Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Credy Banka

Sedište: Kragujevac
Adresa: Kralja Petra I br. 13
Telefon: 034/335-617
Faks: 034/331-370
Broj poslovnica: 75
Broj bankomata: 44
SWIFT Code KRAGRS22
Email: crb.komentari@credybanka.com
Website: www.credybanka.com
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Kratkoročni krediti za likvidnost   RSD    
2 Kratkoročni dinarski krediti po tekućem računu   EUR    
3 Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva   RSD    
4 Kratkoročni krediti pokriveni 100% depozitom   RSD    
5 Gotovinski kredit za kvalitetne klijente sa rokom do 24m.     2.00
6 Namenski kredit za kupovinu automobila za klijente banke sa rokom do 60m.   RSD   2.00
7 Refinansirajući kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 60m.   RSD   2.50
8 Refinansirajući kredit za kvalitetne klijente sa rokom do 60m.   RSD   2.00
9 Gotovinski kredit za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 60m.   RSD   3.00
10 Gotovinski kredit na bazi 100% deviznog depozita za klijente banke   RSD   2.00
11 Gotovinski kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 24m.   RSD   2.50
12 Gotovinski kredit na bazi 100% deviznog depozita za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom   RSD   3.00
13 Namenski kredit za kupovinu automobila za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 60m.   RSD   3.00
14 Namenski kredit za kupovinu automobila za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 84m.   EUR 30.00 3.00
15 Dinarski kratkoročni kredit za finansiranje izvoza   RSD    
16 Kratkoročni revolving kredit   RSD    
17 Kratkoročni krediti za obrtna sredstva   RSD    
18 Namenski krediti sa subvencijom dela kamate od strane Fonda za razvoj Republike Srbije za nabavku automobila,traktora,autobusa,građevinskih mašina,teretnih motornih vozila-kamiona   EUR   0.50
19 Kratkoročni krediti iz programa Vlade RS   RSD    
20 Refinansirajući kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 24m.   RSD   2.50
21 Krediti za dugoročna ulaganja   RSD    
22 Dugoročni krediti za investicije      
23 Kredit za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 24m.   RSD   3.00
24 Gotovinski kredit za klijente koji počinju poslovni odnos sa bankom sa rokom do 60m.   RSD    
25 Gotovinski kredit za kvalitetne klijente sa rokom do 60m.   RSD   2.00
26 Namenski kredit sa subvencijom dela kamate od strane Fonda za razvoj RS za kupovinu robe i usluga domaćeg porekla:nameštaja,kućnih aparata.materijala,računara ,domaćeg softvera i usluge implementacije   RSD   0.50
27 Refinansirajući kredit za kvalitetne klijente sa rokom do 24m.   RSD   2.00
28 Namenski kredit za kupovinu automobila za klijente banke sa rokom do 84m.   EUR 30.00 2.00
29 Namenski krediti za trajna potrošna dobra za klijente banke   EUR 30.00 2.00
30 Namenski krediti za trajna potrošna dobra za klijente koji nemaju poslovni odnos sa bankom   EUR 30.00 3.00
31 Namenski kreditI za adaptaciju stambenog prostora za klijente banke   EUR 30.00 2.00
32 Namenski kreditI za adaptaciju stambenog prostora za one koji nisu klijenti banke   EUR 30.00 3.00
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Za posedovanje Dina Card u Credy banci potrebno je samo da imate otvoren tekući račun.

  NE

plaćatianje robe i usluga na svim mestima u zemlji koja imaju istaknutu oznaku DinaCard,

podizanje gotovog novca na šalterskim posterminalima, kao i na bankomatima,

upit u stanje po tekućem računu na bankomatima bilo kad u toku od 24 časa.

2 Visa Visa Debitne kartice

Uslov za dobijanje kartice je položen depozit na posebnom računu i deponovanje instrumenata obezbedjenja u koje spada menica sa meničnim ovlašćenjem.

  NE
3 Visa Visa Debitne kartice

Kartica se izdaje na osnovu tekućeg računa građana.

  NE

VISA ELECTRON predstavlja jedinstveno sredstvo plaćanja kojim se može:
·plaćati roba i usluge preko POS terminala
·podizati gotov novac na šalterskim POS terminalima, kao i na bankomatima.

4 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Za posedovanje DinaCard poslovne kartice potrebno je da klijent ima otvoren poslovni račun u Credy banci uz odgovarajuće instrumente obezbedjenja. Korisnik DinaCard poslovne kartice može biti i svako punoletno fizičko lice kome ovlašćeno lice pravnog lica ili preduzetnika, odobri korišćenje poslovne kartice.

  NE

Kartica omogućava da sredstva sa računa svoje firme ili radnje, koristite za plaćanje roba i usluga ili za podizanje gotovine na svim šalterskim POS-terminalima i bankomatima u zemlji koji su obeleženi oznakom DinaCard.

5 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Za korisnika DinaCard kreditne kartice potrebno je:
·otvoren tekući račun kod Credy banke
·redovni mesečni priliv po osnovu zarade ili druge vrste priliva
·mogućnost raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa u dozvoljenim okvirima

Ukoliko se ne poseduje tekući račun u Credy banci, otvara se namenski tekući račun. U tom slučaju potrebno je uplatiti depozit, ili obezbediti račun solo menicom sa dva žiranta.Isto važi i za veći limit.

2.20 NE

Ona Vam omogućava odloženo plaćanje robe i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji, kao i podizanje gotovine na svim šalterskim posterminalima i bankomatima koji su obeleženi DinaCard znakom.

6 Visa Visa Kreditne kartice

Otvoren tekući račun kod Credy banke, redovni mesečni priliv: po osnovu zarade ili neke druge vrste priliva (penzije ili dr.), raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u dozvoljenim okvirima, ukoliko ne posedujete tekući račun u Credy banci onda se u svrhu izdavanja kartice otvara namenski tekući račun.

2.20 DA

plaćanje robe i usluga preko POS terminala
podizanje gotovog novca na šalterskim POS terminalima, kao i na bankomatima.

7 Co-brand kartice

Marmil Credy kartica je namenjena za kupovinu u svim prodajnim objektima ovog preduzeća uz odloženo plaćanje od 60 dana

 
8 Co-brand kartice

Polipak Credy kartica je namenjena za kupovinu u svim prodajnim objektima ovog preduzeća uz odloženo plaćanje od 75 dana

 
# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 7.5 9.5 10.5 11 11 11
2 3.8 4.7 5.3
3 1 1.2 1.5 2 2.2 2.5
4 1 1.2 1.5 2 2.2 2.5
5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
6 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
7 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
8 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
10 3 3.7 4.2 5.2 5.5 5.8
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući računi Tekući dinarski RSD 200 RSD mesečno 2% mesečno U visini plate 12 meseci da
2 Namenski račun Namenski računi dinarski RSD 200 RSD mesečno Kamatna stopa kod ovih računa zavisi od namene računa i ročnosti depozita Neodređeno da
3 Tekući računi Tekući računi pravnih lica dinarski RSD - da
4 Devizni račun Tekući računi pravnih lica devizni EUR - da
4.2 (9)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.