Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

NLB Banka A.D.

Sedište: Novi Beograd
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 165v
Telefon: 011/2225100
Faks: 011 2225195
Broj poslovnica: 57
Broj bankomata: 67
SWIFT Code CONARS22
Email: info@nlb.rs
Website: www.nlb.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Kratkoročni potrošački kredit uz primenu valutne klauzule sa učešćem od 300.00 EUR 30.00 1.55
2 Dugoročni dinarski kredit za finansiranje biljne i stočarske proizvodnje od 10000.00 RSD   1.60
3 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za kupovinu stambenih objekata, stambenu izgradnju, otkup gradjevinskog zemljišta i refinansiranje stambenih kredita od 5000.00 EUR   1.55
4 Dugoročni gotovinski dinarski kredit - fiksna kam. stopa - Grawe osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
5 Dugoročni gotovinski dinarski kredit - promenjiva kam.stopa - Grave osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
6 Dugoročni potrošacki kredit uz primenu valutne klauzule za korisnike LB sa učešćem od 500.00 EUR 30.00 1.65
7 Kratkoročni dinarski kredit za obrtna sredstva od 50000.00 RSD    
8 Dugoročni investicioni sufinansirani krediti prema programu mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje za 2010. i 2011. godinu od 5000.00 EUR    
9 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit - SAVA životno osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
10 Dugoročni kredit na bazi deviznog depozita od 33% od 1500.00 EUR   1.55
11 Dugoročni kredit na bazi deviznog depozita od 100% od 2000.00 EUR   0.80
12 Kratkoročni dinarski potrošački kredit od 10000.00 RSD   1.75
13 Dugoročni dinarski potrošački kredit od 20000.00 RSD   1.75
14 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za dovršenje, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta sa depozitom od 5000.00 EUR   1.40
15 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule osiguran kod NKOSK indeksiran u eur za kupovinu stambenog objekta sa učešćem od 10000.00 EUR 20.00 0.80
16 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za dovršenje, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta bez depozita od 5000.00 EUR   1.55
17 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za kupovinu stambenih objekata, stambenu izgradnju, otkup gradjevinskog zemljišta i refinansiranje stambenih kredita sa učešćem od 5000.00 EUR 20.00 1.30
18 Kratkoročni dinarski kredit za obrtna sredstva od 10000.00 RSD   1.75
19 Dugoročni kredit za kupovinu automobila uz primenu valutne klauzule sa učešćem od 500.00 EUR 30.00 2.00
20 Dugoročni potrošacki kredit uz primenu valutne klauzule sa učešćem od 300.00 EUR 30.00 1.75
21 Kratkoročni dinarski potrošački kredit za refinansiranje duga po kreditnim karticama od 20000.00 RSD   1.50
22 Dugoročni gotovinski kredit uz primenu valutne klauzule od 300.00 EUR   2.00
23 Dugoročni dinarski kredit za refinansiranje (za TR osnov 115) 13-84 od 50000.00 RSD   1.00
24 Dugoročni dinarski kredit za refinansiranje (za TR osnov 115) 13-60 od 50000.00 RSD   1.00
25 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule osiguran kod NKOSK indeksiran u eur za kupovinu stambenog objekta sa depozitom od 10000.00 EUR   0.70
26 Dugoročni stambeni kredit uz subvenciju sredstava iz budžeta Republike Srbije za 2012. od 8000.00 EUR    
27 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit od 10000.00 RSD   1.75
28 Dugoročni kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta od 1000.00 EUR   1.75
29 Dugoročni kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije od 1000.00 EUR   1.75
30 Dugoročni kredit za izgradnju poljoprivrednog objekta od 1000.00 EUR   1.75
31 Dugoročni kredit za finansiranje višegodišnih biljnih zasada od 500.00 EUR   1.65
32 Dugoročni kredit za nabavku i formiranje osnovnog stada od 500.00 EUR   1.65
33 Stambeni kredit u dinarima uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za kupovinu stambenih objekata u vlasništvu NLB banke sa depozitom od 5000.00 EUR   0.70
