Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

 • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
 • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
 • Preuzimanja izvoda
 • Plaćanja
 • Transfer novca sa računa na račun
 • Izmena informacija
 • Naručivanje čekova
 • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

VobEbanka

Banka Vojvođanska Banka A.D.
Naziv VobEbanka
Vrsta SMS,WEB,FX
Uslovi

Otvoren račun kod Banke

Cena 600.00
Detalji

E- Banka Vam omogućava :

 •   Non-stop pristup stanju i prometu na tekućem računu
 •  Pregled nerealizovanih čekova i prometa sa čekovima  
 • Ispostavljanje elektronskog naloga za plaćanje računa  
 • Čuvanje često korišcenih naloga u imeniku naloga  
 • Kupovina elektronske dopune za GSM mrežu 062/063 i 064/065  
 • Bezgotovinski prenos na namenske račune za kupovinu hartija od vrednosti  
 • Uvid u promet svih kartica Vojvođanske banke koje klijent poseduje  
 • Uvid u stanje na namenskom deviznom računu za poslovanje karticama
Napomena
Specijal
5.5 (2)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.