Pratite Banke:online i na Twitteru

Banke u Srbiji

U Srbiji trenutno posluje 35 banka od kojih je 21 banka u većinskom vlasništvu stranih ulagača. U svim većim gradovima Srbije postoje filijale većeg broja banaka.

Čačanska Banka A.D.

Sedište: Čačak
Adresa: Pivarska 1
Telefon: 032 302 203
Faks: 032 225 048
Broj poslovnica: 34
Broj bankomata: 22
SWIFT Code CABARS22
Email: office@cacanskabanka.co.rs
Website: www.cacanskabanka.co.rs
# Kredit Iznos Indeksiran Kamata EKS Učešće Rok otplate Naknada obrade kredita
1 Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje uz osiguranje života     2.00
2 Krediti za uštedu energije   30.00 1.00
3 HIT 20 krediti za msp i preduzetnike do 20000.00 EUR   1.50
4 Okvirni krediti za obrtna sredstva od 300000.00 RSD   1.50
5 HIT invest krediti do 100000.00 EUR 20.00 1.50
6 Overdraft krediti za obrtna sredstva   EUR   0.50
7 KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE 500000.00 do 1000000.00 EUR   1.00
8 Aranžmanski krediti za gasifikaciju i toplifikaciju do 10000.00 EUR   1.50
9 Krediti na bazi zaloge obveznica devizne štednje   EUR   0.50
10 Krediti za kupovinu novih i polovnih automobila   EUR 30.00 1.50
11 Gotovinski krediti i kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom 5000.00 do 10000.00 EUR   2.00
12 Gotovinski krediti na bazi depozita 100%      
13 Potrošački krediti sa valutnom klauzulom u eur   EUR 30.00 2.00
14 Krediti za gasifikaciju i toplifikaciju do 10000.00 EUR   1.50
15 Stambeni kredit iz sredstava banke sa učešćem do 100000.00 EUR 20.00 1.50
16 Krediti sa valutnom klauzolom i vrijabilnom kamatnom stopom od 100000.00 RSD   0.70
17 Krediti za kupovinu automobila marke Toyota   EUR 30.00 1.00
18 Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbeđeni hipotekom   EUR   2.00
19 Potrošački krediti bez valutne klauzule   RSD   2.00
20 Dinarski gotovinski kredit   RSD   2.00
21 Stambeni kredit iz sredstava banke sa depozitom do 100000.00 EUR   0.50
22 Krediti za kupovinu računara i računarske opreme bez valutne klauzole   RSD   3.00
23 Krediti za kupovinu automobila marke Ford   EUR 30.00 1.50
24 Krediti za kupovinu bele tehnike   EUR   2.00
25 Krediti za kupovinu računara i računarske opreme sa valutnom klauzolom   RSD   3.00
26 HIT energy krediti do 500000.00 EUR   1.00
27 Krediti za kupovinu Škodinih automobila   EUR 30.00 1.00
28 Krediti za kupovinu automobila marke Opel i Chevrolet   EUR 30.00 1.50
29 HIT auto krediti do 50000.00 EUR 20.00 2.00
30 Krediti za kupovinu polovnih automobila   RSD 30.00 1.50
31 Gotovinski krediti na bazi 100% depozita   EUR   0.80
32 Stambeni kredit uz subvenciju Republike Srbije do 100000.00 EUR 10.00 0.50
33 HIT 100 krediti za msp i preduzetnike 50000.00 do 100000.00 EUR   1.00
34 Krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom za kupovinu automobila i traktora do 200000.00 RSD 30.00 0.50
35 HIT 50 krediti za msp i preduzetnike 20000.00 do 50000.00 EUR   1.00
36 Krediti za kupovinu trajnih potrošnih dobara sa subvencionisanom kamatnom stopom   EUR   0.50
37 Dinarski krediti sa vrijabilnom kamatnom stopom od 100000.00 RSD   0.70
38 Krediti sa valutnom klauzolom i fiksnom kamatnom stopom od 100000.00 EUR   0.70
39 Dinarski krediti sa fiksnom kamatnom stopom od 100000.00 RSD   0.70
40 Kreditna linija EBRD za nabavku opreme i trajna obrtna sredstva 75000.00 do 200000.00 EUR    
# Naziv kartice Sistem Princip Uslovi Kamatna stopa Internet Upotrebljivost
1 Dina Card Dina Card Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE

Za plaćanje roba i usluga na POS terminalima na svim prodajnim mestima koja imaju DinaCard oznaku
Možete podići novac na šalterima banaka i svim bankomatima koji imaju istaknut znak DinaCard
Kao identifikaciona kartica, za plaćanje roba i usluga čekovima građana.
 

2 Visa Visa Debitne kartice

Otvoren tekući račun u banci

  NE
3 Dina Card Dina Card Kreditne kartice

Otvoren tekući račun u banci Kartica se izdaje na osnovu saglasnosti o dobijanju izveštaja od Kreditnog biroa za zajmotražioca

1.80 NE

Dina Card kreditna platna kartica je instrument bezgotovinskog načina plaćanja, koji klijentima omogućava odloženo plaćanje roba i usluga (kao zamena za čekove građana). 

4 Visa Visa Kreditne kartice

Zaključen Ugovor o izdavanju i korišćenju Visa business kartice Polaganje dve blanko sopstvene menice "bez protesta" i dva ovlašćenja za popunjavanje i korišćenje menice Odgovarajući broj ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu Ovlašćenje za raspolaganje dinarskim i deviznim sredstvima na računima otvorenim u Banci

  NE

Kartica je međunarodno važeća i može se koristiti za:
plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, koja imaju istaknut znak Visa do visine odobrenog okvirnog kredita - opšteg limita
podizanje gotovine na šalterima i bankomatima
 

# Valuta Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 5 7 8 9 10 11
2 2 4 4.75 5.5 5.75 6
3 1 1.8 2.35 2.75 3 3.35
4 0.8 1.2 1.5 2 2.2 2.5
5 0.8 1.2 1.5 2 2.2 2.5
6 - 3.5 4 4.5 - -
7 - - 4.75 5.5 - -
8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
11 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
12 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
# Naziv Vrsta Tip Valuta Troškovi održavanja računa Iznos odobravanja Period odobravanja E-banking
1 Tekući račun Tekući dinarski RSD 120 RSD mesečno 2.5% mesečno U visini prosečnog tromesečnog priliva po osnovu zarade ili penzije na tekući račun. Maksimalni iznos 100.000,00 RSD. 24 meseca da
2 Tekući račun Tekući računi pravnih lica dinarski RSD 0.00 da
2.3 (21)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.