Pratite Banke:online i na Twitteru

Investicioni fondovi

 

Finansijske sisteme razvijenih zemalja u novijem periodu karakteriše pojava i razvoj novih tipova finansijskih posrednika, od kojih se poseban značaj pridaje upravo investicionim fondovima.  

Razvoj ovih institucija je imao značajne pozitivne uticaje na razvoj privrede i finasijskog sistema u razvijenim zemljama, a kao najvažnije mogu se istaći sledeće: porast nivoa institucionalne štednje, porast broja alternativa za pribavljanje izvora finansijskih sredstava od strane preduzeća, jačanje konkurencije među finansijskim institucijama, intenzivan razvoj finansijskih inovacija, produbljivanje i razvoj tržišta kapitala i pogotovo tržišta korporativnih akcija i obveznica, itd.

Šta su, zapravo, investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su, prema definiciji, specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine, u skladu sa investicionim ciljevima koji su navedeni u prospektu fonda, a sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Rečeno slobodnim jezikom, investicioni fondovi jesu jedna vrsta štednje, nešto između štednje u banci i investiranja. Označavaju se još i kao „aktivna štednja“ ili „pasivno investiranje“. 

FIMA Invest AD

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4
11000 Beograd
Telefon: +381 11 41 41 603
Fax: +381 11 41 41 603
Besplatna info linija: 0800 346 246; 0800 FIMA IN
Web adresa: www.fimainvest.com
Email: oifnovac@fimainvest.com
Radno vreme sa strankama: 8:30 - 16:30
Datum Vrednost Promena
29.09.2016 147442605.55 -0.19
28.09.2016 147727914.97 0.09
27.09.2016 147596713.39 0.07
26.09.2016 147487203.80 -0.10
23.09.2016 147639539.63 0.41
22.09.2016 147031406.69 0.23
21.09.2016 146688196.03 -0.14

Anketa

0.0 (1)

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.