Pratite Banke:online i na Twitteru

Kreditne i debitne platne kartice svih banaka u Srbiji

Kreditna kartica, u današnjem smislu te reči, je kartica koja dokazuje da je njenom vlasniku odobrena kreditna linija. Ona omogućava vlasniku da kupuje i/ili podiže gotovinu do prethodno utvrđenog iznosa; odobreni kredit može se u celosti isplatiti na kraju određenog perioda ili se može isplaćivati u ratama, pri čemu se neizmireni dug smatra odobrenim kreditom. Kamata se zaračunava na iznos bilo kog odobrenog kredita, a vlasniku se često naplaćuje i godišnja provizija za održavanje kartice odnosno računa.

Za razliku od kreditne kartice, debitna kartica je kartica koja omogućava svom vlasniku da kupuje direktnim zaduživanjem svog računa. Debitne kartice omogućavaju vam da platite i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.
 

Banka NLB Banka A.D.
Naziv kartice Business Classic
Sistem
Način otplate Debitne kartice
Korisnik Privatna lica
Kamata% -
Članarina 0.00
Upotrebljivost

Koristiti se za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima obeleženim znakom Visa u zemlji inostranstvu. Takođe, ova kartica se može koristiti i za plaćanja putem interneta, poštanske ili telefonske porudžbine. 

Troškovi izdavanja 0.00
Uslovi

1. Popunjen i overen Zahtev za dobijanje kartice – original ili primerak skinut sa interneta, sa podacima o firm i nosiocma kartica 2. Otvoren devizni račun u NLB Continental banci – potrebna dokumentacija: 2.1. Izvod iz Zavoda za statistiku (može i kopija) 2.2. Upis u sudski registar (može i kopija) 2.3. Depo karton (može i kopija) 3. Uplaćena sredstva u visini zbira limita po karticama, prebačena na podračune po karticama, kao i članarina za prvu godinu važenja kartice 4. Dostavljena menica kao sredstvo obezbeđenja 5. Potpisan i overen Ugovor o korišćenju Visa Business kartice

Specijal
Napomena

Finansijski okvir za korišćenje ove kartice je dinarski, odnosno devizni limit po svakoj kartici posebno. Limit po svakoj kartici određuje firma, a prilikom preuzimanja izabrane limite prati odgovarajuća uplata na namenske račune Visa Busines Classic kartice. Promena limita je moguća u bilo kojem momentu.
Kartica se dobija po predatom pismenom zahtevu. Otvaranje kartice prati potpisivanje ugovora o korišćenju Visa Business Classic kartice i polaganje jedne menice kao sredstva obezbeđenja.
Broj kartica po firmi nije ograničen.
Visa Business Classic kartica Vam, pored svih uobičajenih prednosti platne kartice omogućava pokrivanje troškova putovanja bez potrebe obračuna dnevnica službenog puta, što njenom korisniku skraćuje vreme potrebno za pripremu službenog puta. Mogućnost korišćenja putem interneta olakšava rezervacije hotela, plaćanje raznih kotizacija... što je nemoguće uraditi bez platne kartice.
 

Internet DA
Instrumenti obezbedjenja

Menica, ovlašćenje

Depozit
NAKNADA ZA GAŠENJE 400.00
3.3 (3)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.