34 Stambeni kredit u dinarima uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za kupovinu stambenih objekata u vlasništvu NLB banke sa učešćem od 5000.00 EUR 20.00 0.90
35 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit- fiksna kam.stopa - Grawe osiguranje od 10000.00 RSD   2.00
36 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit- promenljiva kam.stopa - Grawe osiguranje od 10000.00   2.00
37 Dugoročni gotovinski dinarski kredit -SAVA životno osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
38 Kratkoročni dinarski kredit za penzionere - Grawe osiguranje od 30000.00 RSD    
39 Dugoročni gotovinski kredit za penzionere - Grawe osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
40 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit za korisnike usluga LB - fiksna kam. stopa od 10000.00 RSD    
41 Kratkoročni gotovinski dinarski kredit za korisnike usluga LB - promenljiva kam. stopa od 10000.00 RSD   2.00
42 Dugoročni gotovinski dinarski kredit za korisnike usluga LB - promenljiva kam. stopa od 30000.00 RSD   2.00
43 Kratkoročni potrošački kredit uz primenu valutne klauzule sa depozitom od 300.00 EUR   1.45
44 Dugoročni gotovinski dinarski kredit sa valutnom klauzulom - obezbeđen hipotekom od 1000.00 EUR   2.00
45 Dinarski kratkoročni i dugoročni krediti za MSP i preduzetnike iz Nišavskog okruga za obrtna sredstva i investiciona ulaganja 3000.00 do 50000.00 EUR   1.20
46 Dugoročni gotovinski dinarski kredit - SAVA životno osiguranje od 30000.00 RSD   2.00
47 Dugoročni gotovinski kredit za korisnike ličnog bankarstva uz primenu valutne klauzule - obezbeđen hipotekom od 1000.00 EUR   2.00
48 Dugoročni potrošački dinarski kredit za fizička lica - bez depozita sa subvencijom dela kamate od Fonda za zaštitu životne sredine od 30000.00 RSD    
49 Dugoročni potrošački dinarski kredit za fizička lica - bez depozita sa učešćem od 30% i subvencijom dela kamate od Fonda za zaštitu životne sredine od 300.00 EUR 30.00  
50 Stambeni dinarski kredit za kupovinu stambenih objekata, stambenu izgradnju, otkup građevinskog zemljišta i refinansiranje stambenih kredita sa učešćem od 500000.00 RSD 20.00 1.30
51 Stambeni dinarski kredit za dovršenje, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta od 500000.00 RSD   2.05
52 Dugoročni gotovinski dinarski kredit za korisnike usluga LB - fiksna kam. stopa od 30000.00 RSD   2.00
53 Dugoročni kredit na bazi deviznog depozita od 50% od 2000.00 EUR   1.30
54 Dugoročni dinarski namenski kredit za kupovinu automobila od 100000.00 RSD   1.75
55 Dugoročni kredit za kupovinu automobila uz primenu valutne klauzule sa depozitom od 1000.00 EUR   1.55
56 Subvencionisani dugoročni potrošački kredit indeksiran u EUR za kupovinu automobila 1000.00 do 40000.00   0.50
57 Dugoročni potrošacki kredit uz primenu valutne klauzule sa depozitom od 300.00 EUR   1.55
58 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule indeksiran u eur za kupovinu stambenih objekata, stambenu izgradnju, otkup gradjevinskog zemljišta i refinansiranje stambenih kredita sa depozitom od 5000.00 EUR   1.20
59 Subvencionisani dugoročni potrošački kredit indeksiran u EUR za kupovinu traktora 1000.00 do 30000.00 EUR   0.50
60 Stambeni kredit uz primenu valutne klauzule osiguran kod NKOSK indeksiran u eur za kupovinu stambenog objekta od 10000.00 EUR   1.05
61 Dugoročni potrošacki kredit uz primenu valutne klauzule za korisnike LB sa depozitom od 500.00 EUR   1.55
62 Dugoročni gotovinski kredit za korisnike ličnog bankarstva uz primenu valutne klauzule od 500.00 EUR   2.00
63 Dugoročni stambeni krediti sa subvencijom sredstava iz budžeta RS   10.00  
64 Stambeni dinarski kredit za kupovinu stambenih objekata, stambenu izgradnju, otkup građevinskog zemljišta i refinansiranje stambenih kredita od 500000.00 RSD   1.55
65 Subvencionisani dugoročni dinarski potrošački kredit 30000.00 do 2000000.00 RSD   0.50
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Visa Visa Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu otvorenog dinarskog tekućeg računa za mlade. Depozit Radi identifikacije, potrebno je da prilikom otvaranja računa, pokažete ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih.

