Pratite Banke:online i na Twitteru

/

Finansijski proizvodi

 
// 19.10.2009. 03:12:38

Usled razvoja finansijskog tržišta dolazi i do razvoja raznovrsnijih i sve kompleksnijih finansijskih proizvoda sa kojima se potrošači susreću. Iako poseduju nedovoljno znanje o različitim vidovima bankarskih proizvoda, potrošači u ovim slučajevima preuzimaju na sebe rizik kom se izlažu kao i odgovornost za svoja ulaganja, i odluke koje u navedenim slučajevima donose mogu u velikoj meri imati uticaj na njihov sadašnji i budući život.

U ovim slučajevima potrošači bi posebno trebali obratiti pažnju na period u kom nisu radno aktivni, budući da sve više sami moraju brinuti o svojim penzijama. Zbog toga je važno da znaju kako će obezbediti sebi sredstva za starost.

Prema istraživanju koje je sprovedeno za OECD-ovu studiju o finansijskoj pismenosti došlo se do zaključka da je kod velikog broja čak i razvijenih zemalja zastupljen nizak nivo znanja o finansijskim proizvodima. Tako, npr. 71% ispitanika u Japanu ne poseduje znanje o investiranju u obveznice. Primera radi, 67% ispitanika u Australiji se deklarisalo da razume koncept kamatne stope, ali je samo 28% znalo tačan odgovor za rešavanje problema koristeći taj koncept. Povećan broj korisnika kreditnih kartica u zemljama OECD-a doveo je do povećanja broja ličnog bankrotstva – jedna od 10 porodica u SAD je doživela lično bankrotstvo, a u Austriji se ovaj broj povećao za 11%.

Navedeni podaci nas dovode do zaključka da je svakoj zemlji potreban razvijen, siguran i stabilan finansijski sektor koji može zadovoljiti potrebe korisnika finansijskih usluga, kako profesionalnih investitora tako i svakog klijenta pojedinačno. Pojedinci pre svega moraju voditi računa o svom kućnom budžetu donošenjem odluka i preuzimanja rizika na sebe prilikom zaduživanja. Unapređenjem razumevanja finansijskih usluga i dostupnošću informacija razvija se svest o rizicima i stiču veštine upravljanja tim rizicima među korisnicima finansijskih usluga. Jer, da bi bili u mogućnosti da donesu odgovarajuće odluke o investiranju svog novca, neophodno je da korisnici raspolažu potpunim i pre svega razumljivim informacijama, na osnovu kojih su u mogućnosti uporediti proizvode i usluge sa kojima se susreću na tržištu. Dodatnim znanjima i aktivnim učešćem na finansijskom tržištu, finansijski pismeni potrošači doprinose jačanju poverenja u finansijski sektor. Tokom potrage za proizvodima koji odgovaraju njihovim potrebama, potrošači podstiču finansijske institucije na razvoj novih proizvoda, a pre svega podstiču konkurenciju i inovacije, kao i podizanje kvaliteta finansijskog tržišta na viši nivo.

Izvor: Narodna banka Srbije

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora... /detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj... /detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita... /detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na... /detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG... /detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.