Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd

Sedište: Beograd
Adresa: Rajićeva 27-29
Telefon: 011 3204 500
Faks: 011 3342 200
Broj poslovnica: 69
Broj bankomata: 69
SWIFT Code BACXRSBG
Email: office@unicreditbank.rs
Website: www.unicreditbank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Dinarski namenski potrošački kredit za refinansiranje 16000.00 do 400000.00 RSD   2.00
2 Kreditna linija Italijanske Vlade za mala i srednja preduzeća 50000.00 do 1000000.00 EUR    
3 Dinarski keš kredit sa osiguranjem 50000.00 do 1000000.00 RSD   3.50
4 Dinarski kredit za poljoprivrednike 50000.00 do 200000.00 RSD   1.00
5 Dinarski kratkoročni kredit 50000.00 do 500000.00 RSD   1.00
6 Investicioni kredit za poslovni prostor za preduzetnike 10000.00 do 150000.00 EUR   2.00
7 Investicioni kredit za mašine i opremu za preduzetnike 5000.00 do 50000.00 EUR   2.00
8 Pravi dinarski Super keš kredit+ 50000.00 do 950000.00 RSD   2.00
9 Super keš kredit indeksiran u evrima 500.00 do 5000.00 EUR   3.00
10 Potrošački kredit sa depozitom indeksiran u EUR 200.00 do 5000.00 EUR   2.00
11 Dinarski potrošački kredit sa fiksnom kamatom 16000.00 do 800000.00 RSD   2.00
12 Potrošački kredit sa učešćem indeksiran u EUR 200.00 do 5000.00 EUR 30.00 2.00
13 Auto Kredit 5000.00 do 30000.00 EUR 30.00 2.00
14 Subvencionisani kredit za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava za preduzeća u RSD 300000.00 do 5000000.00 RSD   0.50
15 Kredit za obrtna sredstva u EUR 3000.00 do 200000.00 EUR   1.00
16 Najbrži biznis kredit u dinarima 80000.00 do 1600000.00 RSD   2.00
17 Najbrži biznis kredit indeksiran u evrima 1000.00 do 20000.00 EUR   2.00
18 Dozvoljeno prekoračenje po računu za preduzetnike 1000.00 do 10000.00 EUR    
19 Dinarski kredit za obrtna sredstva 240000.00 do 16000000.00 RSD   1.00
20 Investicioni kredit za poslovni prostor za preduzeća 20000.00 do 200000.00 EUR   2.00
21 Namenski potrošački kredit za refinansiranje indeksiran u EUR 200.00 do 5000.00 EUR 30.00 2.00
22 Dinarski keš kredit sa fiksnom taktikom 50000.00 do 950000.00 RSD   2.00
23 Dinarski keš kredit sa varijabilnom taktikom 50000.00 do 950000.00 RSD   2.00
24 Keš kredit sa grejs periodom indeksiran u eur 500.00 do 5000.00 EUR   3.00
25 Dinarski keš kredit sa osiguranjem 50000.00 do 1000000.00 RSD   3.50
26 Subvencionisani krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije 4000.00 do 15000.00 EUR   0.50
27 Novi stambeni kredit indeksiran u EUR od 10000.00 EUR 10.00 2.00
28 Investicioni kredit za mašine i opremu za preduzeća 10000.00 do 200000.00 EUR   2.00
29 Hipotekarni kredit 2000.00 do 50000.00 EUR   2.00
30 Dozvoljeno prekoračenje po računu za preduzeća 1000.00 do 10000.00 EUR    
31 Super keš kredit indeksiran u evrima+ 500.00 do 10000.00 EUR   2.00
32 Dinarski potrošački kredit bez depozita+ 16000.00 do 800000.00 RSD   2.00
33 Potrošački kredit sa depozitom indeksiran u EUR+ 200.00 do 10000.00 EUR   2.00
34 Potrošački kredit sa učešćem indeksiran u EUR+ 200.00 do 10000.00 EUR 30.00 2.00
35 Auto Kredit+ 5000.00 do 30000.00 EUR 30.00 2.00
36 Dinarski namenski potrošački kredit za refinansiranje+ 16000.00 do 800000.00 RSD   2.00
37 Namenski potrošački kredit za refinansiranje indeksiran u EUR+ 200.00 do 10000.00 EUR 30.00 2.00
38 Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)      
39 Subvencionisani Auto kredit indeksiran u EUR 3000.00 do 10000.00 EUR   0.50
40 Kratkoročni kredit u EUR 500.00 do 5000.00 EUR   1.00
41 Novi subvencionisani stambeni krediti indeksirani u EUR do 1000000.00 EUR 10.00 0.50
42 Dinarski kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije 400000.00 do 1500000.00 RSD   2.00
43 Dinarski kredit za kupovinu traktora 400000.00 do 1500000.00 RSD   2.00
44 Kredit za poljoprivrednike u EUR 500.00 do 2000.00 EUR   1.00
45 Univerzalni kredit u EUR 500.00 do 5000.00 EUR   1.00
46 Univerzalni dinarski kredit 50000.00 do 500000.00 RSD   1.00
47 Studentski potrošački kredit 50000.00 do 500000.00 RSD   1.00
48 Keš kredit sa grejs periodom + indeksiran u eur 500.00 do 10000.00 EUR   2.00
49 Subvencionisani kredit za investicije bez garancije Fonda za razvoj Republike Srbije za preduzeća do 200000.00 EUR   1.00
50 Subvencionisanog kredita za kupovinu građevinskih mašina i teretnih motornih vozila 3000.00 do 110000.00 EUR   0.50
51 Subvencionisani kredit za likvidnost i finansiranje trajnih obrtnih sredstava za preduzetnike u RSD 300000.00 do 2000000.00 RSD   0.50
52 Subvencionisani kredit za investicije bez garancije Fonda za razvoj Republike Srbije do 30000.00 EUR   0.50
53 Subvencionisanog kredita za kupovinu traktora, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila 3000.00 do 110000.00 EUR   0.50
54 Novi subvencionisani stambeni kredit indeksiran u EUR do 100000.00 EUR 10.00 0.50
55 Stambeni kredit za projektno finansiranje indeksiran u EUR od 10000.00 EUR 10.00 2.00
56 Dinarski potrošački kredit sa varijabilnom kamatom 16000.00 do 800000.00 RSD   2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Master Card Master Card Debitne kartice

