Pratite Banke:online i na Twitteru

Investicioni fondovi

 

Finansijske sisteme razvijenih zemalja u novijem periodu karakteriše pojava i razvoj novih tipova finansijskih posrednika, od kojih se poseban značaj pridaje upravo investicionim fondovima.  

Razvoj ovih institucija je imao značajne pozitivne uticaje na razvoj privrede i finasijskog sistema u razvijenim zemljama, a kao najvažnije mogu se istaći sledeće: porast nivoa institucionalne štednje, porast broja alternativa za pribavljanje izvora finansijskih sredstava od strane preduzeća, jačanje konkurencije među finansijskim institucijama, intenzivan razvoj finansijskih inovacija, produbljivanje i razvoj tržišta kapitala i pogotovo tržišta korporativnih akcija i obveznica, itd.

Šta su, zapravo, investicioni fondovi?

Investicioni fondovi su, prema definiciji, specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. To je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite oblike imovine, u skladu sa investicionim ciljevima koji su navedeni u prospektu fonda, a sa ciljem ostvarivanja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Rečeno slobodnim jezikom, investicioni fondovi jesu jedna vrsta štednje, nešto između štednje u banci i investiranja. Označavaju se još i kao „aktivna štednja“ ili „pasivno investiranje“. 

Vrednost Promena Datum poslednje promene
Ilirika Cash 147442605.55 -0.19 29.09.2016
FIMA ProAcitve 9000.00 0.00 27.09.2016
Triumph Balance 1250.90 0.61 20.02.2012
Raiffeisen Cash 1254.30 0.00 17.02.2012
ERSTE Cash 1251.98 0.03 14.02.2012
ERSTE Euro Cash 1103.04 0.32 14.02.2012
Ilirika Plus 651.93 0.37 14.02.2012
Ilirika Dynamic 316.41 0.73 14.02.2012
Ilirika Global 397.76 0.73 14.02.2012
Kombank InFond 630.80 -0.18 14.02.2012
Erste Euro Balanced 1301.21 0.20 14.02.2012
Raiffeisen World 1106.20 0.56 14.02.2012
Ilirika Gold 1078.63 0.20 14.02.2012

Investicioni fond se može opisati kao zbir sredstava pravnih i fizičkih lica koja su uložena na račun investicionog fonda. Prikupljenim novcem investicioni fond na tržištu kapitala kupuje hartije od vrednosti i ulaže u bankarske depozite.

Vrste investicionih fondova

Tri osnovne vrste investicionih fondova su otvoreni, zatvoreni i privatni fond. Otvoreni fond posluje na principu prikupljanja novčanih sredstava putem emitovanja investicionih jedinica. Cilj otvorenih investicionih fondova je očuvanje vrednosti imovine uz ostvarenje visoke stope prinosa na duži vremenski period investiranjem na domaća i strana tržišta hartija od vrednosti. Zatvoreni fond svoja sredstva prikuplja putem javne ponude i ima ograničen broj akcija. Zatvoreni fondovi ne vrše otkup akcija od svojih članova, već ih oni moraju prodati na sekundarnom, berzanskom ili van-berzanskom tržištu. Zatvoreni fondovi mogu ulagati u nekretnine i privredna društva kojima se ne trguje na organizovanom tržištu, što ih čini rizičnijim od otvorenih fondova, ali i potencijalno profitabilnijim. Privatni fond je organizovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Namenjeni su iskusnim investitorima.

Na našem portalu možete pratiti kretanje vrednosti investicionih jedinica svih otvorenih investicionih fondova koji posluju na domaćem tržištu. Osnovne vrste otvorenih investicionih fondova su:
  • · Fond očuvanja vrednosti imovine
  • · Fond prihoda
  • · Balansirani fond
  • · Fond rasta vrednosti imovine

Vrednost investicione jedinice (VIJ)

Investiciona jedinica je srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda.
Vrednost investicione jedinice na dan za koji se vrši obračun je količnik privremene neto vrednosti imovine fonda i broja investicionih jedinica na dan T-1 (dan koji prethodi danu T). Broj investicionih jedinica na dan T se dobija kada se od broja na dan T-1 oduzme broj investicionih jedinica koje se otkupljuju i doda broj investicionih jedinica koje su kupljene na dan T. Vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za dan T izračunava se na dan T+1 ( dan koji sledi danu T).Vrednost investicione jedinice potvrđuje kastodi banka i istu objavljuje ba internet stranicu Društva do 20,00 na dan T+1, odnosno u dnevnim novinama na dan T+2.

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.