Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

  • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
  • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
  • Preuzimanja izvoda
  • Plaćanja
  • Transfer novca sa računa na račun
  • Izmena informacija
  • Naručivanje čekova
  • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

Elektronsko bankarstvo

Banka ERSTE BANK a.d. Novi Sad
Naziv Elektronsko bankarstvo
Vrsta WEB,VOICE,FX,SMS
Uslovi

Otvoren račun u banci

Cena 100.00
Detalji

Novoklik paket (kartica, citac kartica, CD, uputstvo) 7350 rsd
NovoKlik je servis elektronskog bankarstva namenjen preduzećima i drugim pravnim licima. Baziran je na Halcom Personal E-bank programu.

NovoKlik ima sve što Vam je potrebno za upravljanje novcem preduzeća. Nudi uvid u stanje i promet po svim računima firme (dinarskim i deviznim, onim koji se otvoreni u Erste banci ili drugim bankama koje podržavaju Halcom) i dinarska i devizna plaćanja. Osim toga, tu su još brojne mogućnosti programa koji će vaše poslovanje učiniti efikasnijim i bržim: upotreba platnog naloga koji ste već poslali radi lakšeg kreiranja novog, štampanje izvoda, dodeljivanje različitih ovlašćenja zaposlenima, predavanje naloga valutiranih unapred, paketno slanje naloga, levi i desni potpisnik, udaljeno potpisivanje...

PlatiMo
PlatiMo je nova usluga elektronskog bankarstva Erste Bank a.d. Novi Sad namenjena pravnim i fizičkim licima. Pravnim licima PlatiMo nudi mogućnost izdavanja računa (m-faktura za izdatu robu ili uslugu) na veoma jednostavan i brz način putem mobilnog telefona ili putem PlatiMo web aplikacije.

Novomob 

NovoMob je najjednostavniji i najbrži način uvida u stanje na računu pomoću mobilnog telefona, a namenjen je pojedincima i preduzećima.

Servis je baziran na SMS porukama i nudi dve vrste obaveštenja.

Obaveštenje na zahtev dobija se slanjem SMS poruke na broj 1333. Tekst poruke treba da bude reč STANJE (ili, ako imate više računa (tekući, kreditni, namenski...), STANJE1, STANJE2, ...). Za svega nekoliko sekundi stići će vam odgovor koji sadrži stanje na vašem računu i informacije o tri poslednje promene.

Automatska obaveštenja (alarme) podešavate sami prilikom popunjavanja Pristupnice. NovoMob Vam omogućava da svakog dana, u vreme koje ste sami odredili, SMS porukom dobijete informaciju o stanju na računu (bez obzira na to da li je bilo promene ili ne), da dobijete obaveštenje svaki put kada priliv novca na račun ili odliv novca sa računa bude viši od iznosa koji odredite i kada stanje na računu pređe iznos ili padne ispod iznosa koje unesete prilikom popunjavanja pristupnice.


 

Napomena Mesečno korišćenje usluga NetBankinga 100 din Mesečna naknada za NovoMob 40 rsd
Specijal
0.0 (0)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.