Pratite Banke:online i na Twitteru

Devizna i dinarska štednja

Štednja u ovom smislu predstavlja čuvanje novčanih sredstava na računima banke u dogovorenom vremenskom periodu, za koje vreme banka ima pravo raspolaganja tim novcem, a za to pravo isplaćuje korisniku određenu naknadu - kamatu na štednju. Prema današnjim uslovima na tržištu štednja u banci je najsigurnija investicija, posebno od kada je usvojen Zakon o osiguranju depozita u kom je promenjena i visina osiguranog iznosa koja iznosi 50.000 evra.

Razlikuju se štednja po viđenju i oročena štednja.

Štednja po viđenju predstavlja vid polaganja depozita pri kojem je korisniku ove usluge u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju. Dakle, nema rokova dospeća kamata, niti postoji bilo kakvo ograničenje u korišćenju sredstava na računu. Kamata se kod ove vrste štednje obračunava na kraju kalendarske godine.

Sa druge strane, oročena štednja podrazumeva jasno definisano trajanje polaganja depozita. Svakako da je moguće razročavanje sredstava, ukoliko se javi potreba za njima, ali se u momentu razročavanja sredstava primenjuje obračunavanje kamate za štednju po viđenju, koja je uvek drugačija (niža) od one za oročavanje sredstava. U zavisnosti od banke do banke, procedura razoročavanja može biti momentalna, ali može trajati i do nekoliko dana, a uglavnom je neophodno popuniti zahtev za oročenje, koji se dobija u samoj banci.

Banka Vrsta štednje Visina uloga Valuta  
< < < < < < < < < <
SP Banka Vrsta štednje Naziv Visina uloga Val Kamatna stopa na mesecnom nivou [%]
1 3 6 12 24 36
Banca Intesa A.D. oročena Dinarska oročena štednja 0 - 500000 rsd 8 9 10 12 - -
Banca Intesa A.D. oročena Devizni depoziti u EUR 0 - 25000 eur - - - 5 5.25 5.5
Banca Intesa A.D. oročena Oročena štednja u USD 1 - 500000 usd 1.5 2 2.5 3 3.3 3.5
Banca Intesa A.D. oročena Oročena štednja u CHF 1 - 500000 chf 1 1.3 1.5 2 2.3 2.5
Banca Intesa A.D. oročena Oročena štednja u EUR 0 - 500000 eur 2 3.5 4 5 5.25 5.5
Banca Intesa A.D. oročena Devizni depoziti u USD 0 - 500000 usd - - - 3 3.3 3.5
OTP banka Srbija a.d. oročena Dinarska oročena štednja 5000 - 199999 rsd 8.26 9.26 10.75 10.95 - -
Banca Intesa A.D. oročena Skala dinarska štednja 2000 - 500000 rsd 4 6 9 15 - -
OTP banka Srbija a.d. oročena Devizna oročena štednja u eur 100 - 15000 eur 2.3 3.3 4 4 - -
Raiffeisen Bank A.D. oročena Stepenasta štednja u EUR 500 - 500000 eur 0.5 1.25 8 - - -

AnketaBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.