Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Banka Vrsta kredita Učešće Kamata% Indeksiran  
 
SP Banka Vrsta kredita Naziv kredita Iznos Kamata% Učešće Rok otplate (meseci) Indeks. Uporedi
NKS EKS
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd Keš Pravi dinarski Super keš kredit+ 50000.00 - 950000.00 16.90 do 17.60 17.35 do 34.01 - 6 do 84 RSD
* Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd Keš Super keš kredit indeksiran u evrima 500.00 - 5000.00 15.31 do 17.91 16.77 do 32.08 - 6 do 84 EUR
Crédit Agricole Srbija a.d. Keš Gotovinski krediti u RSD 50000.00 - 1000000.00 od 20.95 od 29.83 - 6 do 60 RSD
NLB Banka A.D. Keš Dugoročni kredit na bazi deviznog depozita od 33% od 1500.00 od 14.32 od 34.03 - 13 do 60 EUR
Crédit Agricole Srbija a.d. Keš Gotovinski krediti indeksirani u EUR 200.00 - 10000.00 od 15.95 od 21.59 - 6 do 60 EUR
NLB Banka A.D. Keš Dugoročni kredit na bazi deviznog depozita od 100% od 2000.00 od 4.82   - 13 do 60 EUR
Piraeus Bank AD Beograd Keš Relax gotovinski kredit 500.00 - 15000.00 17.00 do 19.00 18.04 do 20.07 - 6 do 60 EUR
Čačanska Banka A.D. Keš Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje obezbeđeni hipotekom - od 12.00 od 14.97 - do 120 EUR
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd Keš Dinarski keš kredit sa fiksnom taktikom 50000.00 - 950000.00 15.70 do 20.40 18.03 do 26.59 - 26 do 84 RSD
KBC Banka ad Beograd Keš Gotovinski krediti na osnovu 100% depozita u RSD 70000.00 - 9500000.00 od 15.00 od 36.74 - 24 do 60 RSD
 

AnketaBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.