  NE

Sa ovom karticom možete da plaćate robu i usluge na elektronski opremljenim prodajnim mestima obeleženim znakom Visa Electron, kao i da podižete gotovinu na bankomatima i šalterima NLB banke i svih ostalih banaka uključenih u program Visa.
Korisnik kartice se prilikom kupovine identifikuje potpisom ili PIN-om (ličnim identifikacionim brojem), a prilikom podizanja gotovine isključivo PIN-om.
 

2 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Ova platna kartica služi za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard nalepnicom, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i na šalterima banaka. 

3 Visa Visa Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu otvorenog računa građana i lične uplate

  DA

Ova Visa kartica ima sledeće funkcije:
Plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima, u zemlji i u inostranstvu, koja su opremljena elektronskim POS terminalima ili mehaničkim imprinterima.
Plaćanje roba i usluga putem interneta, kataloške i telefonske prodaje i sl.
Podizanje lokalne valute na Visa bankomatima, u zemlji i inostranstvu, kao i na šalterima banaka.
 

4 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Sa ovom karticom moguce je obavljati novčane transakcije na elektronski opremljenim prodajnim mestima, kao i na šalterima i bankomatima NLB banke i svih ostalih banaka uključenih u program Visa. Transakcije se obavljaju isključivo u okviru stanja na računu tj. svaka transakcija je autorizovana. Korisnik kartice se prilikom obavljanja kupovine identifikuje potpisom ili PIN-om (licnim identifikacionim brojem), a prilikom podizanja gotovine isključivo PIN-om. 

5 Visa Visa Debitne kartice

1. Popunjen i overen Zahtev za dobijanje kartice – original ili primerak skinut sa interneta, sa podacima o firm i nosiocma kartica 2. Otvoren devizni račun u NLB Continental banci – potrebna dokumentacija: 2.1. Izvod iz Zavoda za statistiku (može i kopija) 2.2. Upis u sudski registar (može i kopija) 2.3. Depo karton (može i kopija) 3. Uplaćena sredstva u visini zbira limita po karticama, prebačena na podračune po karticama, kao i članarina za prvu godinu važenja kartice 4. Dostavljena menica kao sredstvo obezbeđenja 5. Potpisan i overen Ugovor o korišćenju Visa Business kartice

  DA

Koristiti se za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima obeleženim znakom Visa u zemlji inostranstvu. Takođe, ova kartica se može koristiti i za plaćanja putem interneta, poštanske ili telefonske porudžbine. 

6 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun pravnog lica u banci

  NE

Koristiti se za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima obeleženim znakom Visa Electron 

7 Maestro Maestro Debitne kartice

Maestro debitna kartica NLB banke je debitna platna kartica sa međunarodnim važenjem. Ako postanete korisnik Maestro kartice NLB banke moći ćete da je upotrebljavate na brojnim prodajnim mestima u zemlji i inostanstvu.

 

Plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima, u zemlji i u inostranstvu, koja su opremljena elektronskim POS terminalima.
Podizanje lokalne valute na Maestro bankomatima, u zemlji i inostranstvu, kao i na šalterima banaka.
Korisnik kartice se prilikom kupovine i prilikom podizanja gotovine identifikuje isključivo PIN-om (ličnim identifikacionim bojem).
 

8 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Debitna kartica se odobrava pravnim licima, a izdaje fizičkim licima po zahtevu ovlašćenog lica. Da bi se dobila debitna kartica Banka otvara namenski račun koji se vezuje za platnu karticu (posebni namenski računi se koriste zbog nivoa rezervacije sredstava i očuvanja redosleda realizacije redovnih naloga iz poslovanja na redovnom računu).

  NE

DinaCard Business debitna kartica je namenjena pravnim licima i preduzetnicima za plaćanje roba i usluga u zemlji na svim prodajnim mestima opremljenim elektronskim POS uređajima,kao i za podizanje gotovine na svim isplatnim mestima obeleženim oznakom DinaCard. 

9 Visa Visa Kreditne kartice

Kartica se izdaje na osnovu kreditne sposobnosti potencijalnog korisnika

2.04 DA

Ova Visa kartica ima sledeće funkcije:
Plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima, u zemlji i inostranstvu, koja su opremljena POS terminalima ili mehaničkim imprinterima.
Plaćanje roba i usluga putem interneta, kataloške i telefonske prodaje i sl.
Podizanje lokalne valute na Visa bankomatima, u zemlji i inostranstvu, kao i na šalterima banaka.
 

10 Visa Visa Kreditne kartice

na osnovu otvorenog tekućeg računa građana i kreditne sposobnosti, (lični dohodak, penzija, devizni depozit)

2.04 DA

Ova Visa kartica ima sledeće funkcije:
Plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima, u zemlji i inostranstvu, koja su opremljena POS terminalima ili mehaničkim imprinterima.
Plaćanje roba i usluga putem interneta, kataloške i telefonske prodaje i sl.
Podizanje lokalne valute na Visa bankomatima, u zemlji i inostranstvu, kao i na šalterima banaka.
 

