Pratite Banke:online i na Twitteru

/

Devizna i dinarska štednjaAtraktivni uslovi štednje u Piraeus banciPiraeus banka je danas tržištu predstavila novu, posebnu ponudu za štednju, kao i dva nova depozitna proizvoda!

ŠtednjaAko štedite u sefu ili „slamarici“ Vi zapravo ne štedite već čuvate novac jer Vam on ne donosi nikakav prihod, a imate i gubitak jer zbog inflacije opada kupovna moć tog iznosa. I dodatno postoji rizik od...

KreditiKredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korišćenje klijentu na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cene korišćenja tih sredstava. Krediti mogu biti...

Raiffeisen banka - Nagradna igra pod nazivom „Štedi, jer vredi”Nagradna igra pod nazivom „Štedi, jer vredi” daje mogućnost svakom punoletnom fizičkom licu da bude jedan od dobitnika nagrada, ukoliko u periodu od 15. maja do 14. novembra 2009. godine položi na oročeni...

Štednja preko noći i kratkoročni depozitiU svakodnevnom poslovanju preduzeća česti su viškovi likvidnosti nakon izmirenja dospelih obaveza. Upravo taj višak likvidnosti dobrim poslovnim planiranjem može doneti dodatni prihod preduzeću, putem plasmana...

UniCredit banka - Gotovinski krediti UniCredit Banke sa dužim periodom otplateUniCredit Banka je klijentima ponudila dinarske gotovinske kredite i gotovinske kredite indeksirane u evrima koji se odobravaju bez depozita, učešća i žiranta, na period otplate do sedam godina. Pored dužeg...

Societe Generale banka - Progresivna štednjaSociete Generale banka građanima koji žele da štede u EUR nudi novi štedni proizvod, PROGRESIVNA ŠTEDNJA, sa kamatnom stopom koja progresivno raste na svakih 6 meseci.

Raiffeisen banka - Oročeni devizni depozit sa fiksnim dospećemRaiffeisen banka je u svoju ponudu uvrstila novi model štednje -oročeni devizni depozit sa fiksnim dospećem, koji predstavlja vid oročene štednje kod koga su sredstva dostupna 31.12.2009, bez obzira na to kada...

Volksbank - Aukcija depozitaOročite svoj novac po željenoj kamati, počnite sa 15%

Volksbank - Aukcija depozita-prvi pobednikKlijenti sami određuju visinu kamate Aukcija depozita Folksbanke pruža najvišu kamatu na tržištu

ERSTE Banka - Istorijski maksimum deviznih depozita stanovništva u Erste BanciSvođenje računa na kraju prošle nedelje pokazalo je da je dostignut i probijen istorijski maksimum deviznih depozita stanovništva u Erste Bank a.d. Novi Sad.

Erste Bank a.d. Novi Sad: Stabilno poslovanje i rast u kljucnim segmentimaFinansijski pokazatelji na dan 31. decembra 2009. godine, obračunati su u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Poređenja podataka iz bilansa uspeha i bilansa stanja su data u...

Agrobanka ostvarila dobit od 1,25 milijardi dinara u 2009. godiniNa kraju 2009. godine ukupni depoziti Banke bili su preko 40 milijardi dinara što je u odnosu na kraj 2008. godine više za 77, 4 odsto ili 17, 9 milijardi dinara..Značajno povećanje depozita rezultat je uspešno...

Eurobank EFG - Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 2009. godinuOstvaren neto prihod na nivou Grupe od 362 miliona evra u 2009. Neto prihod u četvrtom kvartalu 2009. iznosi 25 miliona evra nakon naplate jednokratnog poreza od 57 miliona evra.

UniCredit Bank Srbija – pouzdan partner srpske ekonomije u 2009. godiniUniCredit Bank Srbija je u 2009. godini rasla znatno brže od lokalnog bankarskog tržišta. Uporedo sa održavanjem neto profita u 2009. na istom nivou kao i u prethodnoj rekordnoj godini, Banka je uspela da poveća...

Hypo Alpe-Adria Bank - Hypo banka ponudila rastuću štednju u dinarima sa kamatom koja dostiže do 15%Specijalno za ovogodišnju kampanju za štednju, Hypo Alpe-Adria–Bank a.d. Beograd ponudila je model rastuće štednje za štedne depozite u dinarima oročene na godinu dana, kod koje se kamata uvećava posle svaka...

UniCredit Banka Srbija nastavlja sa snažnim poslovanjemU prvih devet meseci 2011. godine, neto profit UniCredit Banke u Srbiji porastao je za 35% u poređenju sa istim periodom prethodne godine i dostigao iznos od 3,98 milijardi dinara.

Popularnost dinarskih proizvoda banakaNarodna banka Srbije konstantno nastoji da promocijom favorizuje dinarske proizvode banaka. Pokazatelj stepena dinarizacije finansijskog sistema Srbije, kada se uzmu u obzir plasmani banaka na tržištu, predstavlja...

Uvećanje depozitnog potencijala u Folksbanci za 35%Folksbanka u skladu sa svojom poslovnom politikom koja se bazira na tailor-made principu i tradicijom od preko 130 godina koja nosi reputaciju sigurne banke kada su u pitanju štedni proizvodi i u 2011. godini...


Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Servis Prognoza kretanja kursa evra za naredni dan

Šifre Plaćanja

Alpha banka - Alpha 1 za sve - refinansirajući kredit

Koja banka ima najbolje uslove (kamate) u nedelji štednje?

TRŽIŠNO KRETANJE ODNOSA VALUTA USD/RSD, CHF/RSD i GBP/RSD

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Vesti

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.