Pratite Banke:online i na Twitteru

Elektronsko bankarstvo

Prednosti elektronskog bankarstva (E-banking) su u mogućnosti obavljanja svih ili nekih poslova, koje bi klijent, inače, obavljao u prostorijama banke, preko računara povezanog na Internet, fiksnog  i/ili mobilnog telefona.

Najčešće funkcionalnosti elektronskog bankarstva su:

  • Pristup i pregled stanja na računima korisnika
  • Evidencija svih transakcija, praćenje prometa
  • Preuzimanja izvoda
  • Plaćanja
  • Transfer novca sa računa na račun
  • Izmena informacija
  • Naručivanje čekova
  • Oročavanje sredstava

Prema načinu na koji se koristi elektronsko bankarstvo možemo podeliti na:

Web bankarstvo: online režim rada preko internet stranice, sistemu se pristupa putem Internet čitača (browser).
Desktop bankarstvo: sistemu se pristupa preko aplikacije instalirane na računaru u offline režimu, a računar se povezuje na Internet samo radi razmene podataka.
Telefonsko bankarstvo (Voice):  sistem koristi telefonski automat i usluge operatera telefonskog centra za pružanje finansijskih usluga.
Mobilno bankarstvo: mogućnost uvida u stanje i promet na bazi SMS poruka

Šta je neophodno da bi se koristio e-banking?

Formalno - račun u banci, popunjeni obrasci
Oprema - računar sa vezom prema Internetu, fiksni i/ili mobilni telefon
Softver - Windows, Internet Explorer, aplikacija Personal E-bank
Znanje - osnovno poznavanje rada na računaru i rukovanje telefonom

Fizička lica

Odaberite odgovarajuću kombinaciju kanala komunikacije:
Broj
WEB/WAP 4
WEB,VOICE,FX,SMS 2
Ukupno 6

Pravna lica

Odaberite odgovarajuću kombinaciju kanala komunikacije:
Broj
WEB/WAP 2
SMS,WEB,FX 2
WEB,VOICE,FX 7
WEB,VOICE,FX,SMS 16
Ukupno 27

Specijalne ponude banaka

Naziv proizvoda Banka Vrsta proizvoda
VobEbanka Vojvođanska Banka A.D. SMS,WEB,FX
Čačansk@online Čačanska Banka A.D. WEB,VOICE,FX,SMS
Elektronsko bankarstvo ERSTE BANK a.d. Novi Sad WEB,VOICE,FX,SMS
iBank Halcom Personal Privredna Banka Beograd A.D. WEB,VOICE,FX,SMS
iBank Halcom Corporate Privredna Banka Beograd A.D. WEB,VOICE,FX,SMS

Anketa

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.