Pratite Banke:online i na Twitteru

Instrumenti zaštite od deviznog rizika + kalkulatori

Osnovni proizvodi kojima se ostvaruje zaštita od deviznog rizka su forvard i svop transakcije.

Tim Banke:online je pripremio kalkulatore cena za forvard i svop transakcije kako bi Vam olakšao razumevanje ovih relativno novih proizvoda na našem tržištu i omogućio što kvalitetniju primenu istih.

Osnovni činilac cena u ovim aranžmanima jesu kamatne stope onih valuta koje su predmet trgovanja u ovim ugovorima. Korišćene su proizvoljne kamate koje bi mogle biti kotirane u ovim poslovima. Iz tih razloga cene su indikativnog karaktera.

KALKULATORI

  1. Kalkulator za Forward transakcije
  2. Kalkulator za Swap transakcije

Kalkulator za Forward transakcije

Forvard transakcije predstavljaju vid terminske kupoprodaje deviza. Osnovna primena im se ogleda u zaštiti od valutnog rizika. Bazirane su na promptnom ugovaranju terminskog kursa, tj. kursa po kojem će klijent kupiti ili prodati devize. Osnova u računanju forvard kursa jesu kamatne stope valuta koje su predmet trgovanja. Poželjna je primena forvard transakcija u slučaju kada postoji računica za klijenta na trenutnim tržišnim kursevima. Tada se on odlučuje da ugovori kurs na termin i definiše cenu na kojoj će kupiti, tj. prodati devize na neki datum u budućnosti, i time se zaštititi od rizika fluktuacije kursa.

Primer: Preduzeće je vršilo uvoz repromaterijala i implementiralo ga u proizvodnju nove robe koju prodaje po trenutnoj ceni na tržištu, a koju definiše kroz devize jer je veći deo proizvodnje od uvoznih materijala. Pretpostavka je da ino faktura dospeva na plaćanje za mesec dana. Kako je prodajna cena svojih proizvoda bazirana na trenutnom kursu EUR/RSD, preduzeću nije poželjno da rizikuje gde će kurs biti u momentu izvršenja obaveza prema inostranstvu. Ono će se odlučiti za promptno ugovaranje cene, koja će mu kroz forvard biti garantovana za mesec dana.

Pretpostavljeni kursevi banke
Kupovni Srednji Prodajni
117.8011 117.9011 118.0011
Kurs NBS-a za dan 23.08.2019.


  • Pretpostavljeni kurs za spot transakciju: 

Kalkulator za Swap transakcije

Svop transakcije su vid terminske kupoprodaje deviza. Baziraju se na principu zamene jedne valute za drugu na spot datumu (dva radna dana nakon trgovanja) i istovremeno ugovaranje kontra transakcije gde se vrši obrnuta radnja na određeni datum u budućnosti. Kursevi po kome se odvija svop trgovina su: spot kurs i terminski kurs. Formiranje terminskog kursa se vrši na osnovu kamatnih stopa za valute koje su predmet trgovanja. Osnovni razlog primene svap transakcija je upravljanje likvidnosti valuta koje su predmet trgovanja, uz istovremenu zaštitu od valutnog rizika.

Primer: Pretpostavka je da preduzeće ima potrebu za evrom u periodu na dva meseca nakon čega će ponovo imati prilive u istoj valuti. Postavlja se pitanje kako bi ono moglo da zatvori tu svoju potrebu, a da se ne izlaže valutnom riziku. Ukoliko postoji dinarska likvidnost u istom periodu, ono može da svoje dinare zameni na period od dva meseca u evro i to bez valutnog rizika. Ono što diktira cenu u ovom aranžmanu jesu kamatne stope vezane za valute koje su predmet trgovanja, uz uračunavanje margina kontributora cena, tj. banke.Anketa

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.