Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Alpha Bank Srbija A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Kralja Milana 11
Telefon: 0800 250-250
Faks: 011 3246-840
Broj poslovnica: 161
Broj bankomata: 175
SWIFT Code JUBARSBG
Email: marketing@alphabankserbia.com
Website: www.alphabankserbia.com
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Alpha 1 za sve - refinansirajući kredit u EUR 100.00 do 15000.00 EUR    
2 Alpha 1 za sve - refinansirajući kredit u RSD 10000.00 do 1200000.00 RSD    
3 Alpha Smart Standard kredit u rsd 13000.00 do 800000.00 RSD   2.00
4 Alpha Smart Termo 500.00 do 5000.00 EUR 30.00 2.00
5 Stambeni krediti sa osiguranjem kod NKOSK indeksirani u EUR 10000.00 do 300000.00 EUR 20.00 0.50
6 Stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK u EUR 10000.00 do 300000.00 EUR 25.00 1.50
7 Krediti za automobile u EUR 3500.00 do 20000.00 EUR 30.00 1.50
8 Kredit za obrtna sredstva u eur 500.00 do 100000.00 EUR    
9 Alpha Plan krediti za kupovinu poslovnog prostora 10000.00 do 300000.00 EUR    
10 Alpha Smart Student krediti u RSD 13000.00 do 800000.00 RSD   2.00
11 Alpha Smart Student krediti u EUR 100.00 do 10000.00 EUR 30.00 2.00
12 Alpha Keš kredit na bazi obveznica stare devizne štednje 500.00 do 10000.00 EUR    
13 Alpha Keš 100% 100.00 do 7000.00 EUR    
14 Alpha Smart Standard kredit vezani za EUR 100.00 do 10000.00 EUR   2.00
15 Kredit za obrtna sredstva u rsd 50000.00 do 10000000.00 RSD    
16 Alpha Plan subvencionisani stambeni krediti 10000.00 do 75000.00 EUR 10.00 0.50
17 Alpha Smart Turist kredit u rsd 13000.00 do 800000.00 RSD   2.00
18 Alpha Smart Turist kredit vezan za EUR 100.00 do 10000.00 EUR 30.00 2.00
19 Alpha Smart krediti za legalizaciju u RSD 13000.00 do 800000.00 RSD   2.00
20 Alpha Smart krediti za legalizaciju u EUR 100.00 do 10000.00 EUR 30.00 2.00
21 Alpha Keš kredit dinarski - standardna ponuda 40000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
22 Alpha Keš kredit indeksiran u evrima - standardna ponuda 500.00 do 15000.00 EUR   2.00
23 Revolving kreditna linija RSD od 10000000.00 RSD   1.00
24 Revolving kreditna linija EUR   EUR   1.00
25 Krediti za opremu 1500.00 do 100000.00 EUR 20.00  
26 Alpha Plan stambeni kredit sa grejs periodom 10000.00 do 300000.00 EUR   0.50
27 Alpha Plan stambeni krediti za adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i proširenje nepokretnosti sa osiguranjem kod NKOSK 5000.00 do 30000.00 EUR   1.00
28 Alpha Plan stambeni krediti za adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i proširenje nepokretnosti bez osiguranja kod NKOSK 5000.00 do 300000.00 EUR   1.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

VISA Electron Enter Card omogućava plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima, u zemlji i u svetu, koja su opremljena POS terminalima.
Napomena: Vaša VISA Electron Enter Card važi na svim prodajnim/uslužnim mestima obeleženim znakom VISA.
Gotovinu je moguće podići na svim bankomatima i šalterima Banaka sa znakom VISA.
Korišćenje kartice u zemlji i inostranstvu je moguće u okviru raspoloživog iznosa na dinarskom računu.
 

2 Dina Card Dina Card Debitne kartice

U ekspoziturama Alpha Bank možete dobiti Zahtev za dobijanje DINA kartice zajedno sa Opštim pravilima , koja Vam precizno objašnjavaju Vaša prava i obaveze. Popunjen i potpisan Zahtev se predaje na šalteru Alpha Bank.

  NE
3 Master Card Master Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  DA


 

4 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u Alpha Bank
Popunjen zahtev za izdavanje kartice
Statusna i finansijska dokumentacija firme
 

1.85 DA

Plaćati robu i usluge u zemlji i inostranstvu, na svim prodajnim mestima obeleženim znakom VISA (troškove reprezentacije, službenog putovanja, avionske, železničke, autobuske i brodske karte, rent-a-car-a, hotela, restorana, za plaćanje putnih troškova i goriva, kupovinu kancelarijskog pribora i opreme, i ostale troškove firme)
Podizati gotovinu na šalterima banaka i bankomatima na kojima je istaknut znak VISA
Vršiti plaćanje robe ili usluga putem Interneta.
 

