Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Moskovska banka AD Beograd

Sedište: Beograd
Adresa: Karađorđeva 89
Telefon: 011/ 395-22-00
Faks: 011/ 395-22-40
Broj poslovnica: 1
Broj bankomata: 0
SWIFT Code MBBGRSBG
Email: office@moskovskabanka.rs
Website: www.moskovskabanka.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Potrošački kredit indeksiran u evrima 500.00 do 10000.00 EUR   0.75
2 Potrošački dinarski kredit 10000.00 do 450000.00 RSD   0.75
3 Auto krediti 2000.00 do 20000.00 EUR 30.00 1.00
4 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit 10000.00 do 450000.00 RSD   0.75
5 Dugoročni gotovinski dinarski kredit 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
6 Dugoročni kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom 50000.00 do 1000000.00 RSD   2.00
7 Gotovinski kredit indeksiran u evrima 500.00 do 10000.00 EUR   0.50
8 Turistički dinarski kredit 10000.00 do 450000.00 RSD   0.75
9 Refinansirajući kredit sa valutnom klauzulom u eur 500.00 do 10000.00 EUR   1.00
10 Turistički kredit indeksiran u evrima 500.00 do 10000.00 EUR   1.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice  
2 Visa Visa Debitne kartice

Kartica poseduje DDA čip  zahvaljujući kojoj je sprečena mogućnost svakog neovlašćenog korišćenja kartice ili njene zloupotrebe.

Visa platnu karticu Moskovske banke Beograd mogu dobiti sve zainteresovane osobe bez naknade, jednostavnim otvaranjem tekućeg računa. Kartica omogućava pristup novčanim sredstavima u zavisnosti od stanja na računu i to za plaćanja roba i usluga na prodajnim mestima ili podizanje novca na bankomatima.

Visa kartica Moskovske banke Beograd omogućava korišćenje sledećih usluga bez naknade:

• Podizanje novca na bankomatima Moskovske banke
• Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu
• Upit stanja na računu na bankomatima Moskovske banke

Kartica se izdaje sa rokom važenja od dve godine nakon čega se može jednostavno zameniti novom.

  NE
3 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren račun u banci

  NE
4 Visa Visa Kreditne kartice

Visa kreditna kartica namenjena je fizičkim licima za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima sa oznakom  Visa Card , kao i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka na kojima se vrši prihvatanje Visa kartica u zemlji i inostranstvu. Ovu karticu je moguće koristiti i za refinansiranje postojećih obaveza po kreditnim karticama.
Iznos: 10.000-500.000 dinara
Mesečni anuitet: 5% od ukupnog iznosa iskorišćenih sredstava**
Rok važenja: 24 meseca

22.00 NE
5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Dina kreditna kartica Moskovske banke Beograd je po svojim karakteristikama revolving kartica, koju možete dobiti bez depozita i učešća.

23.00 NE

Namenjena je fizičkim licima za plaćanje roba i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka i pošte. Ovu karticu možete koristiti i za refinansiranje već postojećih obaveza po kreditnim karticama.

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 3.5 5 8 8.5 -
2 2.5 5.6 6.1 6.7 4.7 5
3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
4 2 2 2 2 2 2
5 1 1.3 1.6 1.8 - -
6 - - 3.50 4.00 4.50
7 - - - 5.10 3.5
8 - - - 5.30
9 2.5 4.8 5.3 5.8 4.7 5
10 2.5 5 5.5 6 4.7 5
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Dinarski račun Tekući dinarski RSD - da
2 Tekući račun za zaposlene Tekući dinarski RSD 200 RSD mesečno 1.81% mesečno 5.000- 180.000 dinara 12 meseci da
3 Tekući računi za penzionere Tekući dinarski RSD 150 RSD nesečno 2.21% 5.000- 180.000 dinara maksimalno 12 meseci da
5.2 (17)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.