Pratite Banke:online i na Twitteru

Krediti za fizička lica, preduzetnike i privredu

 Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odluku o uzimanju kredita jeste da uporedite efektivne kamatne stope (EKS). Što je kamatna stopa niža kredit je povoljniji. EKS je merilo povoljnosti kredita samo ako posmatrate zaduživanje u istoj valuti. Obavezno obratite pažnju na troškove vezane za proizvode koji se “nude u paketu” a koji nisu sadržani u EKS. Naročito obratite pažnju na mogućnost banke da jednostrano izmeni odredbe ugovora i da li su precizno utvrđeni uslovi pod kojima banka to može da učini.

Pre podnošenja zahteva za dobijanje kredita obratite pažnju na sledeće:

 • Kolika je efektivna kamatna stopa (EKS) i koje su sve naknade uključene u obračun EKS.
 • Naknade koje su uključene u obračun EKS, izuzev nominalne kamatne stope (NKS), plaćate banci uglavnom u period do odobravanja kredita, odnosno potpisivanja ugovora o kreditu.
 • Da li je NKS fiksna ili promenljiva.
 • Da li banka obračunava interkalarnu kamatu i u kom procentu
 • Utvrdite ukupan iznos kamata i svih naknada koje će te platiti banci
 • U kojoj je valuti kredit indeksiran.
 • Koje devizne kurseve banka koristi prilikom odobravanja kredita, odnosno plaćanja anuiteta (rate)
 • Koliki su troškovi pribavljanja dokumentacije po pitanju sredstava obezbeđenja kredita. Troškovi mogu biti: procene vrednosti nepokrenosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade upisa procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, premije osiguranja ili druge naknade u vezi sa sredstvima obezbeđenja kredita, upisa u registar kod nadležnog organa, pribavljanja izvoda iz zemljišnih knjiga, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola i rešenja nadležnih organa, Kreditnog biroa i dr.;
 • Da li je kredit sa učešćem ili depozitom;
 • Da li banka zadržava pravo da vrši izmenu određenih uslova kredita nezavisno od volje klijenta, kao i koje uslove može da menja i u kojim situacijama;
 • Da li je ugovorom predviđena prevremena otplata kredita, odnosno smanjenje glavnice i kakvi su uslovi u tim slučajevima (kada se ona može izvršiti, da li se vrši preračun redovne kamate zbog promene perioda otplate kredita i da li i u kom procentu se naplaćuje naknada za prevremenu otplatu, odnosno obračun ostatka duga).

Gotovinski Hipotekarni Krediti


Banka Piraeus Bank AD Beograd
Naziv kredita Gotovinski Hipotekarni Krediti
Vrsta kredita Keš
Iznos 5000.00 - 100000.00
Kamata NKS 12.21
Kamata EKS 17.79 - 0.00
Učešće 0.00
Rok otplate (meseci)
Indeksiran EUR
Naknada za obradu kredita 0.00
Specijal
Prihvatljivo obezbedjenje

* Hipoteka prvog reda, LTV do 60%
* 2 menice uz meničnu izjavu
* 2 Administrativne zabrane
 

Valutni tip Devizni
Korisnici Fizička
Namena

Hipotekarni KEŠ kredit Piraeus banke indeksirani u evrima

Detalji

Minimalna mesečna neto zarada: 150 EUR. Kreditna sposobnost: 30% mesečnih neto redovnih primanja korisnika kredita po odbitku svih zaduženja i na osnovu upita u Kreditni biro. Postoji mogućnost sadužnika sa kojima klijent ne mora biti u krvnom srodstvu.

Anuitet
NAKNADA ZA RASKID UGOVORA 0.00
3.8 (32)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

4 komentara

 • Stojan Ilincic // 17.06.2010.

  Kod subvencionisanih kredita nije dobro sto je obavezan grejs period od godinu dana!

  6.9 (25)
 • misko stojkovic // 06.02.2011.

  poštovanje,želim hipotekarni keš kredit od 2000000 din.hipoteka (zgrada se nalazi u Preševu) kako najbrze i najsigurnije da dobijem kredit.

  4.8 (45)
 • Aleksandar Stojkovic // 21.02.2011.

  Dali moze da se stavi hipteka na objekat koi se kupuje iz agencije za privatizaciju.

  5.4 (36)
 • Vojislav Despot // 16.03.2011.

  kako mogo kao fizicko lice podici kredit za otvaranje delatnosti

  4.9 (53)

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.