Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

JUBMES Banka A.D. Beograd

Sedište: Novi Beograd
Adresa: Bulevar Zorana Djindjića 121, Poštanski fah 219
Telefon: 011 220 55 00
Faks: 011 311 02 17
Broj poslovnica: 1
Broj bankomata: 1
SWIFT Code JMBNRSBG
Email: jubmes@jubmes.rs
Website: www.jubmes.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Krediti za kupovinu fiskalnih kasa     2.00
2 Gotovinski krediti sa valutnom klauzulom 1000.00 do 10000.00 EUR    
3 Lombardni krediti      
4 Gotovinski dinarski krediti 40000.00 do 900000.00 RSD   1.00
5 Potrošački krediti sa valutnom klauzulom sa subvencionisanom kamatnom stopom   RSD   0.50
6 Depozitni krediti   EUR    
7 Potrošački krediti   EUR   1.00
8 Mikro ekspres krediti do 3000000.00 RSD    
9 Kredit za kupovinu motornih vozila   EUR 30.00 0.50
10 Lombardni kredit 250000.00 do 10000000.00 RSD   1.00
11 Dinarski potrošački krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom   RSD   0.50
12 Kratkoročni krediti do RSD    
13 Overdraft krediti do RSD    
14 Revolving krediti do 10000000.00 RSD    
15 Krediti za trajna obrtna sredstva do RSD    
16 Krediti na bazi 100% deviznog depozita od 1000.00 EUR   0.50
17 Dugoročni krediti   RSD    
18 Okvirni kreditni aranžmani   RSD    
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

# DinaCard je nacionalna platna kartica pogodna za sve vrste plaćanja i podizanje gotovine u zemlji.
# Dobija se BESPLATNO prilikom otvaranja dinarskog tekućeg računa.
# Koristi se na svim prodajnim mestima i bankomatima sa istaknutim znakom DinaCard do visine odobrenog prekoračenja po tekućem računu.
 

  NE
2 Visa Visa Debitne kartice

 # Visa Electron je međunarodna platna kartica pogodna za sve vrste plaćanja i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu.
# Dobija se jednostavno – otvaranjem dinarskog računa za plaćanja u zemlji i deviznog računa za plaćanja u inostranstvu.
# Koristi se na svim prodajnim mestima i bankomatima sa istaknutim znakom VISA Electron u preko 250 zemalja sveta.
# Dobija se BESPLATNO prilikom otvaranja dinarskog i deviznog računa.
# Upotreba Visa Electron kartice u zemlji omogućava Vam korišćenje sredstava do visine odobrenog prekoračenja po tekućem računu.
# Predstavlja najjednostavniji način da raspolažete sredstvima, koja se nalaze na Vašim računima kod JUBMES banke a.d., bez obzira na destinaciju u svetu na kojoj se nalazite.
# Plaćanje Visa Electron karticom u zemlji, kao i podizanje gotovine na bankomatima JUBMES banke a.d. je bez provizije.
# Vaša Visa Electron kartica omogućava Vam da u svakom trenutku proverite stanje na dinarskom računu u zemlji, odnosno deviznom računu u inostranstvu.
 

  DA
3 Visa Visa Kreditne kartice

Svako punoletno fizičko lice brzo i jednostavno može postati korisnik kreditne kartice JUBMES Banke

Ukoliko ste zaposleni

* popunite zahtev za izdavanje kreditne kartice
* overite podatke o zaposlenju i prihodima od strane preduzeća u kome ste zaposleni
* potpišite saglasnost o dobijanju izveštaja iz Kreditnog biroa
* vaša kreditna sposobnost se utvrđuje u visini 30% zarade

Ukoliko ste zaposleni na određeno vreme ili bez zaposlenja

* popunite Zahtev za izdavanje kreditne kartice
* uplatite devizni depozit u visini traženog kreditnog limita
 

1.50 NE
4 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Svako punoletno fizičko lice brzo i jednostavno može postati korisnik kreditne kartice JUBMES Banke

Ukoliko ste zaposleni

* popunite zahtev za izdavanje kreditne kartice
* overite podatke o zaposlenju i prihodima od strane preduzeća u kome ste zaposleni
* potpišite saglasnost o dobijanju izveštaja iz Kreditnog biroa
* vaša kreditna sposobnost se utvrđuje u visini 30% zarade

Ukoliko ste zaposleni na određeno vreme ili bez zaposlenja

* popunite Zahtev za izdavanje kreditne kartice
* uplatite devizni depozit u visini traženog kreditnog limita
 

1.50 NE
5 Visa Visa Charge kartice   NE

Korisnici Visa Business kartica imaju pravo na popust u mnogobrojnim hotelima, agencijama i drugim institucijama sa kojima je Visa International postigla takav sporazum.Kada ste na putu, iskoristite tu priliku. 

6 Dina Card Dina Card Charge kartice   NE
7 Visa Visa Charge kartice

korisnik kartice može biti svako punoletno, domaće ili strano fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, bez obzira da li je klijent JUBMES banke ili ne
MOŽE SE KORISTITI SVUDA - na svim domaćim i inostranim web sajtovima obeleženim znakom VISA

 

  DA
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 8 9 10
2 1 1 1 1 1 1
3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 3.0 3,8 4,6 5,40
5 1.2 1.9 2.4 2.8
6 4,70 5,50
7 9.5 10.5
8 1.5
9 1.7
10 2.0
11 9.75 10.75 10.75 10.75
12 3 4 4.5 4.5 4.5
13 2.5 3.5 4.5 5
14 0.75 1 1.25
15 4.8
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući računi za penzionere Tekući dinarski RSD 100.00 2% mesečno 12 meseci da
2 Tekući računi bez redovnog priliva Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno da
3 Devizni tekući račun Tekući devizni EUR ne
4 Računi pravnih lica Tekući računi pravnih lica dinarski RSD da
5 Tekući računi za zaposlene Tekući dinarski RSD 200 RSD mesečno 2% mesečno 12 meseci da
6 Studentski računi Tekući račun za mlade dinarski RSD 0 2% mesečno 12 meseci da
5.3 (10)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.