Pratite Banke:online i na Twitteru

Banka Korisnik Kanal komunikacije  
SP Banka Kanal komunikacije Naziv Uslovi Cena Uporedi
* Čačanska Banka A.D. WEB,VOICE,FX,SMS Čačansk@online

Pravno lice koje u Banci ima otvoren dinarski i / ili devizni račun (Korisnik pravno lice). Pojedinu e-banking uslugu u ime i za račun pravnog lica koriste samo ona lica (Krajnji korisnici) koje je zakonski zastupnik Korisnika pravnog lica ovlastio za rad s tom e-banking uslugom.

0.00
* ERSTE BANK a.d. Novi Sad WEB,VOICE,FX,SMS Elektronsko bankarstvo

Otvoren račun u banci

100.00
Marfin Bank A.D. WEB,VOICE,FX,SMS e-Banking Business

Korisnik usluga elektronskog bankarstva Marfin banke može biti svako pravno lice i preduzetnik pod uslovom da:

  • Poseduje otvoreni račun u Marfin banci
  • Poseduje ispravan računar sa uređajem za čitanje CD medijuma, sa Windows XP ili novijim operativnim sistemom i internet konekcijom
  • Podnese Zahtev za eBanking Business uslugu
  • Podnese Zahtev za ovlašćeno lice za eBanking Business za svakog korisnika
400.00
Univerzal Banka A.D. WEB,VOICE,FX,SMS E - banking

Otvoren račun u banci

0.00
OTP banka Srbija a.d. WEB,VOICE,FX,SMS E-banking

Otvoren račun kod Banke

0.00
Privredna Banka Beograd A.D. WEB,VOICE,FX,SMS iBank Pexim

Otvoren račun u banci

350.00
* Privredna Banka Beograd A.D. WEB,VOICE,FX,SMS iBank Halcom Personal

Otvoren račun u banci

350.00
Banca Intesa A.D. WEB,VOICE,FX,SMS Elektronsko bankarstvo

Otvoren račun u Banci

2000.00
ProCredit Bank a.d. WEB,VOICE,FX,SMS e-ProBanking

Korisnici mogu biti domaća i strana lica, koja u Banci imaju otvoren račun, s tim da nerezidenti ne mogu vršiti transakcije putem ove usluge, već mogu samo imati uvid u stanje na računima otvorenim u Banci.

800.00
Crédit Agricole Srbija a.d. WEB,VOICE,FX,SMS Elektronsko bankarstvo

Klijent banke

 

certifikat izdat na Smart kartici, čitač kartica, instalacioni CD, uputstvo za instalaciju -4200

240.00
 

AnketaBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.