Pratite Banke:online i na Twitteru

Saveti i edukacija Narodne Banke Srbije /

Preporuka NBS ili zaštita banaka od korisnika

 
// 2013-07-09 14:25:45

          Kada je Narodna banka Srbije obećala rešenje za građane koji imaju problem sa otplatom
stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima svi su očekivali da će biti doneto neko konkretnije
rešenje. Ali ne, posle šestomesečnog razmišljanja umesto Uredbe stigla je preporuka. Preporuka po kojoj
nema otpisa dela potraživanja već samo kratkoročni predah građanima koji su se zadužili u francima.

          Po rečima guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković to bi izledalo ovako:
Građani koji imaju stambene kredite u švajcarskim francima u protivvrednosti od 80.000 evra na dan
odobravanja dobijaju rok od tri godine u kojima bi otplaćivali iznose rata za 12 do 19 odsto niže od njihovih
tekućih rata. Na primeru rate od 500 švajcarskih franaka, to znači umanjenje od 60 do 95 franaka.
Banke bi najkasnije do 1. avgusta ove godine ponudile korisnicima tih kredita zaključenje aneksa
ugovora o stambenom kreditu u skladu sa preporukom.


          Zvuči kao odlična ideja i velika pomoć korisnicima. Ali šta se ustvari dešava...

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=f20982ce2b&view=att&th=13fc30914b1769d9&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hiwz27wt0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9-5TXZB9dGJky5NHeKhMz8&sadet=1373369771220&sads=T7nnt0GixwKmFvPTSAp-Nh5RTSE

          Iz preporuke Narodne banke Srbije:

          Narodna banka Srbije kao institucija odgovorna za stabilnost finansijskog sistema i
zaštitu korisnika finansijskih usluga smatra da bi ova preporuka delimično, ali u potrebnoj meri,
pružila mogućnost korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima da olakšaju svoj
položaj pri izmirivanju obaveza, što bi moglo da doprinese sprečavanju daljeg rasta udela
„problematičnih” kredita u švajcarskim francima u ukupnim kreditima, a samim tim i očuvanju i
jačanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema.

          Pored toga, Narodna banka Srbije je sačinila i preporuku koja se odnosi na primenu
neodredivih elemenata promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti
korisnika finansijskih usluga.

          Narodna banka Srbije je preporučila bankama da na odgovarajući način urede odnos s
korisnicima kredita povodom viška sredstava koji su naplatile po osnovu povećanja promenljivih
neodredivih elemenata kamatne stope, odnosno da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu
kredita.

          Banke bi ovom preporukom umanjile pravne rizike u svom poslovanju, kao i mogućnost
nastanka neželjenih gubitaka i troškova koji mogu proisteći iz sadašnjih i budućih sudskih
sporova.

        - Izgleda da Narodna banka Srbije više brine o udelu problematičnih kredita, poslovanju banaka,
gubicima i troškovima zbog sve učestalijih sudskih sporova nego o bilo kakvoj pomoći korisnicima koji, ne da
ne žele, nego sve manje mogu da se nose sa ovim kreditima.

          Kako građani sve češće dobijaju sudske sporove i banke znaju da su im šanse slabe. Narodna banka
Srbije predlaže da banke višak koji su uzele na osnovu jednostranog uvećavanja kamate uračunaju u
prevremenu otplatu kredita.

          Posle preračunavanja banke će prihvatiti ovaj predlog i ponovo korisnicima zamazati oči. A korisnici bi
po ovom scenariju trebali da budu zadovoljni odlaganjem plaćanja kao što bi trebali da zaborave na novac koji im je uzet bespravnim podizanjem kamatnih stopa prethodnih godina.

         Takođe, korisnici bi trebalo da potpišu novi aneks ugovora što bi dovelo do toga da banke ništa ne gube već im se otvara nova mogućnost naplate dodatne kamate nakon isteka grejs perioda, čime ostvaruju dodatni profit.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=f20982ce2b&view=att&th=13fc30914b1769d9&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hiwz27wx1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9-5TXZB9dGJky5NHeKhMz8&sadet=1373370834957&sads=fX8gSXByk-fpxXhVB3CT1ozzGDM
 

          PRIMER

          Po formuli koju je predložila NBS, za kredit od 77.000 chf (ili 47.300 eur), sa mesečnom ratom od 400 franaka, koji je podignut 30. maja 2008. godine na rok od 300 meseci (25 godina) i kamatom od 3,9%, mesečno umanjenje bi iznosilo oko 6.000 dinara ili 67 franaka. Taj iznos se zatim akumulira narednih 36 meseci što po isteku 3 godine čini novi dug od 36×67=2.412 franaka. Na dan donošenja preporuke ostatak kredita je bio 66.870 chf ili 53.713 eur (6.400 eur više nego na dan podizanja kredita). Nakon isteka tri godine, stanje duga će biti 59.795 chf. Kada se na to doda onih akumuliranih 2.412 chf dobija se novi ostatak duga od 62.207 franaka. Raspodelom tog iznosa po istoj kamati na preostalih 204 meseca (96 je otplaćeno) dobija se novi mesečni anuitet od 415 chf ili 15 chf više nego pre preporuke NBS.

          Napomena: ovaj primer se odnosi na kredit u kom nije bilo povećavanja kamate tokom otplate
kredita, što u praksi nije slučaj, jer su banke povećavanjem kamate usporile pad glavnice kredita čime su
doprinele da je sadašnji dug ipak nešto veći.


https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=f20982ce2b&view=att&th=13fc30914b1769d9&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_hiwz27x02&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9-5TXZB9dGJky5NHeKhMz8&sadet=1373371805973&sads=gfDytaf4RWRbkiEcvbDA7vwN2s8

          Banke se sve češće nalaze pred sudom. U svim do sada presuđenim sporovima sud je rešio u
korist građana kojima su banke, pozivajući se na svoju poslovnu politiku, povećavale kamate na kredite.