Klijent je državljanin Srbije i rezident ili nerezident.Minimalne godine života 18.Klijent poseduje jedan od paket računa, koji sadrži Maestro debitnu karticu.Podnosilac zahteva je primio najmanje jednu zaradu na tekući račun u Banci.Podnosilac zahteva je stalno zaposlen

  NE

Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji sa oznakom Maestro.
Mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu 24 časa dnevno na bankomatima koji nose oznaku Maestro.
Bezbedniju kupovinu sa smanjenjem rizika koji sa sobom nosi korišćenje gotovine.
Jednostavnije plaćanje na putovanjima u zemlji i inostranstvu.
Korisnik kartice u trenutku obavljanja transakcije mora imati pokriće na svom tekućem računu.
Transakcije nastale po osnovu korišćenja Maestro kartice prikazani su u prometu po partiji tekućeg računa.
 

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM terminala (Automated Teller Machine - terminal putem kojeg se podiže gotovina u lokalnoj valuti nakon identifikacije primaoca njegovim ličnim PIN-om)
Ušteda u vremenu. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM terminalu. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama jednostavnim prezentiranjem Vaše Visa kartice ili upotrebom tajnog PIN-a na elektronskim terminalima (PIN - Personal Identification Number - Lični identifikacioni broj koji dobijate po prijemu kartice, a koji se sastoji od četiri cifre koje treba ukucati u terminal radi identifikacije korisnika). Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa kartice.
Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
U slučaju krađe ili gubitka kartice - nemojte da brinete. Potrebno je da o tome obavestite naš Card centar koji za Vas radi 24 časa dnevno. Problematična kartica će biti momentalno blokirana i neće moći da bude korišćena. Ako budete poštovali pravila nećete imati nikakve gubitke. Zahvaljujući tome, Visa kartica je daleko sigurnija i bezbednija od gotovine.
Nemojte da brinete o različitim valutama (konverziji, kursu). Bez obzira u kojoj se zemlji nalazite i kojom valutom plaćate za iznos potrošenih sredstava biće zadužen račun za koji ste se opredelili da kartica bude vezana. Za Vaše dinarske transakcije u zemlji zadužiće se Vaš dinarski račun, bez dodatnih troškova, osim u slučaju podizanja gotovine na bankomatima.
 

