Pratite Banke:online i na Twitteru

Kreditne i debitne platne kartice svih banaka u Srbiji

Kreditna kartica, u današnjem smislu te reči, je kartica koja dokazuje da je njenom vlasniku odobrena kreditna linija. Ona omogućava vlasniku da kupuje i/ili podiže gotovinu do prethodno utvrđenog iznosa; odobreni kredit može se u celosti isplatiti na kraju određenog perioda ili se može isplaćivati u ratama, pri čemu se neizmireni dug smatra odobrenim kreditom. Kamata se zaračunava na iznos bilo kog odobrenog kredita, a vlasniku se često naplaćuje i godišnja provizija za održavanje kartice odnosno računa.

Za razliku od kreditne kartice, debitna kartica je kartica koja omogućava svom vlasniku da kupuje direktnim zaduživanjem svog računa. Debitne kartice omogućavaju vam da platite i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.
 

Banka OTP banka Srbija a.d.
Naziv kartice VISA Nova kreditna kartica
Sistem
Način otplate Kreditne kartice
Korisnik Fizička lica
Kamata% 1.99
Članarina 125.00
Upotrebljivost

Odloženo plaćanje do 60 dana
Kreditni limit do 6 mesečnih zarada
Izdavanje kartice bez naknade
Besplatna automatska obaveštenja SMS-om
Mesečno zaduženje od samo 5% od potrošenog iznosa (min. 1% od odobrenog kredita)

 

Troškovi izdavanja 0.00
Uslovi

 
 

Specijal

Kamata
Od 1. marta 2010. godine: 1,99% mesečno (EKS: 26,68% godišnje) za klijente koji primaju platu preko tekućeg računa u OTP banci Srbija; 2,19% mesečno (EKS: 29,69% godišnje) za klijente koji primaju platu preko računa u drugoj banci.
 

Napomena

Kreditni limit
Do 6 mesečnih zarada (min. 20.000 dinara; maks. 600.000 dinara)
Mesečno izmirujete samo 5% od potrošenog iznosa, odnosno, minimalno 1% od odobrenog kredita.
Kreditiranje je po principu revolving-a, što znači da se po otplati mesečne obaveze raspoloživa sredstva po kartici za taj iznos povećavaju i slobodna su za narednu kupovinu.
Kao korisnik kartice, imate mogućnost da izaberete dan obračuna u mesecu kada Vam najviše odgovora da otplaćujete obaveze (8., 18. ili 28. dana u mesecu).
 

Internet DA
Instrumenti obezbedjenja

Sopstvena menica

Depozit 0
NAKNADA ZA GAŠENJE 1200.00
0.0 (1)

Formular za prijavu

Mesto:
Ekspozitura:
Ime:
Prezime:
Adresa:
Broj telefona:
E-mail:
Da li ste klijent ove banke?  Da     Ne
Napomena ili komentar:

Popunjavanjem ovog formulara potvrđujete da ste saglasni sa tim da Vas odgovarajući sektor odabrane banke kontaktira u cilju realizacije Vašeg zahteva. Takođe, popunjavanjem ovog formulara saglasni ste sa raspolaganjem Vašim ostavljenim podacima od strane našeg portala i banke čiji ste proizvod odabrali.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentarBanke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.