Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

 • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
 • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
 • Preuzimanja izvoda
 • Plaćanja
 • Transfer novca sa računa na račun
 • Izmena informacija
 • Naručivanje čekova
 • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

Čačansk@online

Banka Čačanska Banka A.D.
Naziv Čačansk@online
Vrsta WEB,VOICE,FX,SMS
Uslovi

Pravno lice koje u Banci ima otvoren dinarski i / ili devizni račun (Korisnik pravno lice). Pojedinu e-banking uslugu u ime i za račun pravnog lica koriste samo ona lica (Krajnji korisnici) koje je zakonski zastupnik Korisnika pravnog lica ovlastio za rad s tom e-banking uslugom.

Cena 0.00
Detalji

Korišćenjem elektronskog bankarstva omogućeno vam je sledeće:

 • Izvršenje naloga za prenos sredstava
 • Uvid u dnevne promene
 • Uvid u stanje računa
 • Izvod transakcionog računa
 • Uvid u karticu prometa
 • Izveštaj o realizaciji naloga
 • Izveštaj o prilivu.
Napomena Za korisnike-banking usluge, naknada za naloge je niža 20% Instalacija osnovnog paketa 6000 rsd Obnavljanje postojećeg sertifikata 600 rsd
Specijal
0.0 (0)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.