3 Visa Visa Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa građana

  NE

Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM terminala (Automated Teller Machine - terminal putem kojeg se podiže gotovina u lokalnoj valuti nakon identifikacije primaoca njegovim ličnim PIN-om)
Ušteda u vremenu. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM terminalu. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama jednostavnim prezentiranjem Vaše Visa kartice ili upotrebom tajnog PIN-a na elektronskim terminalima (PIN - Personal Identification Number - Lični identifikacioni broj koji dobijate po prijemu kartice, a koji se sastoji od četiri cifre koje treba ukucati u terminal radi identifikacije korisnika). Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa kartice.
Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
U slučaju krađe ili gubitka kartice - nemojte da brinete. Potrebno je da o tome obavestite naš Card centar koji za Vas radi 24 časa dnevno. Problematična kartica će biti momentalno blokirana i neće moći da bude korišćena. Ako budete poštovali pravila nećete imati nikakve gubitke. Zahvaljujući tome, Visa kartica je daleko sigurnija i bezbednija od gotovine.
Nemojte da brinete o različitim valutama (konverziji, kursu). Bez obzira u kojoj se zemlji nalazite i kojom valutom plaćate za iznos potrošenih sredstava biće zadužen račun za koji ste se opredelili da kartica bude vezana. Za Vaše dinarske transakcije u zemlji zadužiće se Vaš dinarski račun, bez dodatnih troškova, osim u slučaju podizanja gotovine na bankomatima.
 

4 Visa Visa Debitne kartice

VISA Gold kartica je međunarodno priznata debitna kartica, koja se izdaje pravnim licima, klijentima UniCredit Banke. VISA Gold poslovna kartica pruža dodatnu sigurnost prilikom putovanja u inostranstvo, budući da se svim korisnicima pružaju usluge pomoći i osiguranja na putu.

  NE

Jednostavan pristup Vašem bankarskom računu, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM terminala (Automated Teller Machine - terminal putem kojeg se podiže gotovina u loklanoj valuti nakon identifikacije primaoca njegovim ličnim PIN-om).
Ušteda u vremenu. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM terminalu. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama jednostavnim prezentiranjem Vaše Visa Electron business kartice ili upotrebom tajnog PIN-a na elektronskim terminalima (PIN - Personal Identification Number - Lični identifikacioni broj koji dobijate po prijemu kartice, a koji se sastoji od četiri cifre koje treba ukucati u terminal radi identifikacije korisnika). Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa kartice.
Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša, imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
U slučaju krađe ili gubitka kartice - nemojte da brinete. Potrebno je da o tome obavestite naš Card centar koji za Vas radi 24 časa dnevno. Problematična kartica će biti momentalno blokirana i neće moći da bude korišćena. Ako budete poštovali pravila nećete imati nikakve gubitke. Zahvaljujući tome, Visa kartica je daleko sigurnija i bezbednija od gotovine.
Nemojte da brinete o različitim valutama (konverziji, kursu). Bez obzira u kojoj se zemlji nalazite i kojom valutom plaćate za iznos potrošenih sredstava biće zadužen račun za koji ste se opredelili da kartica bude vezana.
Za Vaše dinarske transakcije u zemlji zadužiće se Vaš dinarski račun, bez dodatnih troškova sem u slučaju podizanja gotovine na bankomatima.
 

