Pratite Banke:online i na Twitteru

Blic novosti iz banaka /

Saopstenje NBS - Mera uspeha NBS cenovna i finansijska stabilsnost

 
// 18.11.2014. 15:02:19

 

Povodom pisanja pojedinih medija, Narodna banka Srbije podseća da je cilj monetarne politike definisan članom 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije, a to jeste postizanje i održavanje stabilnosti cena. Pored osnovnog cilja, Narodna banka Srbije ima za cilj i očuvanje finansijske stabilnosti. Dakle, cilj monetarne politike, kao i poslovanja Narodne banke nije ostvarivanje profita niti se Narodna banka Srbije u svom poslovanju rukovodi primarno nastojanjem da ostvari profit. To je svetski standard u centralnom bankarstvu - centralne banke su zakonom ovlašćene da koriste instrumente monetarne politike kako bi postigle i očuvale cenovnu i finansijsku stabilnost, dok je finansijski rezultat centralne banke posledica kretanja faktora van uticaja centralne banke i njenog operativnog poslovanja koji odražava korišćene instrumente monetarne politike. Nema primera nigde u svetu da je profit definisan kao cilj centralne banke, niti da se njena uspešnost/neuspešnost meri ostvarenim dobitkom/gubitkom.

Finansijski rezultat centralne banke posledica je brojnih faktora na koje centralna banka nema nikakvog uticaja, kao što je kretanje cena zlata, međuvalutnih odnosa, ali i cena hartija od vrednosti koje su deviznim rezervama, i ova kretanja mogu kreirati značajne obračunske dobitke i gubike koji se samo knjigovodstveno iskazuju bez efektuiranja na gotovinske tokove. O karakteru dobiti i gubitka od kursnih razlika svedoči i odredba člana 77. stav 6. Zakona o Narodnoj banci Srbije koja predviđa da se u budžet prenosi samo deo dobiti iz operativnog poslovanja, ali ne i od kursnih razlika, budući da takva dobit nije realna već obračunska kategorija, pa se kao takva i ne može preneti u budžet. Zaključak je da dobit  ili gubitak od kursnih razlika nemaju nikakvog uticaja na budžet i građane, budući da su isključivo obračunske kategorije.

Sa druge strane, operativni rezultat poslovanja centralne banke uslovljen je makroekonomskim kretanjima u kojima se sprovodi monetarna politika, budući da makroekonomski uslovi utiču na stepen restriktivnosti/ekspanzivnosti monetarne politike i dominantno determinišu visinu referentne kamatne stope pojedinih centalnih banaka.

Niti je finansijski rezultat cilj poslovanja centralnih banaka, niti može biti mera uspeha centralne banke.

Ističemo da se gubitak koji NBS zabeleži pokriva iz budžeta Republike Srbije samo u slučaju da on premašuje iznos posebnih rezervi (koje trenutno višestruko premašuju nivo propisan zakonom) i osnovnog kapitala NBS, što u 2013. godini nije slučaj, niti će to biti u narednim godinama

0 0
Tagovi:
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

1 komentara

  • Nikola S // 21.11.2014.

    Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati.

    9.0 (6)

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.