11 Visa Visa Kreditne kartice

Visa Electron kreditna kartica je nova Visa kartica NLB banke koja Vam omogućava odloženo plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima obeleženim Visa Electron znakom u zemlji. Ovu karticu smo nazvali Čuvarkuća, jer je njena osnova funkcija najsličnija onoj koju su donedavno imali čekovi za odloženo plaćanje.

1.85
12 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

DinaCard kreditna kartica NLB banke je revolving kreditna platna kartica sa domacim važenjem. Ako postanete korisnik DinaCard kreditne kartice NLB banke, moći ćete da je upotrebljavate na brojnim prodajnim mestima u zemlji.

2.04

Plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima u zemlji koja su opremljena POS terminalima ili mehaničkim imprinterima.
Plaćanje roba i usluga putem interneta, kataloške i telefonske prodaje i sl.
Podizanje gotovine na bankomatima, u zemlji kao i na šalterima banaka.
 

13 Master Card Master Card Kreditne kartice

MasterCard Standard kartica NLB banke je revolving kreditna platna kartica sa međunarodnim važenjem.

2.04 DA

Plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima, u zemlji i u inostranstvu, koja su opremljena POS terminalima ili mehaničkim imprinterima.
Plaćanje roba i usluga putem interneta, kataloške i telefonske prodaje i sl.
Podizanje lokalne valute na MasterCard bankomatima, u zemlji i u inostranstvu, kao i na šalterima banaka.
 

14 Master Card Master Card Kreditne kartice

otvoren račun u banci

  DA

MasterCard Business charge je internacionalna kartica, omogućava bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima koja imaju istaknut znak MasterCard 

15 Visa Visa Kreditne kartice

Visa Business charge je internacionalna kartica, omogućava bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima koja imaju istaknut znak Visa.

Visa Business charge je kreditna kartica koja se odobrava pravnom licu odnosno preduzetniku, a izdaje fizičkom licu po zahtevu ovlašćenog lica. Po ovoj kartici sva zaduženja se, bez obzira na mesto nastanka, obračunavaju i iskazuju u dinarima.
 

  DA

Ove kartice mogu da se koriste za plaćanje na prodajnim mestima koja koriste mehanicki imprinter ili POS uređaj, za podizanje gotovine na bankomatima i POS uređajima na šalterima banaka, kao i za plaćanje putem interneta, poštanskih ili telefonskih porudžbina.

Kreditni limit se odobrava pravnom licu odnosno preduzetniku, a svakoj kartici se odobravaju pojedinačni limiti kako je navedeno u pristupnici, s tim što zbir pojedinacnih limita po karticama ne može biti veći od odobrenog kredinog limita, koji predstavlja finansijski okvir za korišćenje ove kartice. Podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka je ograničeno na dnevnom nivou po pojedinačnoj kartici (sigurnosni limit), a po svakoj transakciji podizanja gotovine, naplaćuje se odgovarajuća naknada. Sa poslednjim danom u mesecu pravi se presek i formiraju dospele obaveze koje predstavljaju ukupnu potrošnju u toku meseca uključujući i provizije za podizanje gotovine. Komitent je u obavezi da dospele obaveze plati do 10-og u mesecu, i u tom periodu se ne obračunava kamata. Ukoliko ne uplati do desetog dana u mesecu obračunava se zatezna kamata od prvog dana u mesecu na iznos neizmirene dospele obaveze.

