - -
15 - 1 1.51 2 - -
16 - 3.7 4.3 4.6 - -
17 - 3.90 4.5 4.7 - -
18 - 4.1 4.7 4.9 - -
19 6 6 6 6 6 6
20 2 2 2 2 2 2
21 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
22 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
23 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
24 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
27 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
28 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
29 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
30 2 2 2 2 2 2
31 6 6 6 6 6 6
32 8.55 9.45 10 10.35 - -
33 8.75 9.7 10.2 10.55 - -
34 9 10 10.4 10.75 - -
35 9.15 10.25 10.65 11.05 - -
36 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
37 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
38 1 1 1 1 1 1
39 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
40 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
41 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
42 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
43 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
44 3 3.2 3.5 3.9 - -
45 3.10 3.3 3.7 4 - -
46 3.2 3.5 3.9 4.2 - -
47 3.3 3.7 4.1 4.3 - -
48 3.5 3.9 4.3 4.5 - -
49 - 1.35 2.05 2.55
50 - 0.75 0.95 1.25
51 - 1 1.51 2
52 5.25 5.5 5.75
53 - - 5.5 6 - -
54 - - 5.75 6 - -
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući računi Tekući dinarski RSD 100 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini jedne plate 12 meseci da
2 Go smart! paket račun Tekući dinarski RSD 250 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
3 Tekući računi za vanredne prihode i ostali namenski računi Namenski računi dinarski RSD da
4 Super tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 150 RSD mesečno da
5 Čista desetka Tekući račun za mlade dinarski RSD 0 da
5.4 (23)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.