5 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Jednostavan pristup Vašem bankarskom računu, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, u više od 250 zemalja širom sveta i na preko 700.000 ATM terminala (Automated Teller Machine - terminal putem kojeg se podiže gotovina u loklanoj valuti nakon identifikacije primaoca njegovim ličnim PIN-om).
Ušteda u vremenu. Umesto nepotrebnog zadržavanja u menjačnicama, možete jednostavno podići novac u lokalnoj valuti na bilo kom ATM terminalu. Zar nije prijatno znati da ne morate da jurite za gotovinom, gde god da se nalazite?
Plaćajte Vaše račune u restoranima i prodavnicama jednostavnim prezentiranjem Vaše Visa Electron business kartice ili upotrebom tajnog PIN-a na elektronskim terminalima (PIN - Personal Identification Number - Lični identifikacioni broj koji dobijate po prijemu kartice, a koji se sastoji od četiri cifre koje treba ukucati u terminal radi identifikacije korisnika). Plaćaćete brzo, jednostavno, komforno i bezbedno upotrebom Visa kartice.
Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša, imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
U slučaju krađe ili gubitka kartice - nemojte da brinete. Potrebno je da o tome obavestite naš Card centar koji za Vas radi 24 časa dnevno. Problematična kartica će biti momentalno blokirana i neće moći da bude korišćena. Ako budete poštovali pravila nećete imati nikakve gubitke. Zahvaljujući tome, Visa kartica je daleko sigurnija i bezbednija od gotovine.
Nemojte da brinete o različitim valutama (konverziji, kursu). Bez obzira u kojoj se zemlji nalazite i kojom valutom plaćate za iznos potrošenih sredstava biće zadužen račun za koji ste se opredelili da kartica bude vezana.
Za Vaše dinarske transakcije u zemlji zadužiće se Vaš dinarski račun, bez dodatnih troškova sem u slučaju podizanja gotovine na bankomatima.
 

6 Master Card Master Card Kreditne kartice

Klijent je državljanin i rezident Srbije ili nerezident koji može da podnese Zahtev za izdavanje kreditne kartice uz polaganje 100% depozita
Kartica se izdaje punoletnim licima koja u trenutku isteka kartice ne mogu biti starija od 65 godina
Sve kratkoročne obaveze, uključujući i obaveze po kreditnoj kartici, mogu da iznose do 30% mesečne neto zarade ili penzije klijenta
Za izdavanje MasterCard kreditne kartice nije neophodno imati otvoren račun u UniCredit Banci
 

22.00 NE

Plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu sa oznakom MasterCard.
Mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu, 24 časa dnevno na bankomatima koji nose oznaku MasterCard.
Jednostavana provera iznosa raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni kreditni limit na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje, bez naknade.
Bezbednija kupovina sa smanjenjem rizika koji sa sobom nosi korišćenje gotovine.
Jednostavnije plaćanje na putovanjima u zemlji i inostranstvu.
Mogućnost korišćenja revolving kredita uz minimalnu mesečnu otplatu od samo 5% od ukupnog duga (klijent može da izvrši uplatu većeg iznosa od minimalnog bez dodatne provizije).
Izvod ostvarenih transakcija se šalje jednom mesečno na kućnu adresu klijenta.
Sve obaveze po MasterCard kreditnoj kartici, nastale transakcijama izvršenim u zemlji ili inostranstvu, obračunavaju se isključivo u dinarima.
 

7 Master Card Master Card Kreditne kartice

MasterCard business je kreditna kartica namenjena klijentima UniCredit Banke koji imaju status pravnog lica.

27.00 NE
8 Visa Visa Kreditne kartice

Klijent je državljanin i rezident Srbije, stalno zaposlen ili penzioner
Kartica se izdaje punoletnim licima koja u trenutku podnošenja zahteva za karticu ne mogu biti starija od 60 godina
Sve kratkoročne obaveze, uključujući i obaveze po kreditnoj kartici, mogu da iznose do 30% mesečne neto zarade ili penzije klijenta
Zahtev za Identika kreditnu karticu mogu podneti i klijenti koji ne primaju platu preko računa otvorenog u UniCredit Banci
Maksimalni iznos kreditnog limita: 10 mesečnih plata ili 3 penzije
Kartica se odobrava bez ili sa depozitom
 