Dnevni limit za podizanje gotovine je 20.000,00 dinara. Kartica se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.
 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 - - - - 4.38 4.48
2 9.85 9.85 9.85 9.85 10.15 10.5
3 7.7 8.2 8.7 10 - -
4 8.2 8.7 9.2 10.5 - -
5 - - - 12 12.5 -
6 - - - 12.7 13.2 -
7 - - - - 4.43 4.53
8 - - - - 4.27 4.37
9 - 3.3 3.85 4.75 - -
10 - 3.5 4.05 4.95 - -
11 - 0.95 1.2 1.65 - -
12 - 1.55 2 2.6 - -
13 - - - - 5.28 5.38
14 - - - - 5.38 5.48
15 - - - 1.85 2.25 2.45
16 - - - 3.1 3.5 3.7
17 - - - - 4.17 4.27
18 10.35 10.35 10.35 10.35 10.65 11
19 - 3.4 3.95 4.85 - -
20 2.58 2.58 2.58 2.58 2.88 2.98
21 2.78 2.78 2.78 2.78 3.08 3.18
22 - - - - 4.53 4.63
23 - - - - 5.43 5.53
24 - - - - 5.53 5.63
25 - - - 1.9 2.3 2.5
26 - - - 3.25 3.65 3.85
27 - - - - 4.22 4.32
28 8.4 8.9 9.4 10.7 - -
29 - - - 12.2 12.7 -
30 - - - - 4.64 4.69
31 7.9 8.4 8.9 10.2 - -
32 - - - 12.5 13 -
33 - 3.35 3.9 4.8 - -
34 - 3.45 4 4.9 - -
35 - 1 1.25 1.7 - -
36 - - - - 4.47 4.52
37 - 0.95 1.2 1.65 - -
38 1.6 - - - - -
39 - - - - 4.38 4.48
40 - - - - 4.43 4.53
41 - - - - 4.48 4.58
42 - - - - 4.33 4.43
43 - 1 1.25 1.7 - -
44 - 3.4 3.95 4.85 - -
45 - 3.45 4 4.9 - -
46 - 3.55 4.1 5 - -
47 - 1.05 1.3 1.75 - -
48 - 1.1 1.35 1.8 - -
49 - 1.6 2.05 2.65 - -
50 - 1.65 2.1 2.7 - -
51 - 1.7 2.15 2.75 - -
52 - - - - 5.33 5.43
53 - - - - 5.38 5.48
54 - - - - 5.43 5.53
55 - - - - 5.48 5.58
56 - - - 1.95 2.35 2.55
57 - - - 2 2.4 2.6
58 - - - 3.15 3.55 3.75
59 - - - 3.2 3.6 3.8
60 - - - - 4.12 4.22
61 - - - - 4.74 4.79
62 - - - - 4.79 4.84
63 - 1.05 1.3 1.75 - -
64 - - - - 4.69 4.74
65 - - - - 4.48 4.58
66 - - - - 4.07 4.17
67 - - - - 4.12 4.22
68 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
69 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
70 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
71 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
72 - - - - 4.17 4.27
73 - - - - 3.98 4.03
74 - - - - 4.03 4.08
75 - - - - 4.13 4.18
76 - - - 4.6 5.15 -
77 - - - 5.05 5.35 -
78 - - - - 4.02 4.12
79 - 1.55 2 2.6 - -
80 - 1.6 2.05 2.65 - -
81 - 1.65 2.1 2.7 - -
82 - 1.7 2.15 2.75 - -
83 - - - 1.85 2.25 2.45
84 - - - 1.9 2.3 2.5
85 - - - - 4.08 4.13
86 - - - - 4.13 4.18
87 - - - - 4.23 4.28
88 - - - - 4.18 4.23
89 - - - - 4.08 4.13
90 - - - - 4.59 4.64
91 - - - 10.5
92 - - - 10.7
93 - - - - 11 -
94 - - - - 11.2 -
95 - 1.1 1.35 1.8 - -
96 - - - 3.15 3.55 3.75
97 - - - 3.1 3.5 3.7
98 - - - 1.95 2.35 2.55
99 - - - 2.4 2.6
100 - - - - 4.54 4.59
101 - - - - 4.58 4.68
102 - - - 3.2 3.6 3.8
103 - - - 3.25 3.65 3.85
104 - - - - 4.69 4.74
105 - - - - 4.64 4.69
106 - - - 5.1 5.4 -
107 - - - 5.15 5.45 -
108 - - - 5.25 5.55 -
109 - - - 5.1 5.4 -
110 - - - 5.15 5.45 -
111 - - - 5.2 5.5 -
112 - 3.75% 4.25% 5.50% - -
113 - 3.85% 4.35% 5.60% - -
114 - 3.90% 4.40% 5.65% - -
115 - 3.95% 4.45% 5.70% - -
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun za zaposlene i penzionere Tekući dinarski RSD 110 - 280 RSD mesečno 28.5% U visini plate/penzije 12 meseci da
2 Tekući račun za mlade Tekući račun za mlade dinarski RSD 0 da
3 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 250 RSD mesečno da
4 Tekući račun za nerezidente Tekući dinarski RSD 1200 RSD mesečno da
5 Tekući račun za poljoprivrednike Tekući dinarski RSD 280 RSD mesečno 28.5% U visini mesečnog priliva 12 meseci da
4.9 (9)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.