Pratite Banke:online i na Twitteru

Blic novosti iz banaka /

ERSTE Bank - Erste Group Immorent - nova centralna jedinica za sve usluge finansiranja i izgradnje nekretnina

 
// 24.01.2011. 12:47:20
  • Jedinicu su formirali Immorent AG, Erste Group Bank AG i njihova zavisna preduzeća u CIE/JIE
  • Portfolio kojim EGI upravlja spada me u tri najveća kreditna i lizing portfolija u JIE/CIE
  • Targetirani klijenti su investitori, firme i državni organi
  • U Srbiji u toku projekti vrednosti preko 80 miliona EUR


Erste Group Immorent (EGI) obuhvata sve usluge u oblasti nekretnina koje pružaju Immorent AG, Erste Group Bank AG i njihova zavisna preduzeća u CIE/JIE. Nova jedinica pruža klijentima “one-stop-shop” – sve usluge na jednom mestu, jer pokriva celokupan lanac vrednosti u oblasti nekretnina za poslovne, stambene i projekte razvoja opština: kreditiranje, lizing, investicije, razvoj projekata, gra evinske usluge, kao i poslove u vezi sa infrastrukturom. Time se omogućava investitorima, firmama i javnim organima pristup kompletnoj lepezi usluga i lokalnih eksperata u oblasti nekretnina iz jednog centra. Nova upravna struktura Erste Group Immorent je stupila na snagu 1. januara 2011. godine.

Erste Group Immorent ima 866 zaposlenih u 12 zemalja JIE/CIE i upravlja kreditnim i lizing portfolijom od 13 milijardi EUR (podaci zaključno sa 30.09.2010). Erste Group Immorent AG je prisutan u Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Ma arskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Ukrajini, Crnoj Gori i Poljskoj. Novi upravni odbor Erste Group Immorent AG čine Peter Tichatschek, Richard Wilkinson i Gerald Antonitsch. Za rukovodioce EGI Srbija imenovani su Aleksandra Čupić i Claus Graggaber. Nove poslovne aktivnosti EGI posebno obuhvataju aktivnosti Erste Grupe usmerene ka državnim organima. U njima se stekla sva stručnost u oblasti infrastrukture u cilju obezbe enja najboljih mogućih saveta i rešenja po meri klijenta u oblasti finansiranja i svih pratećih usluga. Angažovan je tim me unarodnih eksperata za partnerstvo izme u javnog i privatnog sektora za ove projekte u regionu.

ERSTE GROUP IMMORENT U SRBIJI

Erste Group Immorent Srbija je nastao spajanjem Direkcije za finansiranje nekretnina i ostala specijalna finansiranja Erste Bank a.d. Novi Sad i Immorent d.o.o. Beograd. Novoformirani tim EGI Srbija je sada u
poziciji da klijentima stavi na raspolaganje kompletno stručno znanje i “know-how” u vezi sa projektima u oblasti nekretnina: finansiranje po meri klijenta, razvoj projekata, usluge procene i nadzora.
Claus Graggaber, rukovodilac Erste Group Immorent Srbija, objašnjava novu organizaciju: "Spajanjem poslovnih aktivnosti Immorent-a i Erste Grupe, maksimalno uvećavamo sinergiju naših kompanija u korist klijenata i možemo da ponudimo stručno znanje u projektima u oblasti nekretnina i infrastrukture sa jednog mesta – od finansiranja nekretnina do investicija. Pored toga, ono što je ranije bilo na raspolaganju samo u Immorent-u sada postoji za sve oblike finansiranja nekretnina od strane Erste Grupe: prateće gra evinske usluge po meri klijenta do potpune implementacija projekata. Uvereni smo da nova struktura obezbe uje našim klijentima vrhunske savete i podršku."

Erste Grupa je i u oblasti nekretnina bila veoma aktivna na tržištu Srbije čak i tokom krize. Tokom 2010. godine Direkcija za finansiranje nekretnina i ostala specijalna finansiranja Erste Bank a.d. Novi Sad i Immorent d.o.o. Beograd su finansirali nove projekte u oblasti stambenih i poslovnih nekretnina u ukupnoj vrednosti od preko 40 miliona EUR. Pored toga, Erste Group Immorent trenutno radi na razvoju dva projekta, jedan na Novom Beogradu, a drugi u Novom Sadu, ukupne vrednosti preko 80 miliona EUR.

Izvor: ERSTE Bank

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.