Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

OTP banka Srbija a.d.

Sedište: Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 80
Telefon: 0700 480 400
Faks: 021 480 00 32
Broj poslovnica: 51
Broj bankomata: 191
SWIFT Code OTPVRS22
Email: office@otpbanka.rs
Website: www.otpbanka.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 INVESTICIONI POLJOPRIVREDNI KREDITI      
2 POLJOPRIVREDNI KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA      
3 POS krediti u RSD 5000.00 do 400000.00    
4 Gotovinski kredit u EUR do 800000.00 RSD   2.00
5 Gotovinski krediti u RSD 8000.00 do 800000.00 RSD   2.00
6 Potrošački krediti u RSD indeksirani u EUR 8000.00 do 400000.00 RSD 30.00 1.50
7 Potrošački krediti u RSD 8000.00 do 400000.00 RSD   1.50
8 Krediti za adaptaciju stambenog prostora u RSD indeksirani u EUR 3000.00 do 15000.00 EUR 30.00 1.00
9 Krediti za obrtna sredstva -(dinarski krediti sa deviznom klauzulom i devizni krediti)   RSD   1.00
10 Investicioni kredit   RSD   1.00
11 Pozajmica po dinarskom tekućem računu   RSD   1.00
12 Revolving kredit (RSD)     1.00
13 Stambeni krediti indeksirani u EUR bez osiguranja kod NKOSK od 10000.00 EUR 30.00 1.50
14 Kredit za refinansiranje   EUR   1.00
15 Hipotekarni krediti   RSD   1.00
16 Stambeni krediti sa osiguranjem kod NKOSK indeksiran u EUR od 10000.00 EUR 20.00 1.00
17 Pozajmica za poljoprivredna gazdinstva      
18 Nenamenski gotovinski kredit sa 100% depozita   RSD   1.00
19 Krediti za registrovana poljop.gazdinstva 50000.00 do 2000000.00 RSD    
20 Krediti od EIB-a      
21 Nenamenski hipotekarni krediti u RSD indeksirani u EUR 3000.00 do 150000.00 EUR   2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE
  • plaćanja putem imprintera ili POS terminala
  • podizanje gotovog novca na šalterima i bankomatima banaka
  • kao čekovnu karticu.

 

2 Visa Visa Debitne kartice

VISA Virtuon je debitna kartica, što znači da je iznos raspoloživih sredstava za potrošnju jednak iznosu sredstava na računu.

  DA

VISA Virtuon je platna kartica koja se koristi isključivo za plaćanje na Internetu i za kupovinu putem kataloške i telefonske prodaje

3 Visa Visa Debitne kartice

VISA Electron karticu mogu dobiti svi sadašnji i budući korisnici dinarskih tekućih računa u Banci.

  NE

VISA Electron je debitna kartica što znači da je iznos raspoloživih sredstava jednak iznosu sredstava na Vašem računu uključujući i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu( dozvoljeni minus). Korišćenje kartice je omogućeno u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mestima i bankomatima sa prepoznatiljivom oznakom VISA. 

4 Visa Visa Debitne kartice

VISA Business Electron je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima sa urednim dinarskim tekućim računom u poslednjih godinu dana u našoj banci. Rok važenja kartice je 3 godine. Iznos raspoloživih sredstava na kartici zavisi od visine sredstava na Vašem dinarskom tekućem računu. Gornja granica mesečnog limita je 30% od prosečnog mesečnog dugovnog prometa u zadnjih šest meseci (maksimalno do 2.000.000 dinara).

  NE

VISA Business Electron kartica Vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom VISA, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u našoj zemlji i inostranstvu. 

5 Master Card Master Card Debitne kartice

Kartica je namenjena svim vlasnicima tekućeg računa u OTP Banci

  NE

Vašu Maestro karticu možete koristiti i na svim bankomatima OTP banke i drugih banaka u zemlji i inostranstvu, a kao posebnu pogodnost izdvajamo izuzetno male troškove podizanja novca na bankomatima banaka članica OTP Bank grupe. 

6 Visa Visa Debitne kartice

VISA Classic je debitna kartica namenjena vlasnicima deviznih tekućih računa, te je i iznos sredstava koji možete trošiti ovom karticom jednak iznosu novca koji imate na deviznom računu.

  NE

VISA Classic je debitna kartica namenjena vlasnicima deviznih tekućih računa, te je i iznos sredstava koji možete trošiti ovom karticom jednak iznosu novca koji imate na deviznom računu. VISA karticu možete koristiti na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu sa prepoznatljivom oznakom 

7 Visa Visa Debitne kartice   NE

VISA PLUS ZA MINUS kartica dostupna je svim klijentima koji imaju otvoren tekući račun u OTP banci. Nova debitna kartica OTP banke VISA plus za minus omogućava klijentima korišćenje dozvoljenog minusa bez kamate, od dana transakcije do poslednjeg dana u mesecu!

