Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Marfin Bank A.D.

Sedište: Beograd
Adresa: Dalmatinska 22
Telefon: 011 33 06 300
Faks: 011 3241 448
Broj poslovnica: 28
Broj bankomata: 27
SWIFT Code LIKIRSBG
Email: office@marfinbank.rs
Website: www.marfinbank.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Dugoročni stambeni krediti sa osiguranjem kod NKOSK u EUR do 200000.00 EUR 20.00  
2 Kredit za kupovinu automobila sa deviznom klauzulom i učešćem 2000.00 do 50000.00 EUR 30.00 1.50
3 Auto krediti - PARTNER 2000.00 do 50000.00 EUR   1.50
4 Dinarski gotovinski krediti 185.00 do 12000.00 EUR   2.00
5 Potrošački krediti u dinarima 185.00 do 12000.00 EUR   2.00
6 Subvencionisani potrošački krediti 50000.00 do 300000.00 RSD    
7 Revolving kreditna linija     2.00
8 Subvencionisani krediti u Eur     0.50
9 Subvencionisani krediti u RSD     0.50
10 Dozvoljeno prekoračenje po računu   EUR   2.00
11 Krediti za poslovni prostor u EUR   EUR   2.00
12 Kredit za refinansiranje u dinarima 1000.00 do 12000.00 EUR    
13 Krediti za obrtna sredstva u RSD   RSD   2.00
14 Kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom 1000.00 do 12000.00 EUR    
15 Potrošački krediti indeksirani u evrima za kupovinu građevinskog materijala i legalizaciju stambenih objekata 1000.00 do 12000.00 EUR   2.00
16 Potrošački krediti sa valutnom klauzulom 1000.00 do 12000.00 EUR   2.00
17 Krediti za poboljšanje životnog prostora, adaptaciju i rekonstrukciju u RSD do 12000.00 EUR   2.00
18 Potrošački krediti u dinarima za kupovinu građevinskog materijala i legalizaciju stambenih objekata 1000.00 do 12000.00 EUR   2.00
19 Dugoročni stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK u EUR do 200000.00 EUR 20.00  
20 Krediti za poslovni prostor u RSD   RSD   2.00
21 Gotovinski krediti sa valutnom klauzulom - EUR 185.00 do 12000.00 EUR   2.00
22 Keš paket plus 1000.00 do 6250.00 EUR   2.00
23 Krediti za obrtna sredstva u EUR   EUR   2.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun građana

 

  NE
2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun građana

  NE

Kartice kojim možete podizati gotovinu i plaćati robu i usluge do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu

3 Visa Visa Debitne kartice

Pristup sredstvima 24/7.
Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu.
Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite).
Prilikom plaćanja u inostranstvu ne morate da menjate novac u menjačnicama za domicilnu valutu već će banka prilikom svake transakcije automatski konvertovati iznos u dinare i zadužiti Vas račun.
 

  NE

Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu.
Plaćanje roba i usluga u zemlji bez provizije.
Za transakciju u inostranstvu postoji provizija za konverziju.
Neograničen broj dodatnih kartica za fizička lica.
 

4 Master Card Master Card Kreditne kartice

Kartica se dobija na osnovu Vaših poslovnih rezultata, odnosno bilansa uspeha.

  DA

Upotreba ove kartice omogućava Vam odloženo plaćanje do 45 dana bez obaveze plaćanja kreditne kamate

5 Visa Visa Kreditne kartice

1. Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Marfin Bank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plata uvećane za eventualni depozit koji nije obavezan

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,8% na iskorišćeni deo kredita

2. Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plate

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 2,20% na iskorišćeni deo kredita

3. Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,50% na iskorišćeni deo kredita

1.80 DA

Kreditnim karticama možete podizati gotovinu i plaćati robu i usluge do iznosa odobrenog kreditnog limita

6 Visa Visa Kreditne kartice

1. Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Marfin Bank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plata uvećane za eventualni depozit koji nije obavezan

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,95% na iskorišćeni deo kredita

2. Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plate

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 2,20% na iskorišćeni deo kredita

3. Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,50% na iskorišćeni deo kredita

2.00 DA
7 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

1. Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Marfin Bank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plata uvećane za eventualni depozit koji nije obavezan

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,8% na iskorišćeni deo kredita

2. Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u iznosu od 4,3 plate

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 2,20% na iskorišćeni deo kredita

3. Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu

• Kreditna kamata na mesečnom nivou je 1,50% na iskorišćeni deo kredita

1.80 NE
8 Visa Visa Kreditne kartice

Marfin banka u saradnji sa odabranim turističkim agencijama Vam omogućava uz Visa kreditnu karticu lakši, lepši i povoljniji odmor. Nova Marfin Travel Visa kreditna kartica pruža posebne popuste i dodatne pogodnosti u vezi sa aranžmanima sledećih turističkih agencija:
Club Paradiso
CMC Group turistička agencija
Glob Metropoliten Tours
Matico Travel
Robinson
Sabra
Top Tours
Unis Tours
 

Odloženo plaćanje do 3 meseca

1.75
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 9 10.5 11 12 - -
2 3.5 4.5 5.5 6 - -
3 1.5 2.75 3 3.5 - -
4 1.5 1.75 2.25 2.5 - -
5 1.5 2.25 2.75 3 - -
6 3.8 4.8 5.8 6.3 - -
7 6 6 6 6 6 6
8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
9 2 2 2 2 2 2
10 1 1 1 1 1 1
11 2 2 2 2 2 2
12 9 10.5 11 12
13 1.5 2.5 3 3.5
14 3.8 4.8 5.8 6.3
15 3.5 4.5 5.5 6
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 120 RSD mesečno 24% godišnje U visini 1 neto zarade 12 meseci da
2 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD - da
4.0 (33)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.