Pratite Banke:online i na Twitteru

Investicioni fondovi

 

Finansijske sisteme razvijenih zemalja u novijem periodu karakteriše pojava i razvoj novih tipova finansijskih posrednika, od kojih se poseban značaj pridaje upravo investicionim fondovima.  

Razvoj ovih institucija je imao značajne pozitivne uticaje na razvoj privrede i finasijskog sistema u razvijenim zemljama, a kao najvažnije mogu se istaći sledeće: porast nivoa institucionalne štednje, porast broja alternativa za pribavljanje izvora finansijskih sredstava od strane preduzeća, jačanje konkurencije među finansijskim institucijama, intenzivan razvoj finansijskih inovacija, produbljivanje i razvoj tržišta kapitala i pogotovo tržišta korporativnih akcija i obveznica, itd.

Šta su, zapravo, investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su, prema definiciji, specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine, u skladu sa investicionim ciljevima koji su navedeni u prospektu fonda, a sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Rečeno slobodnim jezikom, investicioni fondovi jesu jedna vrsta štednje, nešto između štednje u banci i investiranja. Označavaju se još i kao „aktivna štednja“ ili „pasivno investiranje“. 

FIMA Invest AD

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4
11000 Beograd
Telefon: +381 11 41 41 603
Fax: +381 11 41 41 603
Besplatna info linija: 0800 346 246; 0800 FIMA IN
Web adresa: www.fimainvest.com
Email: oifnovac@fimainvest.com
Radno vreme sa strankama: 8:30 - 16:30
Datum Vrednost Promena
27.09.2016 9000.00 0.00
20.09.2016 9000.00 0.00
30.08.2016 9000.00 0.00
23.08.2016 9000.00 18.33
16.08.2016 7350.00 0.00
09.08.2016 7350.00 0.00
02.08.2016 7350.00 0.00

Anketa

0.0 (1)

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.