Pratite Banke:online i na Twitteru

Investicioni fondovi

 

Finansijske sisteme razvijenih zemalja u novijem periodu karakteriše pojava i razvoj novih tipova finansijskih posrednika, od kojih se poseban značaj pridaje upravo investicionim fondovima.  

Razvoj ovih institucija je imao značajne pozitivne uticaje na razvoj privrede i finasijskog sistema u razvijenim zemljama, a kao najvažnije mogu se istaći sledeće: porast nivoa institucionalne štednje, porast broja alternativa za pribavljanje izvora finansijskih sredstava od strane preduzeća, jačanje konkurencije među finansijskim institucijama, intenzivan razvoj finansijskih inovacija, produbljivanje i razvoj tržišta kapitala i pogotovo tržišta korporativnih akcija i obveznica, itd.

Šta su, zapravo, investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su, prema definiciji, specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine, u skladu sa investicionim ciljevima koji su navedeni u prospektu fonda, a sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Rečeno slobodnim jezikom, investicioni fondovi jesu jedna vrsta štednje, nešto između štednje u banci i investiranja. Označavaju se još i kao „aktivna štednja“ ili „pasivno investiranje“. 

Ilirika DZU a.d. Beograd

Adresa: Knez Mihijlova 11-15/V
11000 Beograd
Telefon: +381 11 330 1079
Fax: +381 11 330 1070
Besplatna info linija: 0800 110 000
Web adresa: www.ilirika.rs
Email: info-fond@ilirika.rs
Radno vreme sa strankama: 08:30 – 16:30
Datum Vrednost Promena
14.02.2012 397.76 0.73
10.02.2012 396.47 4.84
26.03.2010 426.41 -0.08
25.03.2010 426.74 -0.30
24.03.2010 428.03 -0.16
23.03.2010 428.73 -0.27
19.03.2010 429.90 0.06

Anketa

8.1 (10)

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.