Sve obaveze nastale korišćenjem ove kartice ne zadužuju tekući račun na dan transakcije nego samo rezervišu iznos transakcije po tekućem računu. Poslednjeg dana u mesecu skidaju se rezervacije po tekućem računu i zadužuje se tekući račun za sve transakcije i provizije nastale korišćenjem debitne VISA PLUS ZA MINUS kartice tokom meseca.
 

8 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci.

2.00 NE
  • 60 dana odloženog plaćanja bez kamate u maloprodajnim objektima kompanije M Rodić
  • 30 dana odloženog plaćanja bez kamate na benzinskim pumpama i restoranima kompanije M Rodić
  • izdavanje i mesečno održavanje kartice je bez naknade
  • kredit je bez devizne klauzule.

 

9 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

1.89 DA

Kreditni limit do 6 mesečnih zarada - od 100.000 do 2.000.000 RSD
Besplatno putničko zdravstveno osiguranje sa asistencijom kod Basler-a.
Mesečna obaveza se obračunava 3% od odobrenog kredita i naplaćuje sa dinarskog računa, ukoliko je kupovina izvršena u zemlji, ili sa deviznog računa, ukoliko je kupovina izvršena u inostranstvu. Imate mogućnost da sami izaberete dan (8, 18. ili 28.) kada Vama najviše odgovara da se izvrši obračun mesečne obaveze.
Po otplati mesečne obaveze raspoloživa sredstva se za taj iznos povećavaju i slobodna su za narednu kupovinu.

Beskamatni period od 30 + 8 dana 

 

10 Visa Visa Kreditne kartice

 
 

1.99 DA

Odloženo plaćanje do 60 dana
Kreditni limit do 6 mesečnih zarada
Izdavanje kartice bez naknade
Besplatna automatska obaveštenja SMS-om
Mesečno zaduženje od samo 5% od potrošenog iznosa (min. 1% od odobrenog kredita)

 

11 Master Card Master Card Kreditne kartice

Kamata
Od 1. marta 2010. godine: 1,89% mesečno (EKS: 25,19% godišnje) za klijente koji primaju platu preko tekućeg računa u OTP banci Srbija; 2,09% mesečno (EKS: 28,17% godišnje) za klijente koji primaju platu preko računa u drugoj banci.
 

1.89 NE

MasterCard Standard kreditna kartica , internacionalna platna kartica iz MasterCard International sistema, pruža Vam niz pogodnosti od kojih izdvajamo dve najvažnije:
Odloženo plaćanje bez kamate do 38 dana
Otplatu kredita u manjim fiksnim iznosima
 

12 Visa Visa Charge kartice

VISA Business kartica Vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom VISA. VISA Business je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima sa urednim tekućim računom u poslednjih godinu dana u našoj banci. VISA Business kartica Vam omogućava beskamatno kreditiranje do 30 + 8 dana. Rok važenja kartice je 3 godine. Kao ovlašćeno lice za zastupanje preduzeća preduzetnika možete ovlastiti više osoba za raspolaganje sredstvima na računu do određenog iznosa na mesečnom nivou.

 

VISA Business kartica Vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom VISA. VISA Business je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima sa urednim tekućim računom u poslednjih godinu dana u našoj banci.
VISA Business kartica Vam omogućava beskamatno kreditiranje do 30 + 8 dana.

 

13 Visa Visa Co-brand kartice   NE
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8.26 9.26 10.75 10.95 - -
2 2.3 3.3 4 4 - -
3 2.2 2.45 2.7 3 - -
4 1.8 2.15 2 2.5 - -
5 0,45 0.5 0.7 1 - -
6 2.5 3.5 4.2 4.2
7 2.5 3.5 4.2 4.2 - -
8 4.1 4.1
9 8.5
10 3.9 3.9
11 1
12 2
13 1
14 0.75
15 7.5
16 4.5
17 4
18 3
19 2
20 1.5 3 7
21 4.5
22 4 6 22
23 4.2 4.2
24 2.7 3.7 4.4 4.4
25 3.7 3.7
26 3.9 3.9
27 0.5
28 5.5
29 6.5
30 4 6 9 25
31 1.5 2.25 3 10
32 8.5
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 155 RSD mesečno 2.50% mesečno U visini prosečne zarade 12 meseci da
2 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 150 RSD preduzetnici, 200 RSD pravna lica da
3 Devizni račun Tekući računi pravnih lica devizni EUR 0 da
4 Osnovni paket Tekući dinarski RSD 155 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
5 E-paket Tekući dinarski RSD 205 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
6 Bonus paket Tekući dinarski RSD 295 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
7 Gold paket Tekući dinarski RSD 600 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
8 Paket za penzionere Tekući dinarski RSD 199 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini mesečnog priliva 12 meseci da
9 Paket za studente Tekući dinarski RSD 20 RSD mesečno ne
4.7 (11)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.