23.50 NE

Predstavlja savršenu zamenu za potrošački kredit
Identične rate omogućavaju jednostavno planiranje mesečnih obaveza
Jednostavna procedura i kratko vreme odobrenja
Ukoliko klijent izmiri celokupan iznos koji je potrošio u toku jednog meseca sa prvim narednim dospećem, neće imati dodatnih troškova na ime kamate
Izvod ostvarenih transakcija se dostavlja klijentu jednom mesečno, bez dodatnih troškova
Jednostavan pristup Vašem računu u Banci, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
Plaćajte u restoranima i prodavnicama brzo, jednostavno, komforno i bezbedno!
Nema više glavobolje sa gotovinom kada planirate putovanje u inostranstvo. Putujte sa malo keša - i imajte uvek i svuda u svetu pristup Vašem novcu.
U slučaju krađe ili gubitka kartice - nemojte da brinete. Potrebno je da o tome obavestite naš Card centar koji za Vas radi 24 časa dnevno. Problematična kartica će biti momentalno blokirana i neće moći da bude upotrebljena. Ako budete poštovali pravila korišćenja nećete imati nikakve gubitke.
 

9 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci

24.00 NE

DinaCard kreditna kartica Vam omogućava da sve ono što kupite plaćate odloženo. Na Vama je samo da odaberete model plaćanja, odnosno da se odlučite da li ćete svakog meseca otplaćivati trećinu, šestinu ili dvanaestinu potrošenog iznosa. 

10 Master Card Master Card Charge kartice  

Osnovne karakteristike:

međunarodno važeća kreditna kartica
namenjena plaćanju robe i usluga
mogućnost podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu 24 časa dnevno
mogućnost odloženog plaćanja kompletnog duga bez kamate (karakteristika „charge” kartice)
mogućnost odloženog plaćanja u dužem vremenskom periodu putem minimalne mesečne otplate od 5% od ukupnog duga (karakterisitika kreditne kartice)
sve nastale obaveze se obračunavaju u dinarima (bez obzira da li su transakcije zaključene u zemlji ili inostranstvu)
iznos raspoloživih sredstava u odnosu na odobreni limit kartice može da se proveri na svim bankomatima UniCredit Banke širom zemlje, bez naknade
mesečni izvodi mogu da se dostavljaju poštom ili mejlom
SMS Card Alarm servis – u cilju maksimalne bezbednosti nakon svake zaključene transakcije karticom, dobijate obaveštenje putem SMS poruke na Vaš mobilni telefon
za članove Vaše porodice možete da zahtevate izdavanje dodatnih kartica (najviše dve).
 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 7.23 7.39 7.64 - - -
2 2.43 2.78 3.28 3.75 - -
3 2.32 2.68 3.17 3.65 - -
4 - - 7.76 - - -
5 - - 3.30 3.82 - -
6 - - 3.20 3.71 - -
7 1.89 2.25 2.45 2.59
8 0.86 0.89 0.92 0.98
9 6.17 6.19 6.19
10 11.1
11 5.65
12 5.5
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Studentski paket račun Tekući dinarski RSD 0 da
2 Paket račun plus Tekući dinarski RSD 235 RSD mesečno 30% godišnje; EKS 34,51% Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
3 Paket račun premium Tekući dinarski RSD 385 RSD mesečno 30% godišnje; EKS 34,51% Do visine prosečnog tromesečnog priliva 12 meseci da
4 Paket račun štednje Tekući dinarski RSD 0 ne
5 Paket račun za nerezidente Tekući dinarski RSD 150 RSD mesečno da
6 Paket račun Company Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 499 RSD mesečno NKS 25%; EKS 28,08% godišnje zavisi od ostvarenog prometa 12 meseci da
7 Paket račun Company Premium Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 499 RSD mesečno NKS 25%; EKS 28,08% godišnje zavisi od ostvarenog prometa 12 meseci da
8 Tekući račun za korporativne klijente Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 200 RSD mesečno NKS 25%; EKS 28,08% godišnje zavisi od ostvarenog prometa 6 meseci da
7.8 (53)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.