Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

AIK Banka

Sedište: Niš
Adresa: Nikole Pašića 42
Telefon: +381 18 507 400
Faks: +381 18 507 247
Broj poslovnica: 68
Broj bankomata: 80
SWIFT Code DEUTDEFF
Email: kabinet@aikbanka.rs
Website: www.aikbanka.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Potrošački krediti na rok 13-60 meseci indeksirani u dinarima   RSD   2.00
2 Potrošački krediti na bazi učešća na rok 13-72 meseci indeksirani u EUR do 10000.00 EUR 30.00 2.00
3 Potrošački krediti indeksirani u dinarim koji se realizuju kod trgovca 45000.00 do 200000.00 RSD 30.00  
4 Dugoročni krediti za nove automobile i motorna vozila u EUR   EUR 30.00 2.00
5 Potrošački krediti indeksirani u dinarima, na rok 3 do 24 meseci do 850000.00 RSD   1.00
6 Krediti za finansiranje izvoza 10000.00 do 5000000.00 EUR   1.00
7 Krediti za finansiranje razvoja 10000.00 do 5000000.00 EUR   1.00
8 Brzi gotovinski kredit indeksiran u dinarima- na rok 3-24 meseci do 850000.00 RSD   1.00
9 Gotovinski kredit (ili refinansiranje) na bazi depozita na rok 36-84 meseci indeksirani u EUR 500.00 do 10000.00 EUR   2.00
10 Potrošački krediti indeksirani u dinarima, za plaćanje troškova školarine sa rokom 3 – 12 meseci od 10000.00 RSD    
11 Dugoročni krediti za polovne automobile i motorna vozila u EUR   EUR 30.00 2.00
12 Gotovinski krediti na bazi hipoteke indeksirani u EUR na rok od 13 do 24 meseci sa jednokratnim dospećem glavnice na kraju ugovorenog roka korišćenja   EUR   2.00
13 Okvirni gotovinski krediti za penzionere na bazi hipoteke, indeksirani u EUR, na rok do 24 meseca sa mogućnošću dozivotnog obnavljanja   EUR   2.00
14 Dugoročni krediti za nove automobile i motorna vozila u RSD do 20000.00 EUR   2.00
15 Krediti sa rokom otplate do 24 meseca 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
16 Dugoročni poljoprivredni krediti 1000.00 do 50000.00 EUR   2.00
17 Stambeni krediti uz subvenciju države 20000.00 do 100000.00 EUR   0.50
18 Dugoročni krediti za rekonstrukciju, stambenu izgradnju i kupovinu stanova bez osiguranja kod nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita do 100000.00 EUR   0.50
19 Stambeni krediti uz osiguranje kod NKOSK 10000.00 do 100000.00 EUR 20.00 0.50
20 Dugoročni kredit fizičkim licima za kupovinu poslovnog prostora 10000.00 do 100000.00 EUR 30.00 1.00
21 Gotovinski krediti indeksirani u dinarima -na rok 24-84 meseci koji mogu biti i krediti za refinansiranje obaveza 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
22 Dugoročni krediti za polovne automobile i motorna vozila u rsd   EUR   2.00
23 Dugoročni kredit za kupovinu nepokretnosti (stambeni i poslovni prostor) u poslovno-stambenom kompleksu Stepa Stepanović na Voždovcu u Beogradu, Investitora Građevinske direkcije Srbije DOO Beograd do 50000.00 EUR   0.50
24 Dugoročni kredit za stambene namene bez osiguranja kod NKOSK - za rekonstrukciju, tj. adaptaciju ili popravku stana ili kuće od 10000.00 EUR 20.00 0.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Omogućava Vam plaćanje roba i usluga na velikom broju prodajnih mesta i podizanje gotovine na šalterima i bankomatima širom zemlje sa oznakom DinaCard.
Podizanje gotovine na bankomatima AIK banke bez provizije.

 

2 Maestro Maestro Debitne kartice

otvoren račun u banci

  DA

Može se koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje roba i usluga na POS terminalima, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i bankomatima, na mestima na kojima je istaknut znak Maestro, do iznosa dozvoljenog prekoračenja po računu.

3 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci Može biti izdata samo kreditna VISA Classic kartica, u kom slučaju su uslovi korišćenja: bez depozita, kamatna stopa 1% mesečno i primena devizne klauzule (EUR) ili može biti izdata zajedno sa kreditnom Dina Card za Kreditnu dina karticu, uz polaganje deviznog depozita 10%

1.00 DA
4 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci. Aik banka izdaje i VISA GOLD kreditnu karticu sa kreditnim limitima od 2.500 do 10.000 EUR. Uslovi izdavanja kartice su: kamatna stopa 1% uz primena devizne klauzule (srednji kurs EUR).

1.00 DA
5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Stalni radni odnos ili penzija
Godine starosti: od 20 – 72 godine na dan izdavanja kartice
Penzioneri mogu biti korisnici kartice i ukoliko su stariji od 72 godine, a maksimalno 75 godina, samo ako
primaju penziju preko AIK BANKE.
Podnet popunjen Zahtev-pristupnica
 

1.80 NE
6 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Stalni radni odnos ili penzija
Godine starosti: od 20 – 72 godine na dan izdavanja kartice
Penzioneri mogu biti korisnici kartice i ukoliko su stariji od 72 godine, a maksimalno 75 godina, samo ako
primaju penziju preko AIK BANKE.
Podnet popunjen Zahtev-pristupnica
 

2.00 NE

nacionalna kartica koja zamenjuje ček na poček
kredit koji se može koristiti i vraćati i ponovo koristiti u periodu važnosti kartice, na svim mestima
označenim natpisom DinaCard, za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine
 

7 Master Card Master Card Kreditne kartice

otvoren račun u banci

1.25 DA

Može se koristiti za plaćanje robe i usluga na POS terminalima i putem Interneta, i podizanje gotovine na šalterima banaka i bankomatima, u zemlji i inostranstvu, uz atraktivne uslove korišćenja.

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 2 3.75 4.5 5.5 6.5 6.5
2 6 8 9 10 - -
3 1.9 1.9 2.2 2.6 - -
4 1.5 1.5 1.8 2 - -
5 2 4 4.75 6 7 7
6 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
7 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
9 3 3 3 3 3 3
10 4.5 5.5 6.5 6.5
11 4.75 6 7 7
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 0 2.5% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 24 meseca da
2 Tekući račun za penzionere Tekući dinarski RSD 0 Do visine prosečnog tromesečnog priliva 24 meseca da
3 AIK Pozitiv Tekući dinarski RSD 0 2.5% mesečno Do visine prosečnog tromesečnog priliva 24 meseca da
6.9 (30)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.