          Ovakva praksa koju su primenjivale sve banke koje su odobravale kredite u francima, osim Erste,
Vojvođanske i Privredne banke suprotna je odredbi prema kojoj obaveza ugovorne strane mora biti
odrediva. Ako banka može da menja kamatu kad god poželi i koliko god poželi, onda obaveza klijenata
nikako nije odrediva.

          Kako ne bi došlo do situacije kao u Hrvatskoj gde je Udruženje „Franak“ podnelo krivičnu prijavu
protiv Hrvatske narodne banke Državnom tužilaštvu zbog pogodovanja bankama. Narodna banka Srbije
donosi Preporuke, a Ustavni sud Srbije donosi odluku o neustavnosti kolektivnih tužbi, sedam dana pre
objavljivanja Preporuka.

          Da su banke poštovale Zakon o obligacionim odnosima koji je važio u vreme potpisivanja,
Narodna banka ne bi imala potrebe da piše nikakve preporuke, niti da donosi Zakon o zaštiti korisnika
finansijskih usluga. Sada se dovodi u pitanje da li se ovom preporukom štite banke od tužbi, plaćanja
zatezne kamate, vraćanja glavnice na prvobitni nivo i otplate po kupovnom kursu ili se stvarno želi pomoći
korisnicima i olakšati im već dovoljno tešku poziciju?

          Korisnici svakako mogu sami doneti zaključak da li im ovim potezom banke olakšavaju konačnu
otplatu ili ne.


https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=f20982ce2b&view=att&th=13fc30914b1769d9&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_hiwz27x43&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9-5TXZB9dGJky5NHeKhMz8&sadet=1373372081070&sads=wFjaxrCpUqTaJDvZwxF8DUnxiL0

Autor: Dijana Živković

Udruženje građana "Moj dinar"

0 0
Ako želite možete ostaviti komentar na ovaj članak.

Anketa

Nema komentara

Ako želite možete ostaviti komentar
Vesti

Povezani članci

Novosti iz banaka

Najčitanije vesti

Najtraženiji bankarski proizvodi

01. Devizna postepena štednja
02. Gotovinski Hipotekarni Krediti
03. Devizna štednja- Hypoland klub
04. Intesa Osnovni tekući račun
05. Potrošački krediti sa deviznom klauzulom za ostale građane

Poslednji komentari

Jasmina Radić: SGB je definitivno najgora banka i najgore poslovanje SGB banke... Ne ljubaznost im je na prvom mestu,osoblje im jako drsko prema klijentu... Sto dalje od ove banke. /Detaljnije/

Nikola S: Kao da u Zakonu o Narodnoj banci ne postoje i drugi članovi sem čl. 3 (stabilnost cena) na koji se stalno pozivaju iz Narodne banke. Postoje i članovi 4, 14, 43-45 koji govore o stabilnosti kursa dinara. Postavlja se pitanje stabilnosti u odnosu na šta. Tu dolaze do izražaja prirodni zakoni, jer je u svesti većine evropljana EURO mera stabilnosti. To je naravno objašnjivo veličinom ekonomije, odnosno vrednosti koju pokriva ta valuta. Zbog toga kurs dinara nije nikakva nauka niti ima potrebe za fingiranjem tržišnog određivanja kursa dinara u odnosu na euro. Narodna banka ima dovoljne devizne rezerve (tri puta veće od količine dinara u opticaju) da slobodno može da kaže da će /u narednih 10 godina/ otkupljivati euro za 119,50 dinara, a prodavati ga za 120,50. Učesnici na finansijskom tržištu ne moraju trgovati preko Narodne banke, to mogu da rade i između sebe po bilo kom kursu koji im se isplati. /Detaljnije/

Ivica Maričić: Korisnik sam kredita Findomestik banke u Novom Sadu i vrlo sam se iznenadio kada sam u suboru hteo da rešim problem sa kreditom, naletim na zatvorena vrata. Godinama sam član banke Inteza i nikada sa njima nisam imao takvih problema (moram da čekam ponedeljak).Shvatam da je po sredi mera štednje ali isto tako znam da su banke tu radi nas a ne mi radi njih.Takođe, kada treba naplatiti neku sitnu kamatu vrlo su revnosni . . . /Detaljnije/

Ma da: Verovatno najgora banka na svetu... Sada sam srecno razveden od nje. Osoblje katastrofa, usluge katastrofa, prevare i laz na visokom nivou, otimacina i kada spavas. Ja sam sa njima vodio rat, jer su prekrsili ugovor o koriscenju kreditne kartice, ukljucio u pricu Narodnu banku Srbije koja je na kraju bezuslovno stala u odbranu SGB (onaj famozni centar za zastitu korisnika finansijskih usluga - sve sami polupismeni trutovi koji su dobili drzavni posao) i pored svih dostavljenih neoborivih dokaza. Kazu u centru, SGB je u pravu, a vi ako zelite mozete nam podneti zahtev za posredovanje.... o kakvom posredovanju trutovi govore kada su vec bezuslovno stali u odbranu banke? Ja se pitam ko upravlja finansijama u Srbiji, NBS ili privatne banke? /Detaljnije/

Željko: godinama sam stedisa EFG banke i veoma sam zadovoljan /Detaljnije/

Banke:online/

Sve informacije o bankama i njihovoj ponudi, predstavljenje na ovom sajtu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih banaka (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Vlasnik portala Banke ONLINE ne odgovara za tačnost objavljenih informacija.