Pratite Banke:online i na Twitteru

Tekući, namenski, dinarski i devizni računi u bankama u Srbiji

Tekući račun je račun otvoren na osnovu ugovora između klijenta i banke na koji vam se uplaćuje zarada i drugi izvori prihoda.

Putem tekućeg računa je moguće:

Minus po tekućem računu?

Većina banaka prilikom otvaranja računa odobrava i pozajmicu po tekućem računu. Važno je znati da je to jedan od najskupljih vidova zaduženja. U okvirima dozvoljenog minusa, banka će na pozajmljena sredstva zaračunati kamatu. Ukoliko dozvoljeni limit bude prekoračen, banka će na prekoračena sredstva zaračunati zateznu kamatu, a ta kamata je najviša kamata koja postoji na tržištu.

Banka Vrsta Računa Valuta Pozajmica po računu E-banking  
SP Banka Vrsta Računa Naziv Računa Valuta Troškovi otvaranja Troškovi održavanja Pozajmica po računu E-banking Uporedi
ProCredit Bank a.d. Tekući Prima paket račun RSD 200.00 180 RSD mesečno 1.00 da
Komercijalna Banka A.D. Tekući Tekući račun za zaposlene RSD 0 150 - 200 RSD mesečno 1.00 da
Banca Intesa A.D. Tekući Intesa Osnovni tekući račun RSD 0 125 dinara mesečno 0.00 da
* Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd Tekući Tekući račun + Visa Electron domestic RSD 0 285 RSD mesečno 1.00 da
Eurobank EFG A.D. Tekući Euro Plata RSD 0 160 RSD mesečno 1.00 da
* Hypo Alpe-Adria Bank A.D. Tekući Basic paket račun RSD 0 195 RSD mesečno 1.00 da
Crédit Agricole Srbija a.d. Tekući Paket račun Privilege RSD 0 400 RSD mesečno 1.00 da
* Eurobank EFG A.D. Tekući Paket Zlatne godine RSD 0 200 RSD mesečno 1.00 da
Crédit Agricole Srbija a.d. Tekući Paket račun CONFORT RSD 0 400 RSD mesečno 1.00 da
Dunav banka ad Zvečan Tekući Tekući račun RSD 0 100 - 150 RSD mesečno 1.00 da
 

AnketaBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.