Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Uslovi za nabavku automobila

 
// 19.10.2009. 06:46:20

Do željenog automobila se može doći putem kredita za automobile ili putem finansijskog lizinga. Pre donošenja konačne odluke potrebno je sagledati sve uslove pod kojima se nudi kredit, odnosno finansijski lizing za automobil, kao i razlike u uslovima ponude tih proizvoda.

Kredit

Putem kredita moguće je kupiti polovan ili nov automobil od pravnih ili fizičkih lica. Cena kredita zavisi od kamatne stope koja se plaća za korišćenje sredstava banke. Ova vrsta kredita se nudi u dinarima ili indeksirana valutnom klauzulom (kredit čiji se celokupan iznos i iznos svake rate vezuje za stranu valutu, a pri isplati kredita i plaćanju svake rate taj iznos se preračunava u dinare). Kamate za kredite u dinarima su uglavnom više od kamata za kredite indeksirane valutnom klauzulom, ali to ne znači uvek i da su krediti u dinarima skuplji. Zbog toga je potrebno detaljno se raspitati o detaljnim uslovima za kredite kod referenta za kredite i uporediti ih. Bitno je navesti da kod kredita u dinarima postoji samo rizik od promene kamatne stope, dok kod indeksiranih kredita imate i rizik promene deviznog kursa.

Automobil kupljen na kredit je vlasništvo korisnika kredita. Kasko osiguranje vozila ne mora da bude uslov za dobijanje kredita, ali ova vrsta osiguranja može obezbediti bezbrižniju vožnju automobila. U slučaju štete na automobilu, iznos naknade štete biće isplaćen vlasniku i korisniku osiguranja.

Za kredite za kupovinu automobila banke nude različite uslove kao što su: kredit s učešćem i bez, za kupovinu od pravnog ili fizičkog lica, a samim tim se i kamate u zavisnosti od predstavljenih uslova razlikuju.

Takođe je bitno naglasiti da je procedura za dobijanje kredita vremenski duža od procedure za odobravanje ugovora o finansijskom lizingu.

Finansijski lizing

U slučaju kupovine automobila putem finansijskog lizinga vlasnik automobila koji je predmet lizinga korisnik može postati tek kada završi otplatu po obavezama iz ugovora. Dakle, po isteku perioda otplate lizinga korisnik ove usluge stiče pravo da otkupi automobil koji je plaćao ili pribavi potpuno novi automobil. To znači da ne postoji obaveza da automobil koji ste vozili tokom plaćanja rata za finansijski lizing kupite, već da je moguće prikupljenim sredstvima od uplata odabrati novo vozilo. Davalac lizinga to pravo može da uslovi plaćanjem određene naknade – cena opcije.

Sledeća razlika ogleda se u tome što je kod finansijskog lizinga obavezno učešće, jer visina učešća utiče na visinu mesečne uplate, stoga treba imati u vidu da niža mesečna uplata može rezultirati obavezom primaoca lizinga (kupca) da, po isteku perioda ugovora o lizingu, plati veći iznos ukoliko želi da postane vlasnik.

Zatim, kod finansiranja vozila putem lizinga korisnik je u obavezi da plati i osiguranje u korist davaoca finansijkog lizinga, jer je on vlasnik automobila u toku trajanja ugovora o finansijskom lizingu. U slučaju totalne štete, osiguravač iznos naknade štete isplaćuje u celosti davaocu lizinga. Raspodela isplaćenog iznosa naknade štete vrši se na taj način što davalac lizinga najčešće zadržava iznose nedospelih glavnica, a nekada i nedospelih rata (glavnica + kamata). Primaocu lizinga pripada preostali iznos naknade. Trošak osiguranja nije uključen u efektivnu kamatnu stopu lizing naknade (ELIN).

Ostali troškovi (obrade zahteva, poreza, naknade za opciju otkupa) mogu prilično uvećati ukupnu cenu automobila, tako da se niske kamatne stope kompenzuju drugim visokom troškovima koje naplaćuje davalac lizinga. Pored toga, troškove registracije plaćate po cenama koje plaćaju pravna lica, a koje su više i po nekoliko puta. Procedura odobravanja finansijskog lizinga je kraća u odnosu na kredit, jer se ne zahtevaju dodatna sredstva obezbeđenja. Takođe, na smanjenje transakcionih troškova utiče i ukoliko davaoci lizinga imaju uspostavljenu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga, što isto tako predstavlja dodatnu prednost finansijskog lizinga jer davaoc lizinga i automobil može pribaviti pod povoljnijim uslovima. Zbog toga je bitno dobro se informisati o uslovima kod banaka ili lizing kompanija. Za sve nejasnoće imate pravo obratiti se finansijskom savetniku banke ili lizing kompanije za dodatna pojašnjenja, naravno pre potpisivanja ugovora.

Ukoliko ste u prilici da prevremeno vratite dug po kreditu ili finansijskom lizingu, učinite to, ali u ovom slučaju morate imati na umu da kod finansijskog lizinga prevremena otplata ne može da nastupi pre isteka od dve godine, roka propisanog zakonom.

 Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.