Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

 • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
 • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
 • Preuzimanja izvoda
 • Plaćanja
 • Transfer novca sa računa na račun
 • Izmena informacija
 • Naručivanje čekova
 • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

iBank Halcom Personal

Banka Privredna Banka Beograd A.D.
Naziv iBank Halcom Personal
Vrsta WEB,VOICE,FX,SMS
Uslovi

Otvoren račun u banci

Cena 350.00
Detalji

Namenjen je preduzećima koja imaju jedno radno mesto za rad sa elektronskom bankom.

Korisnik (pravno lice ili preduzetnik) može imati više ovlašćenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal,ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednom PC-u.

E-Bank Halcom - Personal:

 • sigurno  izvršenje svih pravilno formiranih, emitovanih i digitalno potpisanih  platnih naloga saglasno zakonskim odredbama  i ugovorenim uslovima sa bankom,
 • servisiranje svih aktivnosti vezanih za  obavljanje unutrašnjeg platnog prometa izuzev uplata i isplata gotovine:
 • unos i kontrolu u offline modu (lokalno, pre uspostavljanja veze sa Bankom  nakon čega se vrši slanje) platnih naloga Klijenta,
 • pregled svih naloga Klijenta podnetih kroz E-banking i kanale platnog prometa,
 • validacija unetih naloga  -  koji  će nalozi biti spremni za izvršenje,
 • potpisivanje (slanje na izvršenje) ili otkazivanje naloga od strane Klijenta,
 • uvid u trenutno stanje svih računa Klijenta i pregled svih priliva i odliva sredstava po računima Klijenta i sa trenutnim statusom u izvršenju naloga,
 • Izvod  (Izveštaj o izvršenim nalozima) i Izveštaj o neizvršenim nalozima, po svim računima Klijenta u formi pregleda i štampe
Napomena Standardno rešenje za firme zadovoljava potrebe većine firmi
Specijal
0.0 (0)

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.