Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

 • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
 • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
 • Preuzimanja izvoda
 • Plaćanja
 • Transfer novca sa računa na račun
 • Izmena informacija
 • Naručivanje čekova
 • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

SOGe-banking

Banka Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd
Naziv SOGe-banking
Vrsta WEB,VOICE,FX,SMS
Uslovi

Otvoren račun u Banci

Cena 350.00
Detalji

SOGe-banking

 • Pregled stanja na svim računima
 • Dnevni promet na dinarskim tekućim računima
 • Dnevni izvodi na svim računima u PDF, XML i TXT formatima
 • Dinarska plaćanja i prebacivanje sredstava na dinarski VISA Business račun
 • Slanje izvoda na E-mail u PDF, XML i TXT formatima
 • Bazu primalaca
 • Hijerarhiju potpisa
 • Potpis naloga na drugoj lokaciji
 • Uvoz naloga iz vašeg računovodstvenog sistema
 • Automatski uvoz plata iz SOGe-floppy off-line aplikacije

Sogecash Net International

Sogecash Net International je usluga svetskog nivoa koja postoji na međunarodnom tržištu već šest godina i pruža veliki broj jedinstvenih mogućnosti. Omogućava Vam plaćanje ka inostranstvu po povlašćenoj tarifi, detaljne baze podataka i druge pogodnosti. U zavisnosti od vaših potreba možete izabrati jedan od sledećih paketa: Lite, Advanced i Complete.

HAL E-Bank

 •   Stanje na dinarskim računima
 •   Dnevni promet na dinarskim tekućim računima
 •   Dnevni izvodi
 •   Dinarska plaćanja
 •   Detaljna baza primalaca
 •   Dnevni limiti i hijerarhija potpisa
 •   Unapređena pretraga transakcija
 •   Prebacivanje sredstava na dinarski VISA Business račun
 •   Zaštićen elektronski potpis na SmartCard kartici
 •   Stalna dostupnost preuzetih informacija o računima
 •   Povezivanje sa računovodstvenim sistemima
 •   Brza razmena podataka sa bankom
 •   Aplikacija je na srpskom jeziku

Vocalia Corporate

 • Provera stanja na vašim računima, punjenje VISA Business kartica, kursna lista i mnoge druge opcije
 • Besplatno korišćenje sistema*
 • Dostupna 24 časa, 7 dana u nedelji u zemlji i inostranstvu
 • Usluga na srpskom i engleskom jeziku

Mobilia Corporate

 •  Izveštaj o stanju na računima
 •  Izveštaj o stanju na računima za koje ste ovlašćeni
 •  Izveštaj o dnevnom prometu
 •  Izveštaj o dnevnom prometu koji se nalazi u okviru željenog iznosa
 •  Izveštaj o dnevnom prometu koji je definisan imenom kompanije
 •  Izveštaj o dnevnom prometu koji je definisan i iznosom i imenom kompanije
 •  Promena jezika
Napomena Cena Sogecash Net International mesečno iznosi od 20 - 139 eur
Specijal
0.0 (0)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.