Pratite Banke:online i na Twitteru

Investicioni fondovi

 

Finansijske sisteme razvijenih zemalja u novijem periodu karakteriše pojava i razvoj novih tipova finansijskih posrednika, od kojih se poseban značaj pridaje upravo investicionim fondovima.  

Razvoj ovih institucija je imao značajne pozitivne uticaje na razvoj privrede i finasijskog sistema u razvijenim zemljama, a kao najvažnije mogu se istaći sledeće: porast nivoa institucionalne štednje, porast broja alternativa za pribavljanje izvora finansijskih sredstava od strane preduzeća, jačanje konkurencije među finansijskim institucijama, intenzivan razvoj finansijskih inovacija, produbljivanje i razvoj tržišta kapitala i pogotovo tržišta korporativnih akcija i obveznica, itd.

Šta su, zapravo, investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su, prema definiciji, specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine, u skladu sa investicionim ciljevima koji su navedeni u prospektu fonda, a sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Rečeno slobodnim jezikom, investicioni fondovi jesu jedna vrsta štednje, nešto između štednje u banci i investiranja. Označavaju se još i kao „aktivna štednja“ ili „pasivno investiranje“. 

Raiffeisen Invest AD

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 220 7777
Fax: +381 11 220 7700
Besplatna info linija: 011 3202 100
Web adresa: www.raiffeiseninvest.rs
Email: info@raiffeiseninvest.rs
Radno vreme sa strankama: 09:00 - 17:00
Datum Vrednost Promena
17.02.2012 1254.30 0.00
13.02.2012 1252.87 0.00
29.03.2010 320.79 0.02
26.03.2010 320.73 0.01
25.03.2010 320.71 0.01
24.03.2010 320.69 0.01
23.03.2010 320.67 -0.01

Anketa

0.5 (2)

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.