5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Građani Republike Srbije, rezidenti, lica starija od 18 godina
Korisnik dodatne kartice: lica starija od 16 godina
Minimalna zarada/penzija 15.000 dinara
 

1.85 NE
6 Visa Visa Kreditne kartice

Građani Republike Srbije, rezidenti, lica starija od 18 godina
Korisnik dodatne kartice: lica starija od 16 godina
Minimalna zarada/penzija 15.000 dinara

1.85 DA

Visa Classic je internacionalna kreditna kartica koja Vam omogućava da koristite odobreni kredit u zemlji i inostranstvu 

7 Visa Visa Kreditne kartice

Rezidenti, građani Republike Srbije, lica starija od 18 godina
Korisnik dodatne kartice, lica starija od 16 godina
Minimalna zarada 100.000 dinara
 

1.85 DA
8 Master Card Master Card Kreditne kartice

* Na kraju svakog meseca izmirujete samo 5% od ukupnog dugovanja
* Niste u obavezi da primate zaradu / penziju u Alpha Bank
* Viši stepen zaštite kroz čip tehnologiju
 

1.65 DA

Redovno korišćenje MasterCard kreditne kartice čini Vas aktivnim donatorom u borbi protiv raka dojke, iako ne zahteva Vaše dodatne troškove i napore.

Kada birate, izaberite karticu koja Vaš doprinos akciji od nacionalnog značaja čini neprocenjivim i koja Vam pruža sve prednosti modernog plaćanja na bazi revolving kreditne linije:
Izuzetno povoljna nominalna kamatna stopa za kupovinu od 1,65% mesečno, odnosno 19,80% godišnje*
Prilikom podizanja gotovine nominalna kamatna stopa iznosi 2,00% mesečno, odnosno 24,00% godišnje*
Bez kamate na sve kupovine roba i usluga u prethodnom mesecu, ukoliko do roka za uplatu izmirite celokupno dugovanje po Vašoj kartici
Limit potrošnje do 700.000 dinara
Na kraju svakog meseca izmirujete samo 3% od ukupne potrošnje
Mogućnost plaćanja putem Interneta
Viši stepen zaštite kroz čip tehnologiju


 

9 Master Card Master Card Kreditne kartice

* Na kraju svakog meseca izmirujete samo 5% od ukupnog dugovanja
* Niste u obavezi da primate zaradu / penziju u Alpha Bank
* Mogućnost plaćanja putem Interneta
* Viši stepen zaštite kroz čip tehnologiju
 

2.20 DA


 

10 Visa Visa Charge kartice

Rezidenti, građani Republike Srbije stariji od 18 godina
Korisnik dodatne kartice, lica starija od 16 godina
  Minimalna zarada penzija 15.000 dinara
 

1.85 DA

Plaćajte Benefit karticom i uživajte u besplatnoj kupovini u Vero Super Marketima!
Plaćanjem Visa Benefit karticom ostvarujete Bonus poene po osnovu kojih Vam Banka svakog meseca dostavlja vaučer za besplatnu kupovinu u Vero supermarketima.
 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 - - - 4.5 - -
2 - - - 4.5 - -
3 3.5 4,3 5,2 5,25 - -
4 10.00 10.50 11.00 12.00 - -
5 - 8.75 9.00 9.50 - -
6 - - - 4.6 - -
7 - - - 4.7 - -
8 - - - 6.5 - -
9 - - - 6.4 - -
10 - - - 6.6 - -
11 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
12 6 6 6 6 6 6
13 3 3 3 3 3 3
14 - - - 6.5 - -
15 2.5 3 4 12
16 5 7 10 18
17 2.8 3 3.5 3.7
18 - 4.50 4,70 5,50 - -
19
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Alpha total tekući račun Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno 33.75 Do visine prosečnog tromesečnog priliva, maksimalno do 400.000 RSD 12 meseci da
2 Devizni račun Tekući devizni EUR da
3 Devizni račun Tekući računi pravnih lica dinarski EUR - da
4 Alpha total START tekući račun Tekući dinarski RSD 180 RSD mesečno 33.75 Do visine prosečnog tromesečnog priliva, maksimalno do 400.000 RSD 12 meseci da
5 Alpha total PLUS tekući račun Tekući dinarski RSD 250 RSD mesečno 33.75 Do visine prosečnog tromesečnog priliva, maksimalno do 400.000 RSD 12 meseci da
6 Alpha total MAX tekući račun Tekući dinarski RSD 400 RSD mesečno 33.75 Do visine prosečnog tromesečnog priliva, maksimalno do 400.000 RSD 12 meseci da
6.1 (50)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.