Pratite Banke:online i na Twitteru

Tekući, namenski, dinarski i devizni računi u bankama u Srbiji

Tekući račun je račun otvoren na osnovu ugovora između klijenta i banke na koji vam se uplaćuje zarada i drugi izvori prihoda.

Putem tekućeg računa je moguće:

Minus po tekućem računu?

Većina banaka prilikom otvaranja računa odobrava i pozajmicu po tekućem računu. Važno je znati da je to jedan od najskupljih vidova zaduženja. U okvirima dozvoljenog minusa, banka će na pozajmljena sredstva zaračunati kamatu. Ukoliko dozvoljeni limit bude prekoračen, banka će na prekoračena sredstva zaračunati zateznu kamatu, a ta kamata je najviša kamata koja postoji na tržištu.

Fizička lica

Izaberite vrstu računa:
Broj
Tekući 109
Štedni 3
Ukupno 112

Pravna lica

Izaberite vrstu računa:
Broj
Tekući 7
Žiro 3
Ukupno 10

Specijalne ponude banaka

Naziv proizvoda Banka Vrsta proizvoda
Paket račun 500+ Opportunity banka a.d. Tekući
Tekući račun + Visa Electron domestic Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd Tekući
Basic paket račun Hypo Alpe-Adria Bank A.D. Tekući
Paket Zlatne godine Eurobank EFG A.D. Tekući
Uni paket Univerzal Banka A.D. Tekući
Tekući račun Raiffeisen Bank A.D. Tekući
Start paket Vojvođanska Banka A.D. Tekući
Tekući račun KBC Banka ad Beograd Tekući
Dinamik paket KBC Banka ad Beograd Tekući
Tekući račun + Visa Electron International + Maestro Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd Tekući

Anketa

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.